Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy umowa zlecenia jest tytułem do ubezpieczenia wypadkowego

Joanna Goliniewska
inforCMS
W ramach prowadzonego Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako urząd miejski zlecamy emerytowanym nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych, sędziowanie zawodów. Ponadto zlecamy nadzorowanie inwestycji gminnych kierownikom budowy. Gmina realizuje także zadania z zakresu nadzoru i koordynacji nad ochotniczymi strażami pożarnymi przez zawarcie umowy zlecenia z komendantem. Umowy zlecenia zawieramy również z informatykami, podczas wyborów w lokalach wyborczych, i z członkami komisji sondażowych zbierającymi opinie mieszkańców. Jaki kod ubezpieczenia powinien zostać zastosowany w przypadku zleceniobiorców wykonujących te prace.

04 11 xx - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, czy

04 12 xx - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i praca nie jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy?

Czy obiekty szkoły prowadzone przez gminę, stowarzyszenie, fundację lub inny podmiot są siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności urzędu miejskiego? Jak ustalać to miejsce dla celów ZUS?

RADA

Jeżeli umówiona praca wymaga od zleceniobiorcy dokonywania w imieniu zleceniodawcy określonych, powtarzających się czynności poza siedzibą zleceniodawcy lub siedzibą jego oddziału, zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić zleceniobiorcę także do ubezpieczenia wypadkowego, jeśli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W tym przypadku zleceniobiorców powinni Państwo zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem tytułu 04 11 xx. Więcej o zasadach podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu piszemy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Powinni Państwo przeanalizować treść umów zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, sportowych, sędziowania zawodów, nadzorowania inwestycji gminnych, umów zlecenia zawartych z informatykami lub członkami komisji sondażowych: czy Państwo jako zleceniodawca wskazywali miejsce wykonania umowy i organizowali je - można tak założyć, zwłaszcza w przypadku zajęć pozalekcyjnych lub sportowych. Ważne będą także inne czynniki związane z konkretną umową zlecenia. O wyłączeniu zleceniobiorcy z ubezpieczenia wypadkowego można mówić wyłącznie w przypadku umów, z których będzie wynikać, że zleceniodawca nie organizuje zatrudnienia i nie ma bezpośredniego wpływu na warunki wykonywania pracy przez zleceniobiorców.

Zleceniobiorcy, którzy z tytułu wykonywania umowy zlecenia zostali objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi - obowiązkowo lub dobrowolnie - i wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Z obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego wyłączono jedynie zleceniobiorców, którzy swoją pracę wykonują nie tylko poza siedzibą zleceniodawcy, ale także poza miejscem prowadzenia jego działalności, czyli poza granicami, do których można rozciągnąć ryzyko ubezpieczenia wypadkowego.

Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy

Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu nie ma znaczenia procentowa ilość pracy wykonywanej w siedzibie zleceniobiorcy i poza nią. Nawet w przypadku poświęcenia jedynie części czasu na wykonywanie zlecenia na pracę w siedzibie zleceniodawcy - zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczenia wypadkowego i opłacać za niego składkę.

Zleceniobiorcą jest osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy systemowej). Osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Jeżeli zleceniobiorca nie przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, nie podlega również ubezpieczeniu wypadkowemu, nawet gdy wykonuje pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Siedziba lub miejsce prowadzenia działalności zleceniodawcy

Siedziba płatnika powinna być zlokalizowana pod konkretnym adresem. Natomiast miejsce prowadzenia działalności nie może być utożsamiane ze ściśle określonym terytorium czy miejscem lub określonym adresem. Gdy miejsce prowadzenia działalności przez danego płatnika nie jest wskazane przez zapisy we właściwym dla niego rejestrze albo zapisy te wskazują jedynie na adres siedziby, należy brać pod uwagę miejsce rzeczywistego prowadzenia działalności, uwarunkowanego jej rodzajem.

WAŻNE!

Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, jeżeli ustawa lub statut firmy nie określają inaczej siedziby.

W dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZPA płatnik składek podaje adres swojej siedziby. Jeżeli jednak adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby płatnika, to adres ten (lub adresy) należy podać w dodatkowym dokumencie ZUS ZAA. Informacje podane w tych dokumentach nie przesądzają jednak o obowiązku ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorców wykonujących umowy w innych miejscach. Prowadzenie wielu rodzajów działalności gospodarczej, z racji ich specyfiki, nie podlega opisaniu przez wskazanie konkretnego (konkretnych) adresu prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

WAŻNE!

Nie zawsze siedziba firmy może być utożsamiana z miejscem prowadzenia działalności, np. siedziba firmy, która zatrudnia przedstawicieli handlowych.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, jeżeli umówiona praca wymaga od zleceniobiorcy dokonywania w imieniu zleceniodawcy określonych, powtarzających się czynności poza siedzibą zleceniodawcy lub siedzibą jego oddziału, zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić zleceniobiorcę także do ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

Podobny do stanowiska ZUS pogląd prezentuje Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III AUa 564/07). Zleceniobiorczynie wykonywały w domach pacjentów czynności pielęgniarskie. W ocenie sądu, pomimo że zleceniobiorczynie nie wykonywały pracy w siedzibie działalności zleceniodawcy, to ich czynności nie były wykonywane poza miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Dlatego zleceniodawca może zapewnić odpowiednią ochronę tym osobom tylko przez obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe.

Natomiast zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 20 maja 2008 r., sygn. akt II UK 291/07) ustawa systemowa nie nadaje pojęciom „siedziba” oraz „miejsce prowadzenia działalności zleceniodawcy” szczególnego, techniczno-prawnego znaczenia. Przy ustalaniu znaczenia tych pojęć należy zatem odwołać się przede wszystkim do językowego znaczenia tych terminów. Pojęcie „siedziba” w znaczeniu potocznym oznacza miejsce, gdzie ktoś stale przebywa (mieszka), miejsce, gdzie znajduje się jakaś instytucja. W powiązaniu z prowadzeniem działalności „miejsce” powinno być rozumiane nie tylko w aspekcie terytorialnym, czyli jako część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa, albo pomieszczenie służące określonym celom. Istotne jest także zgromadzenie środków produkcji (świadczenie usług), zorganizowanie miejsca pracy, kierowanie działalnością przez zleceniodawcę przez wyznaczanie zadań i wydawanie poleceń czy wskazówek odnośnie do tego, jak zadanie ma być wykonane.

WAŻNE!

Za miejsce prowadzenia działalności przez zleceniodawcę, w myśl przepisu wyłączającego z ubezpieczenia wypadkowego niektórych zleceniobiorców, można uznać miejsce, w którym zleceniodawca zorganizował infrastrukturę, zorganizował proces pracy i nadzorował wykonywanie zlecenia.

Planowane zmiany w ustawie systemowej

Kierunek wykładni stosowanej przez ZUS potwierdza projekt zmiany art. 13 ustawy systemowej. Ubezpieczeniem wypadkowym mają zostać objęci wszyscy zleceniobiorcy, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Wykonywanie umowy zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy, w terenie, nie zmniejsza ryzyka wypadku. Dlatego wyłączenie tych osób z obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego godzi w interes ubezpieczonych, pozbawiając ich koniecznej ochrony. Zleceniobiorcy, wykonując zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy (w terenie), są również narażeni na ryzyko wypadku.

Poza siedzibą pracodawcy pracę wykonuje znaczna grupa pracowników, których prawa do objęcia ubezpieczeniem wypadkowym nie można kwestionować i których charakter pracy często nie różni się od pracy zleceniobiorcy wykonywanej poza siedzibą zleceniodawcy, np. listonoszy, monterów, instalatorów, kierowców, przedstawicieli handlowych itd.

• art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Joanna Goliniewska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.