REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyższe wynagrodzenia młodocianych w czasie nauki zawodu od 1 września 2023 r.

Wyższe wynagrodzenia młodocianych w czasie nauki zawodu - od 1 września 2023 r.
Wyższe wynagrodzenia młodocianych w czasie nauki zawodu - od 1 września 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Ministrów przygotowuje rozporządzenie, które ma na celu podwyższenie wynagrodzenia przysługującego młodocianym w okresie nauki zawodu. Założenia tego projektu zostały opublikowane 21 kwietnia 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. O ile wzrosną wynagrodzenia młodocianych?

Zatrudnianie młodocianych - najważniejsze zasady 

Na podstawie art. 190 kodeksu pracy, młodocianym w przepisach prawa pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 

Przepis art. 191 § 1 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca ma prawo zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Natomiast młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Kodeks pracy (art. 190 § 2) zabrania co do zasady zatrudniania osoby, która nie ukończyła 15 lat (z wyjątkami określonymi w art. 191 § 21–23 kodeksu pracy). I tak:

Autopromocja
  • Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. (art. 191 § 21 kodeksu pracy)
  • Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. (art. 191 § 22 kodeksu pracy)
  • Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. (art. 191 § 23 kodeksu pracy)

Co więcej, na podstawie art. 191 § 24 kodeksu pracy, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku osoby, o której mowa w § 23, wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 191 § 25 kodeksu pracy).

Ponadto w myśl art. 191 § 26 kodeksu pracy, z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:
1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo
2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Natomiast z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez nią przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Przepis § 26 pkt 2 stosuje się odpowiednio. (art. 191 § 27 kodeksu pracy)

Ważne

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. (art. 1911 kodeksu pracy)

Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy (art. 192 kodeksu pracy). A na podstawie art. 193 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Przepisy art. 194-196 kodeksu pracy regulują zasady zawierania i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Przepisy art. 197-200 kodeksu pracy regulują zasady dokształcania młodocianych pracowników.

Przepisy art. 2001-2002 kodeksu pracy regulują zasady zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Szczególna ochrona zdrowia młodocianych pracowników jest uregulowana w art. 201-204 kodeksu pracy.

A urlopy wypoczynkowe młodocianych pracowników są uregulowane w art. 205 kodeksu pracy. Warto wspomnieć, że młodociany po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. A z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Ale w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Wynagrodzenie młodocianych w okresie przygotowania zawodowego - aktualny stan prawny

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 278, ostatnia zmiana: Dz.U. 2019 poz. 1636).

Ważne

Na podstawie § 19 ust. 1 tego rozporządzenia, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W myśl § 19 ust. 2 tego rozporządzenia stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu wynosi:
1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%;
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%;
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

A na podstawie § 20 w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianym przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

Jeżeli przyjmiemy za podstawę wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., tj. 6733,49 zł (komunikat GUS z dnia 9 lutego 2023 r. – M.P. poz. 170) stosunek procentowy wynagrodzenia, w przeliczeniu na kwotę w zł, wynosi:
1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 336,67 zł;
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 404,01 zł;
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 471,34 zł.
Natomiast w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 269,34 zł.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aktualna wysokość stawek wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy powoduje trudności zarówno dla pracodawców – z pozyskaniem pracowników, jak i absolwentów szkół – ze znalezieniem miejsca zatrudnienia.
Dlatego rząd zamierza podwyższyć te wynagrodzenia, a wyrazem tego zamiaru jest przygotowywana nowelizacja ww. rozporządzenia, która ma wejść w życie 1 września 2023 r.

Wynagrodzenie młodocianych w okresie przygotowania zawodowego - co się zmieni od 1 września 2023 r.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ma na celu uaktualnienie wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu przez podwyższenie stosunku procentowego tego wynagrodzenia do wysokości:
1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%;
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%;
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%,
a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia.

Przyjmując do obliczenia podaną w pkt 1 wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., tj. 6733,49 zł, stosunek procentowy wynagrodzenia, w przeliczeniu na kwotę w zł, wyniesie:
1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 538,68 zł;
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 606,01 zł;
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 673,35 zł.
Natomiast w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 471,34 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd zakłada, że zwiększenie wynagrodzeń młodocianych pracowników wpłynie pozytywnie na zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podjęciem nauki w tej formie, a tym samym na szybsze wejście młodocianych na rynek pracy. Dzięki zwiększeniu wynagrodzeń młodocianych pracowników pracodawcy będą mogli łatwiej pozyskać uczniów a następnie przygotowanych do pracy pracowników.

Kiedy nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie?

Za opracowanie projektu omawianej nowelizacji rozporządzenia jest odpowiedzialna Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, to III kwartał 2023 r. A zgodnie z zamierzeniami rządu nowe przepisy rozporządzenia i wyższe wynagrodzenia młodocianych pracowników mają wejść w życie 1 września 2023 r.

Zmiany w zasadach zatrudnienia młodocianych od września 2023 r.

Warto też wiedzieć, że od września 2023 r. mają się zmienić zasady zatrudniania młodocianych pracowników. Więcej na ten temat w artykule: Już od września zmiany w pracy młodocianych – jakie?

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (założenia).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA