Kategorie

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typu A – jak je otrzymać, kto może o nie wystąpić i jakie daje możliwości? [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
Zezwolenie na pracę typu A – jak je otrzymać, kto może o nie wystąpić i jakie daje możliwości? [PORADNIK]
Zezwolenie na pracę typu A – jak je otrzymać, kto może o nie wystąpić i jakie daje możliwości? [PORADNIK]
Shutterstock
Polskie prawodawstwo przewiduje kilka ścieżek legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. W dużej mierze procedura, którą powinien wybrać pracodawca zatrudniający obcokrajowców zależy od kraju pochodzenia kandydata oraz okresu, na jaki przedsiębiorca powierza wykonywanie cudzoziemcowi pracy. W poprzednim artykule omówiliśmy legalizację pracy w oparciu o tzw. procedurę uproszczoną. Ma ona zastosowanie w przypadku pracodawców zatrudniających cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Dla obcokrajowców z innych państw, nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, przepisy prawa przewidują legalizację pracy w oparciu o zezwolenie na pracę. Najpowszechniej stosowanym rodzajem zezwolenia jest zezwolenie na pracę typu A.

Zezwolenie na pracę typu A – kto i gdzie może złożyć wniosek?

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy. Wniosek należy złożyć we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, Urzędzie Wojewódzkim. Prawidłowo wypełniony wniosek o zezwolenie na pracę typu A zawiera m.in.:

- informacje o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi (nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP,  symbol PKD)

- informacje dotyczące cudzoziemca (imię i nazwisko, serię i numer dokumentu podróży)

- informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi (stanowisko pracy, miejsce jej wykonywania, rodzaj umowy, wymiar etatu, stawkę wynagrodzenia oraz okres na jaki praca ma zostać powierzona).

Opłatę za wydanie zezwolenia w całości pokrywa pracodawca. Koszt wydania zezwolenia na pracę na okres do 3 miesięcy wynosi 50 zł, natomiast w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres powyżej 3 miesięcy opłata wynosi 100 zł. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi około 30 dni roboczych. Warto więc pamiętać, aby o dokument wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca można złożyć osobiście w siedzibie urzędu, listownie lub elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Zezwolenie na pracę typu A – dla kogo i na jaki okres wydawane jest zezwolenie?

Reklama

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla obcokrajowców nie będących obywatelami Unii Europejskiej, krajów OEG i Szwajcarii. Dokument ten pozwala na legalną pracę przez maksymalny okres 3 lat. W decyzji wojewody każdorazowo wskazany jest czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na pracę typu A najczęściej wydawane jest obywatelom Ukrainy i Białorusi, a więc krajów objętych procedurą uproszczoną (oświadczeniową). Występując o zezwolenie na pracę typu A pracodawca ma możliwość przedłużenia legalności zatrudnienia pracowników, zatrudnionych uprzednio na podstawie oświadczenia (maksymalny czas pracy na oświadczeniu to 6 miesięcy) lub zatrudnienia ich od razu na dłuższy okres.

Zezwolenie na pracę typu A – jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Prawidłowo wypełniony dokument złożony wraz z kompletem niezbędnych załączników znacznie skraca czas postępowania decyzyjnego. Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A pracodawca powinien dołączyć:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • odpis z KRS lub innego rejestru, zwierający aktualne informacje o podmiocie powierzającym prace
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z aktualnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • dowód wpłaty
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty (np. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)

Ważne!

Urzędy wojewódzkie mogą wymagać dodatkowych dokumentów w celu sprawnego rozpatrzenia wniosków. Przed złożeniem dokumentów warto skontaktować się z odpowiednim Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i ustalić jakie załączniki dołączyć do wniosku o zezwolenie na pracę typu A. 

Test rynku pracy – czym jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych?

Reklama

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca musi w pierwszej kolejności zweryfikować czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy spełniają wymagania oraz są gotowi do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku. Polscy bezrobotni mają bowiem pierwszeństwo przed cudzoziemcami. W tym celu przedsiębiorca składa w powiatowym urzędzie pracy ofertę wraz z prośbą o weryfikację czy w rejestrze znajdują się kandydaci gotowi do podjęcia zatrudnienia. W przypadku braku potencjalnych pracowników starosta wyda opinię o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Na potrzeby złożenia wniosku o zezwolenie na pracę typu A dokument ten nie może być starszy niż 180 dni, a w uzasadnionych przypadkach – 90 dni.

Cała procedura trwa od 14 do 21 dni i jest bezpłatna. Warto pamiętać, że do wniosku o zezwolenie typu A konieczne jest dołączenie oryginału informacji starosty. Planując zatrudnienie więcej niż jednego cudzoziemca należy zaznaczyć to w ofercie złożonej do PUP oraz poprosić o wydanie tylu egzemplarzy informacji, ile stanowisk planujemy obsadzić.

Kiedy nie jest konieczne przeprowadzenie testu rynku pracy?

 • Praca, którą chcemy powierzyć cudzoziemcowi znajduje się w wykazie zawodów deficytowych (wykaz zawodów deficytowych dla danego województwa publikuje w drodze rozporządzenia wojewoda)
 • Zawód, który wykonywać ma obcokrajowiec jest zwolniony z obowiązku przedkładania informacji starosty na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Praca zostanie powierzona cudzoziemcowi, który jest doktorantem polskiej uczelni wyższej lub ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, kraju OEG lub Szwajcarii w okresie ostatnich 3 lat
 • Na stanowisku zatrudniony zostanie cudzoziemiec, który przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce
 • Pracę ma wykonywać obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na tym samym stanowisku i u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowane w PUP

Zezwolenie na pracę typu A jako dokument przedłużający zatrudnienie

Zezwolenie na pracę typu A pozwala na przedłużenie legalnej pracy pracowników zatrudnionych uprzednio na podstawie stosunku pracy w oparciu o procedurę uproszczoną. Dla cudzoziemca, który w okresie przed złożeniem wniosku o zezwolenie świadczył pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku na jakie składany jest wniosek przez okres dłuższy niż 3 miesiące urząd nie wymaga dołączenia informacji starosty. Należy jednak przedstawić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne!

Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem pozwalającym na legalne podjęcie zatrudnienia. Nie reguluje ono kwestii pobytowych. W tym wypadku, do legalnego pobytu na terenie RP konieczne jest uzyskanie nowej wizy lub innego dokumentu legalizującego przebywanie na terenie Polski.  

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę typu A powinien poinformować urząd wojewódzki o:

- nie podjęciu przez obcokrajowca zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę

- przerwaniu przez cudzoziemca pracy na podstawie zezwolenia, jeśli przerwa ta przekroczyła 3 miesiące

- zakończeniu przez cudzoziemca pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę

Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A

Pracodawca ma możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na kolejny okres pod warunkiem złożenia wniosku do właściwego wojewody nie wcześniej niż terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Proponowany okres zatrudnienia na podstawie przedłużonego zezwolenia musi przypadać bezpośrednio po okresie, na jaki było wydane aktualne zezwolenie. Dokumenty oraz opłaty za przedłużenie zezwolenia są analogiczne jak w przypadku ubiegania się o pierwsze zezwolenie na pracę typu A.

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.