| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego

Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą utworzyć konsorcjum, występować w formie spółki cywilnej oraz zawierać porozumienia? Jak ustanowić pełnomocnika?


Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2006 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej: upzp).

Zapamiętaj!

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 upzp).

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ust. 4 upzp).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą:

1) tworzyć konsorcja,

2) występować w formie spółki cywilnej lub

3) zawierać porozumienia regulujące ich współpracę w celu uzyskania zamówienia.

Tworzenie konsorcjum

Polskie prawodawstwo nie definiuje w sposób jednoznaczny pojęcia konsorcjum, a dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) (zasada swobody umów). Celem konsorcjum jest wspólne działanie w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, techniczny lub ludzki przekracza możliwości jednego podmiotu. W przypadku zamówień publicznych celem jest udzielenie zamówienia.

Koncentracja kapitału, potencjałów technicznych i osobowych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umożliwia im uzyskanie zamówienia, którego nie byliby w stanie uzyskać poszczególni wykonawcy samodzielnie.

Konsorcjum nie musi posiadać odrębnej nazwy, siedziby, oznaczonej struktury organizacyjnej (organów) ani być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków odrębnym od konsorcjantów. Konsorcjum nie podlega także żadnemu obowiązkowi rejestrowemu, a jedynym dokumentem potwierdzającym jego istnienie jest umowa podpisana przez konsorcjantów (uczestników konsorcjum). Konsorcjum nie ma wspólnego majątku, ale może mieć wspólne konto rozliczeniowe i wszelkie formy płatności mogą być regulowane przez osobę reprezentującą konsorcjum (tzw. lidera). Cechą odróżniającą spółkę cywilną od konsorcjum jest wniesienie wkładów oraz powstanie wspólnego majątku, przy czym wniesienie wkładów nie jest koniecznym elementem spółki cywilnej. W konsorcjum osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego przez jego członków nie oznacza konieczności wniesienia wkładów oraz nie powoduje powstania wspólnego majątku konsorcjantów. Zaletą konsorcjum jest szybkość i łatwość jego tworzenia.

Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku konsorcjum występuje najczęściej w przypadku, gdy:

1) jeden z konsorcjantów zaciągnął zobowiązania w imieniu własnym, a nie konsorcjum; wówczas odpowiada tylko on, a nie konsorcjum,

2) gdy zobowiązania zostały zaciągnięte przez całe konsorcjum; wówczas wszyscy konsorcjanci opowiadają solidarnie.

Występowanie w formie spółki cywilnej

W podobnej sytuacji jak konsorcjum jest spółka cywilna. Każdy ze wspólników musi dokonać zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub właściwego rejestru. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne (np. spółka z o.o.). Przepisy prawne pozostawiają w tym zakresie dużą swobodę, co umożliwia zainteresowanym wykonawcom wspólne wykonanie zamówienia na dowolne ukształtowanie ich wewnętrznych relacji. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 k.c.). Przepisy nakazują każdemu wspólnikowi dokonać samodzielnego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie jest wykonawcą zgodnie z art. 2 pkt 11 upzp. Wykonawcą jest każdy z jej wspólników (wyrok Zespołu Arbitrów z 6 kwietnia 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-594/05). Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są także małżonkowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli każdy z małżonków jest wpisany odrębnie jako przedsiębiorca do tej ewidencji (wyrok Zespołu Arbitrów z 24 lutego 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-293/05).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK