| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Kto może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Kto może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. uprawnieni są do podejmowania uchwał dotyczących jej działalności. Stanowią one wyraz woli wspólników i mają najbardziej doniosły charakter w stosunku do czynności pozostałych organów spółki. Uchwała sprzeczna z prawami nadrzędnymi bądź podjęta z naruszeniem procedury może być zaskarżona do sądu w celu jej uchylenia bądź stwierdzenia nieważności. Kto zatem może zaskarżyć uchwałę wspólników?

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet


Rodzaje powództwa


Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie możliwości wzruszenia uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Powództwo o uchylenie uchwały wspólników. Podstawą zaskarżenia jest sprzeczność uchwały z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, przy czym jednocześnie musi ona godzić interesy spółki lub mieć na celu pokrzywdzenie jednego ze wspólników. Powództwo to wnosi się w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, czyli w przypadku uczestnictwa na zgromadzaniu wspólników w terminie miesiąca od jego odbycia, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

- Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Przysługuje w sytuacji, w której uchwała wspólników jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Powództwo o unieważnienie uchwały można wnieść w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o uchwale, jednak nie później niż w terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Metody optymalizacji podatku w firmie


Krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżenia uchwały wspólników


Pierwszą grupą, której przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników są osoby zajmujące określone stanowisko w spółce, mianowicie: zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz poszczególni ich członkowie.

Drugą grupę, uprawnioną do wystąpienia z roszczeniem o uchylenie lub unieważnienie uchwały stanowią sami wspólnicy. Wytoczyć powództwo może wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Może on jednak wytoczyć powództwo o uchylenie bądź unieważnienie tylko tej uchwały, przeciwko której sam głosował i wyłącznie w granicach sprzeciwu zgłoszonego do protokołu. Podobne prawo przysługuje wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników. Przykładem takiej sytuacji może być np. nieuzasadnione podważenie przez pozostałych wspólników udzielonego przez niego pełnomocnictwa, a także fizyczne niedopuszczenie wspólnika do udziału w obradach poprzez bezpodstawne zamknięcie przed nim drzwi. Z roszczeniem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności wspólników może wystąpić również wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania zgromadzenia lub też w sytuacji gdy doszło do powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W takiej sytuacji znajdzie się np. wspólnik, który początkowo uczestniczył w zgromadzeniu, jednakże po oddaniu głosu w sprawach dla niego istotnych opuścił zgromadzenie, a po jego wyjściu powzięto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku pisemnego głosowania nad daną uchwałą prawo do wytoczenia powództwa przysługuje również wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił swój sprzeciw. Z punktu widzenia wspólnika, który głosuje przeciwko uchwale najistotniejsze jest, aby zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Brak zaprotokołowanego sprzeciwu uniemożliwi wspólnikowi możliwości dochodzenia unieważnienia lub uchylenia uchwały na drodze sądowej. Co istotne, legitymacja procesowa musi pozostać spełniona przez cały czas trwania procesu. W związku tym, utrata członkostwa w spółce w toku procesu będzie skutkować oddaleniem powództwa.

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK