| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Dochody wolne od podatku w zeznaniu CIT-8

Dochody wolne od podatku w zeznaniu CIT-8

Zeznania CIT-8 składają również podatnicy uzyskujący dochody zwolnione przedmiotowo od podatku. Podatnicy tacy dość często mają problem z właściwym wypełnieniem tych zeznań. Jak ujmować w zeznaniu CIT-8 dochody zwolnione od podatku?

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że w poz. 27-30 zeznania CIT-8 podatnicy są obowiązani wykazać wszystkie przychody (z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i art. 22 updop), w tym przychody wolne od podatku oraz przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku. Analogicznie, w poz. 31-34 zeznania wykazywane są wszelkie koszty uzyskania przychodów, w tym koszty uzyskania przychodów wolnych od podatku oraz przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku (chyba że z przepisów art. 16 updop wynika, że dany rodzaj kosztu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów).

Mając wyliczoną wysokość przychodów i kosztów ze wszystkich źródeł przychodów, ustala się dochód, który jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeśli koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą. Dochód należy wykazać w poz. 35 zeznania (w dalszej części dochód ten będzie nazywany „dochodem ogółem”), zaś stratę w poz. 36 zeznania (w dalszej części strata ta będzie nazywana „stratą ogółem”). Na tym etapie dochód albo strata pochodzą zarówno ze źródeł przychodów, z których dochód jest opodatkowany, jak i z przychodów wolnych od podatku oraz pochodzących ze źródeł przychodów, z których dochód jest zwolniony od podatku.

 

Sprawdź aktywne druki do rozliczenia rocznego CIT za 2009 r.>>

 

Uzyskiwanie przychodów wolnych od podatku oraz pochodzących ze źródeł, z których dochód jest zwolniony od podatku, może dopiero wpłynąć na treść kolejnych pozycji zeznania. Zależnie od relacji między dochodem (stratą) ogółem a dochodem (stratą) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, możliwych jest pięć scenariuszy.

Scenariusz 1. U podatnika może wystąpić dochód ogółem, w tym dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (w takiej sytuacji kwoty dochodu w poz. 35 i 38 zeznania są takie same). W takich przypadkach dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, pomniejsza dochód ogółem. Uzyskany wynik stanowi podstawę opodatkowania wpisywaną w poz. 44.

PRZYKŁAD

Spółka A prowadzi działalność gospodarczą, między innymi, w specjalnej strefie ekonomicznej (dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie tej strefy są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Spółka ta uzyskała w 2009 r. przychody (w tym przychody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 2 100 000 zł oraz poniosła koszty uzyskania przychodów (w tym koszty uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 900 000 zł, z czego z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyskała przychody w wysokości 300 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 272 000 zł. Spółka w ramach zeznania CIT-8 odlicza dokonaną w 2009 r. darowiznę w kwocie 8000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 2 100 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 900 000 zł,

3) w poz. 35 i 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 1 200 000 zł (2 100 000 zł - 900 000 zł),

4) w poz. 40 zeznania CIT-8 spółka wykazuje dochód wolny od podatku w wysokości 28 000 zł (300 000 zł - 272 000 zł),

5) w poz. 41 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 8000 zł,

6) w poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 36 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 1 164 000 zł (1 200 000 zł - 36 000 zł).

Scenariusz 2. U podatnika może wystąpić dochód ogółem, w tym strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takiej sytuacji dochód ogółem z poz. 35 zwiększa się o poniesioną stratę (poz. 37), a w efekcie dochód z poz. 38 jest wyższy od dochodu ogółem z poz. 35. Dochód z poz. 38 może być pomniejszony o przychody wolne od podatku oraz odliczenia od dochodu. Dochód po dokonaniu takich odliczeń stanowi podstawę opodatkowania (poz. 44) lub stratę (poz. 45).

PRZYKŁAD

Spółka B prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz, w niewielkim zakresie, działalność rolniczą uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 2 800 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 400 000 zł, w tym przychód ze sprzedaży nieruchomości (gruntu) wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w wysokości 650 000 zł oraz koszt uzyskania tego przychodu w wysokości 700 000 zł (dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 updop). W zeznaniu CIT-8 spółka odlicza również część straty poniesionej w 2007 r., tj. 22 000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 2 800 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 400 000 zł,

3) w poz. 35 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 400 000 zł (2 800 000 zł - 2 400 000 zł),

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 50 000 zł (700 000 zł - 650 000 zł),

5) w poz. 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 450 000 zł (400 000 zł + 50 000 zł),

6) w poz. 41 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 22 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 428 000 zł (450 000 zł - 22 000 zł).

Scenariusz 3. U podatnika może wystąpić strata ogółem, w tym dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (wykazywany w poz. 40 i 43), powiększa stratę ogółem. Strata po dokonaniu takiego podwyższenia wykazywana jest w poz. 45 zeznania.

PRZYKŁAD

Spółdzielnia mieszkaniowa uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 640 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w kwocie 720 000 zł, z czego przychody z działalności gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 450 000 zł oraz koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 420 000 zł (dochody spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop; zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi). W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać przychody w wysokości 640 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 720 000 zł,

3) w poz. 36 i poz. 39 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać stratę w wysokości 80 000 zł (720 000 zł - 640 000 zł),

4) w poz. 40 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać dochód wolny od podatku w wysokości 30 000 zł (450 000 zł - 420 000 zł),

5) w poz. 45 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać stratę w wysokości 110 000 zł (80 000 zł + 30 000 zł).

Scenariusz 4. U podatnika wystąpić może strata ogółem, w tym wyższa od straty ogółem strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku u podatnika powstanie dochód w wysokości różnicy między stratą ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, a stratą ogółem (poz. 38). Od dochodu tego odliczeniu podlegają następnie ewentualne odliczenia od dochodu, czego efektem jest uzyskanie podstawy opodatkowania (poz. 44) lub straty (poz. 45).

PRZYKŁAD

Spółka C prowadzi działalność gospodarczą, między innymi, w specjalnej strefie ekonomicznej (dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie tej strefy są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Spółka ta uzyskała w 2009 r. przychody (w tym przychody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 1 230 000 zł oraz poniosła koszty uzyskania przychodów (w tym koszty uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 1 450 000 zł, z czego z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyskała przychody w wysokości 300 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 590 000 zł. W zeznaniu CIT-8 spółka odlicza część straty poniesionej w 2006 r., tj. 14 000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 1 230 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 1 450 000 zł,

3) w poz. 36 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę w wysokości 220 000 zł (1 450 000 zł - 1 230 000 zł),

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 290 000 zł),

5) w poz. 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 70 000 zł (290 000 zł - 220 000 zł),

6) w poz. 41 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 14 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 56 000 zł (70 000 zł - 14 000 zł).

Scenariusz 5. U podatnika wystąpić może strata ogółem, w tym niższa od niej strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku u podatnika występuje strata w wysokości różnicy między stratą ogółem a stratą ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (poz. 39). Strata ta wykazywana jest następnie w poz. 45.

PRZYKŁAD

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 67 000 zł oraz koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 82 000 zł, z czego przychody z działalności gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 50 000 zł i koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 53 000 zł (dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop; zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi). W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać przychody w wysokości 67 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 82 000 zł,

3) w poz. 36 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę w wysokości 15 000 zł,

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 3000 zł,

5) w poz. 39 i poz. 45 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę w wysokości 12 000 zł (15 000 zł - 3000 zł).

 

Więcej na temat rozliczenia rocznego CIT-8 za 2009 r. znajdziesz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Roczne rozliczenie CIT za 2009 r. - wybrane problemy 

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

reklama

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl

Zdjęcia


Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »