| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Dochody wolne od podatku w zeznaniu CIT-8

Dochody wolne od podatku w zeznaniu CIT-8

Zeznania CIT-8 składają również podatnicy uzyskujący dochody zwolnione przedmiotowo od podatku. Podatnicy tacy dość często mają problem z właściwym wypełnieniem tych zeznań. Jak ujmować w zeznaniu CIT-8 dochody zwolnione od podatku?

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że w poz. 27-30 zeznania CIT-8 podatnicy są obowiązani wykazać wszystkie przychody (z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i art. 22 updop), w tym przychody wolne od podatku oraz przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku. Analogicznie, w poz. 31-34 zeznania wykazywane są wszelkie koszty uzyskania przychodów, w tym koszty uzyskania przychodów wolnych od podatku oraz przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku (chyba że z przepisów art. 16 updop wynika, że dany rodzaj kosztu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów).

Mając wyliczoną wysokość przychodów i kosztów ze wszystkich źródeł przychodów, ustala się dochód, który jest nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeśli koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą. Dochód należy wykazać w poz. 35 zeznania (w dalszej części dochód ten będzie nazywany „dochodem ogółem”), zaś stratę w poz. 36 zeznania (w dalszej części strata ta będzie nazywana „stratą ogółem”). Na tym etapie dochód albo strata pochodzą zarówno ze źródeł przychodów, z których dochód jest opodatkowany, jak i z przychodów wolnych od podatku oraz pochodzących ze źródeł przychodów, z których dochód jest zwolniony od podatku.

 

Sprawdź aktywne druki do rozliczenia rocznego CIT za 2009 r.>>

 

Uzyskiwanie przychodów wolnych od podatku oraz pochodzących ze źródeł, z których dochód jest zwolniony od podatku, może dopiero wpłynąć na treść kolejnych pozycji zeznania. Zależnie od relacji między dochodem (stratą) ogółem a dochodem (stratą) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, możliwych jest pięć scenariuszy.

Scenariusz 1. U podatnika może wystąpić dochód ogółem, w tym dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (w takiej sytuacji kwoty dochodu w poz. 35 i 38 zeznania są takie same). W takich przypadkach dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, pomniejsza dochód ogółem. Uzyskany wynik stanowi podstawę opodatkowania wpisywaną w poz. 44.

PRZYKŁAD

Spółka A prowadzi działalność gospodarczą, między innymi, w specjalnej strefie ekonomicznej (dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie tej strefy są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Spółka ta uzyskała w 2009 r. przychody (w tym przychody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 2 100 000 zł oraz poniosła koszty uzyskania przychodów (w tym koszty uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 900 000 zł, z czego z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyskała przychody w wysokości 300 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 272 000 zł. Spółka w ramach zeznania CIT-8 odlicza dokonaną w 2009 r. darowiznę w kwocie 8000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 2 100 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 900 000 zł,

3) w poz. 35 i 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 1 200 000 zł (2 100 000 zł - 900 000 zł),

4) w poz. 40 zeznania CIT-8 spółka wykazuje dochód wolny od podatku w wysokości 28 000 zł (300 000 zł - 272 000 zł),

5) w poz. 41 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 8000 zł,

6) w poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 36 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 1 164 000 zł (1 200 000 zł - 36 000 zł).

Scenariusz 2. U podatnika może wystąpić dochód ogółem, w tym strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takiej sytuacji dochód ogółem z poz. 35 zwiększa się o poniesioną stratę (poz. 37), a w efekcie dochód z poz. 38 jest wyższy od dochodu ogółem z poz. 35. Dochód z poz. 38 może być pomniejszony o przychody wolne od podatku oraz odliczenia od dochodu. Dochód po dokonaniu takich odliczeń stanowi podstawę opodatkowania (poz. 44) lub stratę (poz. 45).

PRZYKŁAD

Spółka B prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz, w niewielkim zakresie, działalność rolniczą uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 2 800 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 400 000 zł, w tym przychód ze sprzedaży nieruchomości (gruntu) wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego w wysokości 650 000 zł oraz koszt uzyskania tego przychodu w wysokości 700 000 zł (dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 updop). W zeznaniu CIT-8 spółka odlicza również część straty poniesionej w 2007 r., tj. 22 000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 2 800 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 400 000 zł,

3) w poz. 35 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 400 000 zł (2 800 000 zł - 2 400 000 zł),

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 50 000 zł (700 000 zł - 650 000 zł),

5) w poz. 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 450 000 zł (400 000 zł + 50 000 zł),

6) w poz. 41 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 22 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 428 000 zł (450 000 zł - 22 000 zł).

Scenariusz 3. U podatnika może wystąpić strata ogółem, w tym dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku dochód ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (wykazywany w poz. 40 i 43), powiększa stratę ogółem. Strata po dokonaniu takiego podwyższenia wykazywana jest w poz. 45 zeznania.

PRZYKŁAD

Spółdzielnia mieszkaniowa uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 640 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w kwocie 720 000 zł, z czego przychody z działalności gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 450 000 zł oraz koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 420 000 zł (dochody spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop; zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi). W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać przychody w wysokości 640 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 720 000 zł,

3) w poz. 36 i poz. 39 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać stratę w wysokości 80 000 zł (720 000 zł - 640 000 zł),

4) w poz. 40 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać dochód wolny od podatku w wysokości 30 000 zł (450 000 zł - 420 000 zł),

5) w poz. 45 zeznania CIT-8 spółdzielnia powinna wykazać stratę w wysokości 110 000 zł (80 000 zł + 30 000 zł).

Scenariusz 4. U podatnika wystąpić może strata ogółem, w tym wyższa od straty ogółem strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku u podatnika powstanie dochód w wysokości różnicy między stratą ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku, a stratą ogółem (poz. 38). Od dochodu tego odliczeniu podlegają następnie ewentualne odliczenia od dochodu, czego efektem jest uzyskanie podstawy opodatkowania (poz. 44) lub straty (poz. 45).

PRZYKŁAD

Spółka C prowadzi działalność gospodarczą, między innymi, w specjalnej strefie ekonomicznej (dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie tej strefy są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Spółka ta uzyskała w 2009 r. przychody (w tym przychody z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 1 230 000 zł oraz poniosła koszty uzyskania przychodów (w tym koszty uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej) w wysokości 1 450 000 zł, z czego z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyskała przychody w wysokości 300 000 zł oraz koszty uzyskania przychodów w wysokości 590 000 zł. W zeznaniu CIT-8 spółka odlicza część straty poniesionej w 2006 r., tj. 14 000 zł. W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać przychody w wysokości 1 230 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 1 450 000 zł,

3) w poz. 36 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę w wysokości 220 000 zł (1 450 000 zł - 1 230 000 zł),

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 290 000 zł),

5) w poz. 38 zeznania CIT-8 spółka powinna wykazać dochód w wysokości 70 000 zł (290 000 zł - 220 000 zł),

6) w poz. 41 i poz. 43 zeznania CIT-8 spółka wykazuje kwotę 14 000 zł,

7) w poz. 44 zeznania CIT-8 spółka wykazuje podstawę opodatkowania w wysokości 56 000 zł (70 000 zł - 14 000 zł).

Scenariusz 5. U podatnika wystąpić może strata ogółem, w tym niższa od niej strata ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku u podatnika występuje strata w wysokości różnicy między stratą ogółem a stratą ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku (poz. 39). Strata ta wykazywana jest następnie w poz. 45.

PRZYKŁAD

Wspólnota mieszkaniowa uzyskała w 2009 r. przychody w kwocie 67 000 zł oraz koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 82 000 zł, z czego przychody z działalności gospodarczej w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 50 000 zł i koszty uzyskania tych przychodów w kwocie 53 000 zł (dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop; zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi). W tej sytuacji:

1) w poz. 27 i poz. 30 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać przychody w wysokości 67 000 zł,

2) w poz. 31 i poz. 34 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 82 000 zł,

3) w poz. 36 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę w wysokości 15 000 zł,

4) w poz. 37 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę (stratę ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku) w wysokości 3000 zł,

5) w poz. 39 i poz. 45 zeznania CIT-8 wspólnota powinna wykazać stratę w wysokości 12 000 zł (15 000 zł - 3000 zł).

 

Więcej na temat rozliczenia rocznego CIT-8 za 2009 r. znajdziesz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Roczne rozliczenie CIT za 2009 r. - wybrane problemy 

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Narzędzia księgowego

reklama

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »