| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Przelew zaliczki na podatek po terminie

Przelew zaliczki na podatek po terminie

Bank nie zrealizował polecenia przelewu należności w terminie zleconym przez jednostkę. W związku z tym zaliczki na podatek dochodowy pracowników jednostki za luty 2008 r. wpłynęły do urzędu skarbowego 21 zamiast 20 marca. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za niewpłacone na czas zaliczki pracowników?


Banki są obowiązane realizować polecenia przelewu dotyczące należności podatkowych w terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku bankowego posiadacza tego rachunku. Z tego względu należy dokonywać polecenia przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przestrzeganie tego terminu należy do obowiązków osoby odpowiedzialnej w jednostce za pobór podatków.

Ważne jest także prawidłowe wypełnienie zlecenia płatniczego przez osobę do tego wyznaczoną - musi ono zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym NIP, oraz wskazywać tytuł wpłaty.

Bank może odmówić realizacji polecenia przelewu w razie niepodania lub błędnego podania informacji w zleceniu płatniczym, jak również w przypadku braku odpowiednich środków na koncie jednostki.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnicy muszą wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz ich terminowe wpłacanie organowi podatkowemu. Imiona, nazwiska i adresy wyznaczonych osób powinny być zgłoszone właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu.

Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Terminem wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano te zaliczki.

Terminem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych NBP.

Może się również zdarzyć, że to bank nie dotrzyma terminu realizacji polecenia przelewu za liczek na podatek ze swojej winy. W takim przypadku bank będzie obowiązany zapłacić na rzecz Skarbu Państwa odsetki w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Do odpowiedzialności banku z tytułu niedopełnienia tego obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatkowej inkasenta. Dodatkowo banki są obowiązane do niezwłocznej realizacji poleceń przelewu na rachunki ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru obowiązany jest ten organ.

Joanna Nowicka

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK