| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > Dowody księgowe > Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można księgować zbiorczo rachunki z umów zlecenia i o dzieło

Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można księgować zbiorczo rachunki z umów zlecenia i o dzieło

Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z objaśnieniami do księgi w kolumnie 13 należy ewidencjonować m.in. wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i o dzieło. Ostatnio zakupiliśmy i wdrożyliśmy nowe oprogramowanie do komputerowego prowadzenia pkpir.
Nasz dostawca oprogramowania poinformował nas, że za pomocą tego programu księguje się nie każdy rachunek z umów zleceń (bądź o dzieło) z osobna, lecz sumę tych rachunków w formie jednego dowodu wewnętrznego, który zawiera ich listę z kwotami brutto oraz numerami rachunków. Czy takie postępowanie jest prawidłowe i zgodne z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia pkpir?

Niestety nie.

Przepisy regulujące zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie przewidują zbiorczego księgowania rachunków z umów zleceń bądź o dzieło na podstawie dowodu wewnętrznego.

Dowody wewnętrzne to szczególna kategoria dowodów księgowych. Należą one do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zaewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem.

Są one zatem wystawiane w celu udokumentowania zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków). Dowody te muszą przy tym spełniać określone wymogi, a mianowicie muszą być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, muszą określać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Enumeratywne wyliczenie zdarzeń gospodarczych, które mogą zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym zawiera § 14 rozporządzenia. Należy podkreślić, że katalog tych zdarzeń jest katalogiem zamkniętym. Świadczy o tym użycie w § 14 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia pkpir wyrazu „wyłącznie”.

Do zdarzeń gospodarczych, które mogą zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym należą m.in.:
• zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych
• wydatki związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele
• opłaty sądowe i notarialne;
• wydatki związane z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi wymaganych przepisami danych identyfikacyjnych; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Polecamy: serwis Koszty

Ponieważ, jak już wyżej wskazano zawarty w § 14 katalog zdarzeń, które mogą zostać udokumentowane na potrzeby ujęcia w pkpir dowodem wewnętrznym jest katalogiem zamkniętym, to katalog ten nie może zostać rozszerzony o inne wydatki, które nie zostały wyszczególnione w tym przepisie. A wydatków poniesionych na wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zlecenia bądź o dzieło katalog ten nie wymienia.

Z tych powodów rachunki dotyczące umów zleceń bądź o dzieło nie mogą być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zbiorczo - na postawie jednego dowodu wewnętrznego zawierającego listę rachunków z kwotami brutto oraz numerami rachunków. Prawidłowe jest wyłącznie ujmowanie w księdze tych kosztów podatkowych pojedynczo – na podstawie poszczególnych rachunków.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »