| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób powinien być potwierdzany odbiór faktury korygującej, ani też nie określają formy takiego potwierdzenia. Każda metoda potwierdzenia jest więc dopuszczalna. Przepisy nakazują potwierdzanie tylko takich faktur korygujących, które skutkują obniżeniem pod­stawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT. Treść potwierdzenia otrzymania faktury korygującej powinna wskazywać, że faktura korygująca, której potwierdzenie dotyczy, dotarła do nabywcy, a ponadto powinno ono zawierać datę otrzymania przez nabywcę faktury korygującej oraz datę wpływu tego po­twierdzenia do wystawcy faktury.

Kiedy rozliczyć faktury korygujące w deklaracji VAT, gdy potwierdzenie odbioru uzyskano przed terminem jej złożenia

Dokonaną w maju 2014 r. dostawę towarów udokumentowaliśmy fakturą. Ponieważ w czerwcu 2014 r. udzieliliśmy kontrahentowi rabatu, to wystawiliśmy stosowną fakturę korygującą uwzględniającą ten rabat. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą w czerwcu 2014 r. i jeszcze w tym samym miesiącu odesłał nam potwierdzenie odbioru korekty. Kiedy powinniśmy uwzględnić tę fakturę korygującą? Nadmieniam, że składamy miesięczne deklaracje VAT.

Powinni Państwo uwzględnić tę fakturę korygującą w deklaracji VAT za czerwiec 2014 r. Z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika bowiem, że wystawca faktury nie może dokonać rozliczenia faktury ko­rygującej we wcześniejszym okresie (miesiącu) niż miesiąc, w którym nabywca otrzymał fakturę ko­rygującą. Dodatkowym warunkiem, jaki musi spełnić wystawca faktury, jest posiadanie przez niego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozli­czeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą.

W opisanej w py­taniu sytuacji nabywca otrzymał fakturę korygującą w czerwcu 2014 r. i od razu odesłał Państwu potwierdzenie jej odbioru, które dotarło do Państwa również jeszcze w czerwcu 2014 r., zatem zostały spełnione wszystkie warunki umożliwiające Państwu rozliczenie tej faktury korygującej w deklaracji składanej za czerwiec 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

Kiedy uwzględnić faktury korygujące w deklaracji VAT, gdy potwierdzenie odbioru uzyskano po terminie jej złożenia

Dokonaną w maju 2014 r. dostawę towarów udokumentowaliśmy fakturą. Ponieważ w czerwcu 2014 r. udzieliliśmy kontrahentowi rabatu, to wystawiliśmy stosowną fakturę korygującą uwzględ­niającą ten rabat. Kontrahent otrzymał fakturę korygującą pod koniec czerwca 2014 r., ale odesłał nam potwierdzenie odbioru korekty dopiero pod koniec lipca 2014 r. Kiedy powinniśmy uwzględnić tę fakturę korygującą? Nadmieniam, że składamy miesięczne deklaracje VAT.

Uwzględnienie tej faktury korygującej będzie możliwe dopiero w deklaracji za lipiec 2014 r. Z pytania wynika bowiem, że co prawda nabywca otrzymał fakturę korygującą jeszcze w czerwcu 2014 r., ale potwierdzenie jej odbioru dotarło do Państwa dopiero pod koniec lipca, a zatem już po upływie termi­nu do złożenia deklaracji za czerwiec 2014 r. W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani uwzględnić tę fakturę korygującą w rozliczeniu za miesiąc, w którym potwierdzenie jej odbioru zostało przez Państwa uzyskane, czyli w deklaracji za lipiec 2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Jaka jest dozwolona forma potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Wystawiamy kontrahentom faktury korygujące. Niektórzy potwierdzają nam odbiór faktury, podpisu­jąc się na naszym egzemplarzu. Inni potwierdzają odbiór na tzw. zwrotce pocztowej, gdy wysyłamy je do nich listem poleconym. Czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej musi być dokonane w ja­kiejś określonej przepisami formie?

Nie. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób powinien być potwierdzany odbiór faktury korygującej, ani też nie określają formy takiego potwierdzenia. Każda metoda potwierdzenia jest więc dopuszczalna. Jed­nak dla celów dowodowych warto zadbać o to, by kontrahent potwierdził odbiór korekty w formie pisem­nej. Może być to złożenie podpisu opatrzonego datą na egzemplarzu faktury korygującej pozostającym u jej wystawcy albo opisana w pytaniu tzw. zwrotka pocztowa.

Nie ma również przeszkód, aby nabywca przesłał np. listownie lub mailem pisemne oświadczenie potwierdzające fakt otrzymania faktury korygują­cej.

Dorozumianą formą potwierdzenia, akceptowaną przez organy podatkowe, będzie też uwzględnienie korekty we wzajemnych rozliczeniach, zwłaszcza jeśli z danych zamieszczonych na przelewie jedno­znacznie wynika, że znana jest nabywcy treść faktury korygującej i że przy dokonywaniu tego przelewu uwzględnił on finansowe skutki korekty.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Jakie informacje powinno zawierać potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej

Czy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę poza podpisem i datą odbioru musi jeszcze zawierać jakieś dodatkowe informacje?

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie musi zawierać żadnych dodatkowych informacji poza tymi, z których jednoznacznie wynika sam fakt dokonania tej czynności. Treść potwierdzenia powinna więc wskazywać, że faktura korygująca, której potwierdzenie dotyczy, dotarła do nabywcy, a ponadto powinno ono zawierać datę otrzymania przez nabywcę faktury korygującej oraz datę wpływu tego po­twierdzenia do wystawcy faktury. Wszystkie te informacje łącznie pozwolą wystawcy prawidłowo rozli­czyć tę korektę.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy konieczne jest potwierdzanie odbioru faktur korygujących, które zwiększają kwotę VAT

Jeden z naszych dostawców wystawił nam fakturę korygującą z powodu podwyższenia ceny towaru. Zażądał od nas potwierdzenia jej odbioru. Czy mamy obowiązek to zrobić?

Nie. Przepisy nakazują potwierdzanie tylko takich faktur korygujących, które skutkują obniżeniem pod­stawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT. Zatem obowiązek potwierdzenia dotyczy tylko tzw. korekt „in minus". Korekt „zwiększających" nie muszą zatem Państwo potwierdzać, choć oczywiście możecie to Państwo zrobić dobrowolnie.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK