| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać koszty i przychody

Jak rozliczać koszty i przychody

Przepisy ustawy o rachunkowości wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne u osób, które korzystają z tych przepisów na co dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych należą do tych tematów, które wzbudzają najwięcej pytań i wątpliwości. Pytania te są ważne, gdyż zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

NIE, gdyż jednostki sektora finansów publicznych nie nabywają całych zakładów lub zorganizowanej części tych zakładów.

Do wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o.r., zalicza się m.in. nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy.
Wartość firmy w jednostkach sektora finansów publicznych nie występuje, ponieważ jednostki te nie nabywają całych zakładów lub zorganizowanej części tych zakładów.
Jedynym rodzajem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez jednostkę budżetową we własnym zakresie są koszty zakończonych prac rozwojowych. Aby jednak uznać je za składnik wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii muszą spełniać następujące warunki:
• produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,
• koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
• techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu tej technologii.
Należy zauważyć, iż w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, które realizują zadania produkcyjne czy usługowe, mogą być prowadzone prace rozwojowe, związane np. z przygotowywaniem oprogramowania komputerów.
Jak księgować otrzymane akcje
Czy otrzymanie akcji przez jednostkę budżetową od spółki w zamian za przekazany wkład niepieniężny w formie środka trwałego należy ująć jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, czy jako pozostały przychód?
– Jeżeli jednostka budżetowa otrzymała akcje spółki w zamian za przekazany aport, to powinna ująć to zdarzenie na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty”, zapisem: Wn konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”. Jeżeli jednostka sama wniosła do spółki akcyjnej wkład niepieniężny w postaci środka trwałego, wówczas powinna zaksięgować: Wn konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”/ Ma konto 011 „Środki trwałe”.
Kiedy wykazywać w bilansie
Czy wszystkie rozliczenia międzyokresowe kosztów można aktywować w czasie?
– Rozliczenia międzyokresowe kosztów można wykazywać (aktywować) w bilansie, jeżeli spełniają kryteria przewidziane dla aktywów (art. 3 ust. 1 pkt 12 u.o.r.), czyli m.in. spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Należy więc zwrócić uwagę, że nie wszystkie poniesione koszty, które podlegają rozliczaniu w czasie, można aktywować. Wiele bowiem wątpliwości budzi aktywowanie kosztów poniesionych np. na promocję i reklamę, prace badawcze czy szkolenie pracowników. Pomimo że jednostka ponosi je w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, nie powodują one powstania składnika aktywów. Tego rodzaju koszty powinny wpływać na wynik finansowy w okresie ich poniesienia.
Należy zwrócić uwagę również na koszty zakupu, które co prawda technicznie podlegają rozliczeniu w czasie i są ujmowane na koncie rozliczeń, ale w myśl u.o.r. wchodzą do cen nabycia materiałów i towarów, a więc nie powinny być traktowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.


Publikacja:

Gazeta Prawna 164/2005

z dnia 24.08.2005

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK