| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Rzeczowe aktywa trwałe
W wierszu A. II wykazuje się zaliczane do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie, przyjmując:
1) środki trwałe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jak również odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) zaliczki na środki trwałe w budowie – w wysokości przekazanych przez jednostkę zaliczek, które do dnia bilansowego nie znalazły pokrycia w zrealizowanych przez wykonawców robotach (usługach) budowlanych, według wartości nominalnej kwot zaliczek pozostających jako saldo Wn z ewidencji do konta „Pozostałe rozrachunki”.
W jednostkach o rozbudowanej działalności statutowej wymienia się trzy grupy rzeczowych aktywów trwałych. Są to:
• wiersz A. II. 1 – środki trwałe: prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
• wiersz A. II. 2 – środki trwałe w budowie – w tej grupie aktywów przyjmuje się także koszty poniesione na ulepszenie środków trwałych w budowie lub ulepszenia w obcych środkach trwałych w wysokości kosztów nierozliczonych na dzień bilansowy na tytuły obiektów poddanych ulepszeniu,
• wiersz A. II. 3. – zaliczki na środki trwałe w budowie.
Należności długoterminowe
W wierszu A. III wykazywać należy wyłącznie te należności, które są wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, tzn. takie, których termin spłaty przypada w 2005 r. i dalszych latach i nie kwalifikują się do należności z tytułu dostaw i usług. Do tej grupy należności zalicza się:
• kwoty należne od leasingodawców z tytułu umowy o leasing finansowy, przewidziane do spłaty w kolejnych latach,
• należności wynikające z rozrachunków określonych umową o ugodzie lub układzie, łącznie z częścią podlegającą odpisaniu i zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych,
• kwoty należne od kontrahentów, wymagające zapłaty po 31 grudnia 2004 r. z innych tytułów niż wymienione powyżej, jeżeli wynikają z rozrachunków z tytułu sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie lub operacji finansowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK