| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie CIT-8

Jak przygotować zeznanie CIT-8

31 marca mija termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Jak obliczyć podatek
 
Zanim podatnik obliczy podatek, musi ustalić podstawę opodatkowania. Służy do tego omówiona już część E.3 formularza CIT-8. W poz. 43 podatnik wpisuje zaokrągloną do pełnego złotego kwotę stanowiącą podstawę opodatkowania.
Podstawą tą jest dochód podatnika obliczony w poz. 31 pomniejszony o odliczenia od dochodu (poz. 37) i powiększony o kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz zmniejszające stratę. Od tak obliczonej podstawy trzeba wyliczyć podatek.
Podatek dochodowy od osób prawnych wylicza się według stałej stawki, która wynosi 19 proc.
Należny podatek pomniejsza się o kwoty przysługujących zwolnień, zaniechań, obniżek i odliczeń od podatku, które wykazuje się w informacji CIT-8/O. W załączniku wykazujemy odliczenia od podatku na podstawie art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. CIT-8/O wypełniają też podatnicy korzystający z ulgi zawartej w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu.
Na mocy tego przepisu podatnik może kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski odliczyć od kwoty podatku obliczonego.
Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19.
Następna czynność to określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Należy to zrobić w części G formularza CIT-8. W poz. 51 wpisujemy kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy, w poz. 52 – różnicę pomiędzy podatkiem należnym a suma należnych zaliczek za rok podatkowy i wreszcie w poz. 53 – różnice pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym.
W kolejnej części H podatnik wylicza kwotę, którą musi dopłacić w urzędzie skarbowym albo kwotę, którą może odzyskać jako nadpłatę.
Potem podatnik wypełnia część I. Tutaj pierwsza pozycja (57) służy do wykazania dochodu wydatkowanego w ostatnim miesiącu roku podatkowego (czyli grudniu 2005 roku) na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przepisie tym jest mowa o zwolnieniu dla podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone cele. Zwolnienie znajdzie zastosowanie, jeśli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
Następnie w poz. 58 podatnik wpisuje podatek należny obliczony według stawki 19 proc. Potem w poz. 59 podatnik wpisuje kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego. Wpisywana jest tu kwota podatku naliczona na podstawie art. 37 ust. 4 i 5 oraz zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy. Ze wspomnianych przepisów wynika, że w razie przeniesienia, przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, własności lub zmiany choćby w części przeznaczenia nabytych środków trwałych, podatnicy tracą prawo do zwolnienia i są obowiązani do zapłacenia różnicy podatku obliczonego proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy okresu pięcioletniego, w którym środek trwały nie był wykorzystywany przez podatnika. Nie dotyczy to jednak przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych podatników, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo łączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, dzielonego lub łączonego.
Ostatnia pozycja w tej części to miejsce, gdzie wykazywane są odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, do dnia w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Ostatnią częścią CIT-8, którą musimy wypełnić, jest część J. Tu wpisywane jest imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku. W tym miejscu powinien też znaleźć się podpis oraz pieczątki osób uprawnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem – do zarządzania jednostką. W tej części nie może też zabraknąć daty wypełnienia zeznania i podpisu.
 

Anna Wojda

Gazeta Prawna Nr 51/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki] z dnia 2006-03-13
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK