| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Wycofanie z eksploatacji
 
W przypadku zwolnień fakultatywnych – zmiana stanu zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji terenu oraz innych podobnych zobowiązań należy odnieść się do interpretacji KIMSF nr 1. Zgodnie z interpretacją KIMSF nr 1 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji terenu oraz innych podobnych zobowiązań zmiany w szacowanym czasie i ilości wydatkowanych zasobów stanowiących korzyści ekonomiczne, a wymaganych do rozliczenia mającej miejsce likwidacji, przywrócenia poprzedniego stanu lub temu podobnego zobowiązania, albo też zmiany stopy dyskonta, należy dodać lub odliczyć od kosztu związanego z nimi składnika aktywów. Tak skorygowaną wartość danej pozycji aktywów amortyzuje się następnie przez pozostały okres jej ekonomicznego użytkowania.
W przypadku jednostki stosującej MSSF po raz pierwszy retrospektywne zastosowanie tych wymogów pociągałoby za sobą konieczność odtworzenia przez jednostkę historycznego zapisu dokumentującego wszystkie takie korekty, których należało dokonać w przeszłości, co w wielu przypadkach byłoby niewykonalne.
Zatem, w myśl tego opcjonalnego zwolnienia, jednostka gospodarcza może wybrać dla takich zobowiązań powstałych przed datą przejścia na MSSF następujące rozwiązanie:
• ustalić wartość zobowiązania na dzień przejścia na MSSF zgodnie ze standardem MSR nr 37,
• oszacować kwotę, która byłaby ujęta w koszcie odnośnego składnika aktywów w czasie, gdy dane zobowiązanie pierwotnie powstało, poprzez zdyskontowanie tego zobowiązania do tej daty, przyjmując do tego możliwie najwiarygodniejszy szacunek historycznej stopy (stóp) dyskonta skorygowanej z tytułu ryzyka, która miałaby zastosowanie do tego zobowiązania przez okres sięgający wstecz do czasu powstania zobowiązania,
• obliczyć skumulowaną amortyzację tej kwoty na dzień przejścia na MSSF opierając się na aktualnym w tym momencie szacunku okresu ekonomicznego użytkowania danego składnika aktywów, stosując zasady amortyzacji przyjęte przez jednostkę zgodnie z wymogami MSSF.
Skutki ewentualnych zmian w stosunku do poprzednio stosowanych krajowych zasad rachunkowości, wynikłe z zastosowania powyższego rozwiązania wykazuje się w bilansie otwarcia MSSF na dzień przejścia w aktywach netto i w nie podzielonym wyniku lat ubiegłych.
 
Informacje dotyczące przekształceń
 
W MSSF nr 1 nie przewiduje się żadnych wyłączeń w zakresie wymogów związanych z prezentacją i ujawnianiem informacji w sprawozdaniu finansowym. Jednostka powinna wyjaśnić wpływ przekształcenia sprawozdania na jej sytuację finansową, wynik i przepływy środków pieniężnych oraz sporządzić w tym celu szereg uzgodnień, w tym:
• uzgodnienie salda kapitału własnego, wykazanego zgodnie z poprzednio stosowanymi przepisami o rachunkowości, z saldem wykazanym zgodnie z MSR na dzień: przejścia na MSR, zakończenia ostatniego okresu prezentowanego w sprawozdaniu jednostki zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
• uzgodnienie wyniku finansowego za ostatni okres obrotowy, wykazanego zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z wynikiem finansowym ustalonym zgodnie z MSR.
Zestawienia te powinny być sporządzone w taki sposób, aby umożliwiały odbiorcom sprawozdań zrozumienie istotnych korekt bilansu oraz rachunku zysków i strat, dokonanych w związku z przekształceniem. Jeżeli jednostka sporządzała poprzednio rachunek przepływów środków pieniężnych, to dodatkowo powinna wyjaśnić istotne korekty przekształceniowe również i w tym zakresie. W myśl pkt 40 MSSF nr 1 wymagane jest jednoznaczne wskazanie, które pozycje uzgodnienia wynikają z korekty błędów, a które z różnic pomiędzy dotychczasowymi przepisami, a MSR. Jeżeli jednostka do tej pory nie sporządzała sprawozdań finansowych i pierwszym sprawozdaniem finansowym, które sporządzi, będzie sprawozdanie zgodne z MSR, to powinna fakt ten ujawnić.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK