| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Dość szeroka nowelizacja ustawy o PIT spowodowała, że niektóre zmiany będą korzystne dla podatników, inne zaś - nie. Zostały wykreślone niektóre ulgi, a w zamian wprowadzono nowe.

Możliwy podpis pełnomocnika
 
Zmiany w Ordynacji podatkowej to przede wszystkim przekazanie uprawnień do wydawania interpretacji podatkowych w ręce ministra finansów. Zmiany te wejdą jednak dopiero od 1 lipca 2007 r. Od stycznia obowiązuje rozprawa podatkowa oraz przepisy o podpisywaniu deklaracji przez pełnomocnika podatnika.
Zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły od stycznia 2007 roku, związane są z nową instytucją, jaką jest rozprawa podatkowa. Organ odwoławczy przeprowadzi w toku postępowania rozprawę: z urzędu lub na wniosek strony. Strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rozprawy, wskazuje, jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie. W rozprawie uczestniczy upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od którego decyzji wniesiono odwołanie. Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.
Zmodyfikowano też przepisy dotyczące porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Uściślono, że porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym. Wydłużono czas obowiązywania decyzji wydanych w sprawie porozumień. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lat. Wcześniej były to 3 lata.
Nowe przepisy zwalniają podatnika z odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), działalności wykonywanej osobiście lub z praw majątkowych do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.
Niekorzystną dla podatników zmianę stanowi możliwość kontroli na tzw. legitymację, czyli bez uprzedniego upoważnienia do kontroli, w czasie nieobecności podatnika. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez podatnika do reprezentowania w trakcie kontroli albo przedstawiciela osoby prawnej kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli.
Pozytywną natomiast zmianą jest wprowadzenie przepisów umożliwiających podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji, chyba że inne przepisy przewidują inaczej.
Jedną z najważniejszych zmian jest przekazanie uprawnień do wydawania wiążących interpretacji podatkowych dla ministra finansów. Interpretacji nie będą wydawali już naczelnicy urzędów skarbowych. Minister finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Przepisy te wejdą w życie jednak dopiero od 1 lipca 2007 r.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 127, poz. 1590).

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »