| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Nowe prawo w nowym roku - co się zmieniło w podatkach

Dość szeroka nowelizacja ustawy o PIT spowodowała, że niektóre zmiany będą korzystne dla podatników, inne zaś - nie. Zostały wykreślone niektóre ulgi, a w zamian wprowadzono nowe.

Możliwy podpis pełnomocnika
 
Zmiany w Ordynacji podatkowej to przede wszystkim przekazanie uprawnień do wydawania interpretacji podatkowych w ręce ministra finansów. Zmiany te wejdą jednak dopiero od 1 lipca 2007 r. Od stycznia obowiązuje rozprawa podatkowa oraz przepisy o podpisywaniu deklaracji przez pełnomocnika podatnika.
Zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły od stycznia 2007 roku, związane są z nową instytucją, jaką jest rozprawa podatkowa. Organ odwoławczy przeprowadzi w toku postępowania rozprawę: z urzędu lub na wniosek strony. Strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rozprawy, wskazuje, jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie. W rozprawie uczestniczy upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od którego decyzji wniesiono odwołanie. Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.
Zmodyfikowano też przepisy dotyczące porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Uściślono, że porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym. Wydłużono czas obowiązywania decyzji wydanych w sprawie porozumień. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lat. Wcześniej były to 3 lata.
Nowe przepisy zwalniają podatnika z odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, ze stosunku pracy (stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), działalności wykonywanej osobiście lub z praw majątkowych do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.
Niekorzystną dla podatników zmianę stanowi możliwość kontroli na tzw. legitymację, czyli bez uprzedniego upoważnienia do kontroli, w czasie nieobecności podatnika. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez podatnika do reprezentowania w trakcie kontroli albo przedstawiciela osoby prawnej kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli.
Pozytywną natomiast zmianą jest wprowadzenie przepisów umożliwiających podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji, chyba że inne przepisy przewidują inaczej.
Jedną z najważniejszych zmian jest przekazanie uprawnień do wydawania wiążących interpretacji podatkowych dla ministra finansów. Interpretacji nie będą wydawali już naczelnicy urzędów skarbowych. Minister finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Przepisy te wejdą w życie jednak dopiero od 1 lipca 2007 r.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 127, poz. 1590).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK