| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć leasing

Jak rozliczyć leasing

Firmy mogą korzystać z dwóch form leasingu - finansowego i operacyjnego. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości leasingobiorcy. Zawarcie umowy będzie miało istotne skutki dla rozliczeń podatkowych zarówno finansującego, jak i korzystającego z przedmiotu leasingu.

Stosowanie przepisów o sprzedaży
Wobec umów leasingu zastosowanie mają także przepisy o sprzedaży na raty. Chodzi o kwestie związane z:
- odpowiedzialnością finansującego za wady rzeczy powstałe na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność,
- uprawnieniami i obowiązkami stron w razie dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko korzystającemu roszczeń dotyczących rzeczy,
- odpowiedzialnością korzystającego i osoby trzeciej wobec finansującego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystającego do używania,
- zabezpieczeniem rat leasingu i świadczeń dodatkowych korzystającego,
- zwrotem rzeczy przez korzystającego po zakończeniu leasingu,
- ulepszeniem rzeczy przez korzystającego.
Brak rozróżnienia leasingu
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje wprost umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny.
Najem po leasingu
Jeżeli w przypadku leasingu operacyjnego, po upływie terminu umowy finansujący odda korzystającemu do dalszego używania przedmiot leasingu, to przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy.
Czym jest samochód osobowy
Samochód osobowy określony dla celów podatku dochodowego oznacza pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
- pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
- pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
- pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
- pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
- pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Opłata manipulacyjna w kosztach
Przepisy podatkowe dotyczące leasingu kapitałowego nie wykluczają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat manipulacyjnych związanych z podpisaniem umowy leasingu.
Podatnik, który zwrócił się do urzędu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu kapitałowego. Jej przedmiotem była nieruchomość, od której mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jego zdaniem do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć w całości w dacie poniesienia, opłatę manipulacyjną od zawarcia umowy leasingu. Opłaty dokonał w dniu wydania przedmiotu leasingu przez finansującego, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT. Opłata ta, zgodnie z umową leasingu, nie jest wliczana do wartości początkowej przedmiotu leasingu.
Organ podatkowy stwierdził, że w leasingu kapitałowym strony umowy mogą ustalić dowolny harmonogram spłat rat leasingowych i w sposób dowolny określać proporcje części odsetkowej i części kapitałowej raty. Dlatego też korzystający ma prawo do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć część opłaty wstępnej, która nie jest spłatą wartości początkowej i część odsetkową rat miesięcznych. Wydatku z tytułu opłaty manipulacyjnej przy zawieraniu umowy leasingu kapitałowego, której przedmiotem jest nieruchomość, nie można uznać za wydatek na zakup środka trwałego ani też za wydatek na jego ulepszenie. W przypadku przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu wynajmu nieruchomości, opłata manipulacyjna związana z leasingiem nieruchomości jest bezpośrednio związana z określonym przychodem. Stanowi zatem dla podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czyli w dacie dokonania płatności w tej części, jaka z zawartej umowy leasingu nie dotyczy spłaty wartości początkowej, czyli części kapitałowej.
Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 18 kwietnia 2006 r., nr II US.PB-I/415/27/06
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »