| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć leasing

Jak rozliczyć leasing

Firmy mogą korzystać z dwóch form leasingu - finansowego i operacyjnego. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości leasingobiorcy. Zawarcie umowy będzie miało istotne skutki dla rozliczeń podatkowych zarówno finansującego, jak i korzystającego z przedmiotu leasingu.

Stosowanie przepisów o sprzedaży
Wobec umów leasingu zastosowanie mają także przepisy o sprzedaży na raty. Chodzi o kwestie związane z:
- odpowiedzialnością finansującego za wady rzeczy powstałe na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność,
- uprawnieniami i obowiązkami stron w razie dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko korzystającemu roszczeń dotyczących rzeczy,
- odpowiedzialnością korzystającego i osoby trzeciej wobec finansującego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystającego do używania,
- zabezpieczeniem rat leasingu i świadczeń dodatkowych korzystającego,
- zwrotem rzeczy przez korzystającego po zakończeniu leasingu,
- ulepszeniem rzeczy przez korzystającego.
Brak rozróżnienia leasingu
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje wprost umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny.
Najem po leasingu
Jeżeli w przypadku leasingu operacyjnego, po upływie terminu umowy finansujący odda korzystającemu do dalszego używania przedmiot leasingu, to przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy.
Czym jest samochód osobowy
Samochód osobowy określony dla celów podatku dochodowego oznacza pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
- pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
- pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
- pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
- pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
- pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Opłata manipulacyjna w kosztach
Przepisy podatkowe dotyczące leasingu kapitałowego nie wykluczają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat manipulacyjnych związanych z podpisaniem umowy leasingu.
Podatnik, który zwrócił się do urzędu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu kapitałowego. Jej przedmiotem była nieruchomość, od której mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jego zdaniem do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć w całości w dacie poniesienia, opłatę manipulacyjną od zawarcia umowy leasingu. Opłaty dokonał w dniu wydania przedmiotu leasingu przez finansującego, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT. Opłata ta, zgodnie z umową leasingu, nie jest wliczana do wartości początkowej przedmiotu leasingu.
Organ podatkowy stwierdził, że w leasingu kapitałowym strony umowy mogą ustalić dowolny harmonogram spłat rat leasingowych i w sposób dowolny określać proporcje części odsetkowej i części kapitałowej raty. Dlatego też korzystający ma prawo do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć część opłaty wstępnej, która nie jest spłatą wartości początkowej i część odsetkową rat miesięcznych. Wydatku z tytułu opłaty manipulacyjnej przy zawieraniu umowy leasingu kapitałowego, której przedmiotem jest nieruchomość, nie można uznać za wydatek na zakup środka trwałego ani też za wydatek na jego ulepszenie. W przypadku przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu wynajmu nieruchomości, opłata manipulacyjna związana z leasingiem nieruchomości jest bezpośrednio związana z określonym przychodem. Stanowi zatem dla podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czyli w dacie dokonania płatności w tej części, jaka z zawartej umowy leasingu nie dotyczy spłaty wartości początkowej, czyli części kapitałowej.
Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 18 kwietnia 2006 r., nr II US.PB-I/415/27/06

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK