| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Korekta deklaracji

Przy składaniu korekty należy dokładnie wyjaśnić przyczyny jej złożenia. Warunkiem skutecznego złożenia skorygowanej deklaracji jest uprzednie złożenie w terminie samej deklaracji podatkowej (tak NSA w uzasadnieniu do uchwały z 22 czerwca 1998 r., sygn. akt FPS 9/97, ONSA 1998, nr 4, poz. 110). Jeśli wyjaśnienie przyczyn korekty nie zostanie złożone - tak złożona korekta nie wywoła skutków prawnych. Taka sytuacja może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową z k.k.s. Praktyczną konsekwencją złożenia poprawnej korekty deklaracji jest brak konieczności składnia tzw. czynnego żalu, tj. zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, co dotychczas wielu podatników czyniło ze względu na brak uregulowań stwierdzających, iż sam fakt złożenia korekty deklaracji jest wystarczający dla uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej za wykazanie w pierwotnej deklaracji nieprawidłowych danych. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo do złożenia korekty przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego

- w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Przepisy ordynacji stanowią, że uprawnienie do złożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej nie przysługuje w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Takie jest przynajmniej ich literalne brzmienie. Jednak, jak wyjaśnia Minister Finansów w piśmie z 8 sierpnia 2005 r. (nr SP 1/618/8012-110-2024/05/EB), zamierzenie ustawodawcy było inne: Jak wynika z otrzymywanych przez Ministerstwo Finansów pytań, nowe brzmienie art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, który wchodzi w życie 1 września 2005 r., może budzić wątpliwości co do uprawnień podatników do skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej. Należy stwierdzić, że brak jest merytorycznego i praktycznego uzasadnienia dla uznania bezwzględnej bezskuteczności korekty deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej. Dodany przepis art. 81b § 3 ordynacji podatkowej miał jedynie zachować, już tylko w formie wyjątku dotyczącego podatku od towarów i usług, obecny stan prawny, a więc pozostawić podatnikom prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji VAT, gdy zakończona kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. Korekta deklaracji złożona w tym przypadku będzie prawnie skuteczna. Jedynie w sytuacji gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna. Taka interpretacja przepisu art. 81b § 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa znajduje uzasadnienie, szczególnie w kontekście zmiany w art. 81 ordynacji podatkowej, który przyjmuje jako ogólną zasadę dopuszczalność wszelkich korekt deklaracji podatkowych. Przedstawiając powyższe, w związku z pojawiającymi się w mediach artykułami („Gazeta Prawna” z 5-7 sierpnia 2005 r.), zwracam szczególną uwagę na potrzebę prawidłowej interpretacji treści art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wybór podatku liniowego

Jeżeli podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie złoży żadnego oświadczenia w sprawie wyboru formy opodatkowania, swój podatek dochodowy rozliczy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Podatnik ma jednak do wyboru również inne formy opodatkowania, które mogą wypadać korzystniej. Jedną z nich jest podatek liniowy, przy którym niezależnie od wysokości dochodów, stawka jest cały czas jednakowa i wynosi 19 proc. Ci podatnicy, którzy chcą rozliczać się na zasadach podatku liniowego, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym. Oświadczenie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Ci podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku, oświadczenie składają do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Należy pamiętać, że wybór tej formy rozliczania podatku dochodowego rozciąga się na przyszłe lata, chyba że złożone zostanie przez podatnika oświadczenie, w którym zrezygnuje z tej formy opodatkowania. Z 19-proc. liniowej stawki podatku mogą skorzystać te podmioty, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub spółkę cywilną czy osobową prawa handlowego (jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną). Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w wyborze tej formy dla osób przechodzących na tzw. samozatrudnienie oraz o ograniczonym katalogu odliczeń dostępnych przy tej formie opodatkowania.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »