| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Korekta deklaracji

Przy składaniu korekty należy dokładnie wyjaśnić przyczyny jej złożenia. Warunkiem skutecznego złożenia skorygowanej deklaracji jest uprzednie złożenie w terminie samej deklaracji podatkowej (tak NSA w uzasadnieniu do uchwały z 22 czerwca 1998 r., sygn. akt FPS 9/97, ONSA 1998, nr 4, poz. 110). Jeśli wyjaśnienie przyczyn korekty nie zostanie złożone - tak złożona korekta nie wywoła skutków prawnych. Taka sytuacja może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową z k.k.s. Praktyczną konsekwencją złożenia poprawnej korekty deklaracji jest brak konieczności składnia tzw. czynnego żalu, tj. zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, co dotychczas wielu podatników czyniło ze względu na brak uregulowań stwierdzających, iż sam fakt złożenia korekty deklaracji jest wystarczający dla uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej za wykazanie w pierwotnej deklaracji nieprawidłowych danych. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo do złożenia korekty przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego

- w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Przepisy ordynacji stanowią, że uprawnienie do złożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej nie przysługuje w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Takie jest przynajmniej ich literalne brzmienie. Jednak, jak wyjaśnia Minister Finansów w piśmie z 8 sierpnia 2005 r. (nr SP 1/618/8012-110-2024/05/EB), zamierzenie ustawodawcy było inne: Jak wynika z otrzymywanych przez Ministerstwo Finansów pytań, nowe brzmienie art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, który wchodzi w życie 1 września 2005 r., może budzić wątpliwości co do uprawnień podatników do skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej. Należy stwierdzić, że brak jest merytorycznego i praktycznego uzasadnienia dla uznania bezwzględnej bezskuteczności korekty deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej. Dodany przepis art. 81b § 3 ordynacji podatkowej miał jedynie zachować, już tylko w formie wyjątku dotyczącego podatku od towarów i usług, obecny stan prawny, a więc pozostawić podatnikom prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji VAT, gdy zakończona kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. Korekta deklaracji złożona w tym przypadku będzie prawnie skuteczna. Jedynie w sytuacji gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna. Taka interpretacja przepisu art. 81b § 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa znajduje uzasadnienie, szczególnie w kontekście zmiany w art. 81 ordynacji podatkowej, który przyjmuje jako ogólną zasadę dopuszczalność wszelkich korekt deklaracji podatkowych. Przedstawiając powyższe, w związku z pojawiającymi się w mediach artykułami („Gazeta Prawna” z 5-7 sierpnia 2005 r.), zwracam szczególną uwagę na potrzebę prawidłowej interpretacji treści art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wybór podatku liniowego

Jeżeli podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie złoży żadnego oświadczenia w sprawie wyboru formy opodatkowania, swój podatek dochodowy rozliczy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Podatnik ma jednak do wyboru również inne formy opodatkowania, które mogą wypadać korzystniej. Jedną z nich jest podatek liniowy, przy którym niezależnie od wysokości dochodów, stawka jest cały czas jednakowa i wynosi 19 proc. Ci podatnicy, którzy chcą rozliczać się na zasadach podatku liniowego, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym. Oświadczenie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Ci podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku, oświadczenie składają do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Należy pamiętać, że wybór tej formy rozliczania podatku dochodowego rozciąga się na przyszłe lata, chyba że złożone zostanie przez podatnika oświadczenie, w którym zrezygnuje z tej formy opodatkowania. Z 19-proc. liniowej stawki podatku mogą skorzystać te podmioty, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub spółkę cywilną czy osobową prawa handlowego (jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną). Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w wyborze tej formy dla osób przechodzących na tzw. samozatrudnienie oraz o ograniczonym katalogu odliczeń dostępnych przy tej formie opodatkowania.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK