| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Szczegółowe zasady odliczania VAT w najnowszym orzecznictwie

Szczegółowe zasady odliczania VAT w najnowszym orzecznictwie

Opodatkowanie VAT zawsze wywoływało wiele sporów między fiskusem a podatnikami. Kompleksowa zmiana przepisów ustawy o VAT związana z dostosowaniem polskich przepisów do regulacji UE problemów tych nie wyeliminowała. Do sądów administracyjnych coraz częściej trafiają sprawy dotyczące nowych aktualnych przepisów o VAT. Interpretacje sądów w wielu przypadkach dotyczą braku przepisów przejściowych. Wybrane orzeczenia wskazują też na to, jak wielkie znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy może mieć orzecznictwo ETS, na wyroki którego coraz chętniej powołują się składy orzekające krajowych sądów administracyjnych.

SENTENCJA

Delegacja zawarta w art. 106 ust. 8 pkt 1 nowej ustawy o VAT, stosownie do której minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, nie uprawniała ministra finansów do określania w rozporządzeniu jakichkolwiek warunków dokonania obniżenia obrotu, czy też będącego jego następstwem zmniejszenia podatku należnego. W żadnym też razie nie może ono stanowić podstawy do ustanowienia negatywnych dla podatnika konsekwencji niespełnienia tych warunków, tj. niemożności obniżenia podatku należnego.

Wyrok WSA w Warszawie z 5 lutego 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT III SA/Wa 2297/06

UZASADNIENIE

Organy podatkowe określiły sp. z o.o. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za listopad 2004 r. do zwrotu na rachunek bankowy podatnika oraz kwotę różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł. Ponadto ustaliły kwotę dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Przedtem organy sprawdziły zasadność zwrotu podatku. Ustalono, że w rejestrze faktur korygujących skarżąca zaewidencjonowała szereg faktur korygujących wystawionych na rzecz stowarzyszenia. Faktury, których dotyczyły korekty, dokumentowały zaliczki otrzymane od niego na poczet honorariów autorskich. Wystawienie faktur korygujących nastąpiło w związku z otrzymaniem pełnej dokumentacji dotyczącej wykorzystania utworów i stanowiło ostateczne rozliczenie z kontrahentem.

Na wezwanie organu skarżąca wyjaśniła, że faktury korygujące wysłane zostały 23 grudnia 2004 r., na dowód czego przedstawiła kserokopię potwierdzenia odbioru, podpisanego w tym dniu przez pracownika stowarzyszenia. W ocenie organu z potwierdzenia tego nie wynika jednak, że dotyczy ono przedmiotowych faktur. Ponadto podatniczka przedłożyła faktury z pieczęciami wpływowymi stowarzyszenia z datą 15 listopada 2005 r. Nie przedłożyła natomiast dokumentów, z których wynikałoby, że otrzymała potwierdzenie odbioru tych faktur w listopadzie 2004 r.

Dlatego organ uznał, że w rozliczeniu za listopad 2004 r. podatniczka nie wypełniła przewidzianego w par. 19 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego z 2004 roku warunku posiadania potwierdzenia otrzymania przedmiotowych faktur korygujących przez kontrahenta. Tym samym nie miała podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego za ten miesiąc. Zdaniem organu podatniczka poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7 może uwzględnić przedmiotowe faktury korygujące w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała potwierdzenie ich odbioru (listopad 2005 r.).

Ostatecznie spór dotyczący rozliczenia spółki trafił na wokandę sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga spółki jest zasadna. Jak zauważył sąd, nie ma wątpliwości, że w miesiącu, w jakim skorzystała z prawa do odliczenia, skarżąca nie posiadała potwierdzenia otrzymania korekt faktur przez jej kontrahenta.

Organy podatkowe możliwość zastosowania przez skarżącą przewidzianego w tym przepisie zmniejszenia obrotu uzależniły od spełnienia warunków określonych w par. 19 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego z 2004 roku. Zdaniem sądu minister finansów nie miał uprawnienia do określania w rozporządzeniu jakichkolwiek warunków dokonania obniżenia obrotu, czy też będącego jego następstwem zmniejszenia podatku należnego. W żadnym też razie nie może ono stanowić podstawy do ustanowienia negatywnych dla podatnika konsekwencji niespełnienia tych warunków, tj. niemożności obniżenia podatku należnego.

W zakresie delegacji ustawowej mieszczą się unormowania związane z samym wystawieniem faktury, tj. okolicznościami uzasadniającymi jej wystawienie, formą, zamieszczanymi w niej danymi identyfikującymi same faktury oraz udokumentowane nimi transakcje i ich strony, a także inne tego zapisy. Zdaniem sądu, analogiczny zakres dopuszczalnych unormowań odnieść należy do korekt faktur.

Minister finansów nie tylko w ocenie sądu nałożył na podatników obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury, ale z potwierdzenia tego uczynił dowód, w istocie umożliwiający skorzystanie w określonym okresie rozliczeniowym z prawa obniżenia podatku należnego, będącego efektem obniżenia obrotu przewidzianego w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Tak bowiem należy rozumieć stwierdzenie, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.


OPINIA

 

ANNA STACHURA

doradca podatkowy w Zespole VAT Deloitte

Zbieranie potwierdzeń otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących jest dla podatników dużym obciążeniem, gdyż wiele podmiotów po prostu odmawia takiego potwierdzania. To jeden z kilku wyroków pozytywnych dla podatników, które ostatnio wydały polskie sądy w zakresie braku obowiązku pozyskiwania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących. Również rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego te przepisy. Pomimo jednak kształtującej się pozytywnej linii orzeczniczej podatnicy nie powinni zarzucać starań o pozyskiwanie potwierdzeń. Dopóki bowiem Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o niekonstytucyjności tego wymogu, przepisy te nadal obowiązują podatników oraz - co ważne - wiążą organy podatkowe. W przypadku sporu z organami podatkowymi z tytułu nieposiadania potwierdzeń faktur korygujących, podatnik ma szansę na wygranie, ale dopiero przed sądem. Tymczasem należy podkreślić, iż nie wszystkie sądy są tak przychylne dla podatników. 4 lipca 2007 r. WSA w Olsztynie orzekł (I SA/Ol 241/07), iż „dopiero w momencie, gdy podatnik otrzyma dowód potwierdzający, iż skutecznie wprowadził do obiegu fakturę korygującą, może dokonać zmniejszenia podatku należnego. Wprawdzie przepisy nie określają formy, w jakiej nabywca ma dokonać tego potwierdzenia, jednak potwierdzenie odbioru faktury korygującej może być dokonane wyłącznie w takiej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że odbiorca otrzymał fakturę korygującą”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK