| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Nieotrzymanie rocznej informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Zeznanie roczne podatnik musi sporządzić na podstawie posiadanych własnych danych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia rocznego za 2006 rok i czy zasadne jest wykazywanie straty z tytułu utraconych, a nie zainwestowanych pieniędzy? Czy mimo nieotrzymania PIT-8C można wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym? Czy należy uwzględniać środki powierzone, a nieodzyskane z domu maklerskiego, z uwagi na to, że w przyszłości podatnik może otrzymać środki z masy upadłości?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. W przypadku zbycia papierów wartościowych dochodem będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 ustawy o PIT. I tu trzeba wyjaśnić, że nie uważa się za koszty wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu z chwilą ich sprzedaży. W związku z tym podatnik ma obowiązek rozliczyć w deklaracji PIT-38 za 2006 rok otrzymaną kwotę na podstawie posiadanego wyciągu bankowego.

Ostateczne rozliczenie osiągniętego przychodu z tytułu dokonanych inwestycji oraz związanego z tym uzyskanego zysku lub poniesionej straty nastąpi w momencie zakończenia postępowania upadłościowego przez syndyka. W przypadku wpłaty od syndyka należności z masy upadłości podatnik ma obowiązek uwzględnić ewentualnie otrzymane kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-38 za rok, w którym nastąpi ich zwrot.n

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 17 maja 2007 r. (nr 1437/ZDF/423/60/07/LJ).


OPINIA


JOANNA PATYK

konsultant podatkowy w BDO Numerica

Zaprezentowane stanowisko należy uznać za prawidłowe. Niewątpliwie podatnik ma obowiązek złożyć deklarację roczną PIT-38 pomimo braku uzyskania rocznej informacji PIT-8C. Obowiązek taki wynika wprost z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten, wprowadzając taki obowiązek, nie ustanawia jednocześnie żadnych wyjątków, w szczególności w przypadku braku uzyskania informacji PIT-8C od płatnika.

W takiej sytuacji podatnik uwzględnia kwoty wynikające z posiadanych dokumentów (m.in. wyciągów bankowych). Podatnik jest ponadto uprawniony do ustalenia wyniku podatkowego (dochodu lub straty) zgodnie z zaleceniami zawartymi w omawianej interpretacji.

Warto tutaj wskazać, że rozliczenie straty ze źródła opisanego w postanowieniu podlega rozliczeniu wyłącznie z tego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat kalendarzowych, przy czym kwota odliczenia starty w danym roku nie może przekroczyć połowy wysokości straty.

Diametralnie inna sytuacja wystąpiłaby natomiast, gdyby podatnik nie uzyskał żadnej kwoty od upadającego domu maklerskiego. Wówczas nie powstaje podstawa do rozliczenia wydatków związanych z wniesionymi kapitałami i podatnik nie ma możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w związku z tym źródłem przychodów.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK