| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Najem, dzierżawa

Umowa najmu to popularna umowa cywilnoprawna, która pozwala na użytkowanie składników majątku innych osób przez czas oznaczony lub nieoznaczony za odpłatnością, którą jest czynsz oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Stronami tej umowy jest wynajmujący, czyli najczęściej właściciel danego składnika, oraz najemca, czyli osoba użytkująca składnik na podstawie umowy najmu w zamian za czynsz. Dzierżawa jest umową podobną, choć trzeba podkreślić jej wyraźną cywilnoprawną odrębność, która przejawia się choćby tym, że dzierżawca ma prawo pobierać pożytki z rzeczy dzierżawionej, np. zbierać płody rolne z dzierżawionej ziemi. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy pamiętać, że przychody z umowy najmu, dzierżawy mogą być opodatkowane na dwa sposoby:

• pierwszy to zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych płacony według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.),

• drugi to podatek dochodowy płacony według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowany podatek należy rozliczyć w PIT-28. Tutaj natomiast omówimy najem, dzierżawę opodatkowaną według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o p.d.o.f. przewiduje dla przychodów z najmu, dzierżawy dwa źródła przychodów, tj.:

• pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, oraz

• odrębne źródło przychodu (najem, dzierżawa – art. 10 ust. 1 pkt. 6 u.p.d.o.f.) dla najmu i dzierżawy składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W przypadku najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej albo najmu składników związanych z innego rodzaju działalnością gospodarczą źródłem przychodu będzie pozarolnicza działalność gospodarcza.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów. Dla opodatkowania dochodów z tej działalności właściwa będzie pozarolnicza działalność gospodarcza.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Podatnik wynajmuje osobie trzeciej część wolnej powierzchni magazynowej jednego ze swoich magazynów. Przychód z tego tytułu należy opodatkować również jako przychód z działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, którą opodatkował na zasadach ogólnych. Niezależnie od tego wynajmuje swoje dwa prywatne mieszkania. Przychód z najmu mieszkań może opodatkować ryczałtem (konieczne jest oświadczenie do urzędu skarbowego) albo według u.p.d.o.f. Jeżeli podatnik nie zarejestruje działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych, źródłem przychodu będzie najem, dzierżawa, a nie pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przychody z umowy najmu, dzierżawy, które są zaliczane do samodzielnego źródła przychodu, jakim jest najem, dzierżawa, wykazujemy w momencie ich otrzymania. Za koszty uzyskania przychodu możemy zasadniczo uznać wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyłączeniami przewidzianymi w art. 23 u.p.d.o.f. Dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej i to wynajmujący osiągający ten dochód jest w trakcie roku obowiązany do odprowadzania zaliczek. W celu prawidłowego rozliczenia przychodów, kosztów oraz zaliczek na podatek warto zaprowadzić, choćby uproszczoną ewidencję podatkową, mimo że przy tym źródle przychodu przepisy nie przewidują takiej ewidencji wprost. Prowadzona ewidencja pozwoli bowiem na prawidłowe rozliczenie podatku. Dochód z najmu, dzierżawy opodatkowany według u.p.d.o.f. jako odrębne źródło przychodu powinien być rozliczony w zeznaniu PIT-36.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK