| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Odliczenie składek przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenie, sami w całości odliczą od dochodu całość tych składek. Przedsiębiorcy mają również prawo odliczyć od swojego dochodu składki na ubezpieczenia społeczne osób współpracujących, które finansują w całości. Warunkiem odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców jest ich niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem odliczenia od dochodu opodatkowanego według skali jest nieodliczenie składek od przychodów opodatkowanych ryczałtem czy podatkiem liniowym. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą alternatywnie odliczyć składki ZUS od dochodu albo zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie składek ZUS przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących do kosztów jest rozwiązaniem bezpieczniejszym dla osób, które uzyskują niskie dochody i których osiągany dochód może nie pozwolić na odliczenie składek. Jeżeli podatnik zdecyduje się na odliczenie składek, to nie powiększy w ten sposób występującej straty. Zaliczenie składek do kosztów spowoduje zmniejszenie dochodu albo powstanie lub zwiększenie straty. Przedsiębiorca płacący podatek liniowy może odliczyć od dochodu składki ZUS pod warunkiem, że:

• nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów,

• nie odliczył od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych,

• nie odliczył od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

ZAPAMIĘTAJ

W przypadku składek ZUS zapłaconych na własne ubezpieczenie oraz ubezpieczenie osób współpracujących odliczeniu w zeznaniu podlegają tylko składki faktycznie zapłacone w danym roku. Przykładowo składki ZUS za grudzień 2010 r., zapłacone w styczniu 2011 r., nie podlegają odliczeniu w zeznaniu rocznym za 2010 r.

Odliczanie składek ZUS sfinansowanych przez płatnika

Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych często przewidują, że część składek finansuje sam ubezpieczony, a część płatnik. Tak jest przykładowo w przypadku pracowników, zleceniobiorców. W przypadku pracowników część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje bezpośrednio z wynagrodzenia pracownik, a część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje płatnik (pracodawca). W takim przypadku ubezpieczony (pracownik) odliczy od dochodu tylko część składek ZUS, którą finansuje z własnego wynagrodzenia, natomiast część finansowana przez płatnika nie zostanie odliczona od dochodu zarówno ubezpieczonego, jak i płatnika. Dla pracodawcy stanowi ona koszt uzyskania przychodu.

Zwrot kwot nienależnych

Odliczeniu podlegają kwoty zwróconych świadczeń, wcześniej nienależnie pobranych, które uprzednio zwiększały dochód do opodatkowania. Zwrot tych świadczeń podlega odliczeniu od dochodów uzyskanych m.in. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, stosunku pracy czy umowy o dzieło, zlecenia. Warunkiem odliczenia przez podatnika jest to, aby zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Odliczeniu podlegają zwrócone świadczenia w kwotach uwzględniających podatek.

PRZYKŁAD

Podatnik pobrał nienależnie wynagrodzenie z umowy o pracę, od którego pracodawca potrącił zaliczkę na podatek. Podatnik będzie miał prawo odliczyć od dochodu kwotę zwróconego wynagrodzenia, pod warunkiem że płatnik nie uwzględni tego zwrotu przy rozliczaniu zaliczek na podatek. Jeżeli wysokość dochodu nie pozwala na odliczenie zwróconego nienależnie świadczenia, może być ono realizowane w najbliższych pięciu kolejno po sobie następujących latach. Odliczenie to wykazujemy w załączniku PIT/O.

PIT/O

Formularz ten tradycyjnie służy do wykazywania przysługujących odliczeń od dochodu i podatku, z wyjątkiem ulg tzw. mieszkaniowych, strat za lata ubiegłe, składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. Stanowi on załącznik do zeznania PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 i PIT-37. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków składa się jeden wspólny PIT/O.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK