| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Samodzielne rozliczenie się pracownika

Sporządzenie rocznego rozliczenia podatku przez płatnika nie pozbawia pracownika prawa do złożenia następnie zeznania rocznego we własnym zakresie. Samodzielnego rozliczenia pracownik dokona na formularzu PIT-37, chyba że dochody ze stosunku pracy łączy z innymi źródłami przychodu, od których płatnik nie pobierał zaliczek albo chce doliczyć do swoich przychodów dochody małoletniego dziecka – wtedy zeznanie złoży na formularzu PIT-36.

PRZYKŁAD

Pracownik w 2010 r. osiągał dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Chce rozliczyć się wspólnie z małżonką. Jego żona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W takim przypadku małżonkowie złożą za 2010 r. wspólne zeznanie roczne PIT-36.

Jeżeli pracownik wcześniej został rozliczony przez płatnika w deklaracji PIT-40, do zeznania składanego samodzielnie przenosi kwotę zaliczki:

• pomniejszoną o kwotę z poz. 84 PIT-40, jeżeli z obliczenia płatnika wynikała nadpłata, lub

• powiększoną o kwotę z poz. 83 PIT-40, jeżeli z obliczenia płatnika wynikała kwota do zapłaty.

Podstawą do rozliczenia samodzielnego przychodów z umowy o pracę jest informacja PIT-11, którą podatnik otrzymuje od płatnika.

PIT-11

W informacji PIT-11 oprócz przychodów ze stosunku pracy płatnik powinien rozliczyć:

• dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej (w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez spółdzielnię),

• emerytury i renty zagraniczne,

• należności za pracę przypadające skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,

• świadczenia wypłacane z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• przychody z działalności wykonywanej osobiście (w tym odrębnie przychody z kontraktów menedżerskich, z udziału w organach stanowiących osób prawnych, z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich),

• prawa autorskie i inne, o których mowa w art. 18 u.p.d.o.f.,

• należności wynikające z umowy aktywizacyjnej,

• z innych źródeł.

Do tej informacji załącznik stanowi informacja PIT/R o dochodach z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. W kwocie kosztów wykazywanej w tej informacji wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika.

ZAPAMIĘTAJ

Brak informacji od płatnika nie zwalnia podatnika od złożenia rozliczenia rocznego. Przy braku informacji od płatnika w celu złożenia zeznania rocznego podatnik powinien wykorzystać wszelkie dostępne źródła informacji, np. zawarte umowy, wyciągi bankowe.

W przypadku stosunku pracy informację PIT-11 za 2010 r. należy sporządzić do 28 lutego 2011 r. W tym samym terminie informację należy przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Dla podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie to urząd właściwy do opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli stosunek pracy ustał w ciągu roku, informację sporządza się i przekazuje podatnikom na ich wniosek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez byłego pracownika. Przy braku wniosku ze strony pracownika obowiązuje termin do końca lutego następnego roku.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK