| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

Jakie skutki zdarzeń zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych? Czy trzeba porównywać przychody ze zbycia aktywów trwałych z ich wartością netto? Jak zakwalifikować otrzymaną dotację? Czy korekta odpisów aktualizujących powoduje powstanie przychodu?

Definicja i klasyfikacja przychodów
Biorąc pod uwagę definicję z ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przez pozostałe przychody operacyjne (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32) rozumie się przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane:
z działalnością socjalną,
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Rozwiązania zawarte w polityce rachunkowości
W zależności od przyjętej w jednostce polityki rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć należy również przychody związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi (traktowane przed 2002 rokiem jako zyski nadzwyczajne). Do zdarzeń tych zaliczyć można między innymi skutki:
włamań, kradzieży, wypadków komunikacyjnych,
wynikające z upadłości kontrahentów lub układu z nimi,
związane ze zmianą metod produkcji, zawieszenia któregoś z rodzajów działalności podstawowej, zaniechania budowy środków trwałych.
Właściwym kryterium decydującym o zaliczeniu zdarzeń gospodarczych do pozostałych przychodów operacyjnych powinno być prawidłowe określenie, czy zdarzenie to ma związek z działalnością operacyjną oraz ryzykiem ponoszonym przy jej prowadzeniu.
Dlatego właściwe jest przy kwalifikacji przychodów uwzględnienie zasady ostrożności (w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą należy w wyniku finansowym (bez względu na jego wysokość) uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne. Również przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1–3 przedmiotowej ustawy określają zasady rozliczania międzyokresowych przychodów, które dokonywane są zgodnie z zasadą ostrożności, a także sposób zaliczania ich do pozostałych przychodów operacyjnych.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK