| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ewidencja księgowa materiałów

Ewidencja księgowa materiałów

W jaki sposób należy ewidencjonować nabycie i rozchód materiałów? Jak wyceniać materiały w bilansie? Kiedy należy przeprowadzać inwentaryzację materiałów?Materiały są jednym ze składników zapasów. Natomiast zapasy zaliczamy do rzeczowych składników aktywów obrotowych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości przez rzeczowe aktywa trwałe rozumie się między innymi: "materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby". Do rzeczowych aktywów trwałych, poza materiałami, zaliczamy również produkty gotowe, produkcję w toku, półprodukty oraz towary.Najczęściej do materiałów zalicza się artykuły nabyte od kontrahentów lub wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone do wytworzenia wyrobów gotowych oraz robót i usług. Materiałami są również paliwa, nośniki energii, części zapasowe i materiały pomocnicze przeznaczone na przykład do remontów środków trwałych. Ze względu na cel zużycia materiały można podzielić na podstawowe oraz pomocnicze.

Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję w cenach zakupu, wówczas poniesione przy zakupie materiałów koszty (transport, ubezpieczenie) mogą zostać w całości zaliczone do kosztów okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Natomiast gdy koszty te są znaczne, a ich wartość w kolejnych okresach sprawozdawczych ulega znaczącym wahaniom, wtedy należy obowiązkowo koszty te rozliczać w czasie.
Materiały również mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych, które różnią się od cen zakupu nabycia lub kosztów wytworzenia (art. 34 ust. 2 ustawy). Powstałe różnice pomiędzy tymi cenami traktowane są jako odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów. Odchylenia mogą być debetowe (dodatnie) i kredytowe (ujemne). Ewidencja odchyleń prowadzona jest na koncie „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów” i powinna umożliwiać rozliczenie odchyleń na poszczególne rozchody materiałów według np. rodzaju materiałów lub miejsc jego zużycia do produkcji. Należy pamiętać, że w cenie ewidencyjnej nie ujmuje się podatku VAT. Typowe księgowania odchyleń prezentuje tabela 4.
Ustawa dopuszcza również możliwość zaliczania zakupionych przez jednostkę materiałów bezpośrednio przy zakupie lub wytworzeniu do kosztów działalności. Przy czym warunkiem tego jest właściwy zapis w przyjętych przez zakład zasadach rachunkowości i zatwierdzony przez kierownika jednostki, które materiały takiemu rozliczeniu podlegają, a także przeprowadzenie nie później niż na dzień bilansowy ich inwentaryzacji.
Jak wyżej zostało wspomniane, dla materiałów przyjętych według cen nabycia, zakupu lub według kosztu wytworzenia rozchód (zużycie, sprzedaż itp.) oraz wartość stanu końcowego tych materiałów wycenia się stosując art. 34 ust. 4 ustawy.
Kierownik jednostki ustala i zatwierdza, którą z metod i dla jakich materiałów przedsiębiorstwo przyjmie do stosowania (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy). Wśród metod rozchodu wyróżniamy:
• przyjmując, że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych materiałów, które przedsiębiorstwo najwcześniej nabyło (wytworzyło) – metodą FIFO (z ang. First In – First Out),
• przyjmując, że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych materiałów, które przedsiębiorstwo najpóźniej nabyło (wytworzyło) – metoda LIFO (z ang. Last In – First Out),

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK