| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ewidencja księgowa materiałów

Ewidencja księgowa materiałów

W jaki sposób należy ewidencjonować nabycie i rozchód materiałów? Jak wyceniać materiały w bilansie? Kiedy należy przeprowadzać inwentaryzację materiałów?Materiały są jednym ze składników zapasów. Natomiast zapasy zaliczamy do rzeczowych składników aktywów obrotowych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości przez rzeczowe aktywa trwałe rozumie się między innymi: "materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby". Do rzeczowych aktywów trwałych, poza materiałami, zaliczamy również produkty gotowe, produkcję w toku, półprodukty oraz towary.Najczęściej do materiałów zalicza się artykuły nabyte od kontrahentów lub wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone do wytworzenia wyrobów gotowych oraz robót i usług. Materiałami są również paliwa, nośniki energii, części zapasowe i materiały pomocnicze przeznaczone na przykład do remontów środków trwałych. Ze względu na cel zużycia materiały można podzielić na podstawowe oraz pomocnicze.

• jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację materiałów drogą spisu ich ilości z natury, porównując ich wartość z danymi ksiąg rachunkowych, i rozliczają ewentualne różnice (art. 26 ust. 1 pkt 1),
• jeżeli przeprowadzenie spisu z natury składników materiałów z przyczyn uzasadnionych było niemożliwe, inwentaryzację przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (art. 26 ust. 1 pkt 3),
• inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce materiały będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu, z wyjątkiem usług składowania (art. 26 ust. 2),
• termin i częstotliwość inwentaryzacji materiałów uważa się za dotrzymane, jeżeli spis rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku, ustalenie zaś nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury (art. 26 ust. 3 pkt 1),
• inwentaryzację zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową można przeprowadzać raz w ciągu 2 lat (art. 26 ust. 2 pkt 2),
• inwentaryzację zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki można przeprowadzać raz w roku (art. 26 ust. 3 pkt 4) w dowolnym terminie,
• inwentaryzację zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną można przeprowadzać raz w roku (art. 26 ust. 3, pkt 5) w dowolnym terminie.
Należy również zwrócić uwagę, że skutki (wyniki) inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować, a także rozliczyć w księgach roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji (art. 27).
Ustawa nie opisuje, w jaki sposób należy dokonywać inwentaryzacji materiałów, tzn. nie określa strony organizacyjnej. Zasady te powinien określić kierownik jednostki. Zapis taki powinien stanowić integralną część opisu przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy).
Moim zdaniem, minimum zawartych tam informacji powinno pozwolić dokonać oceny przydatności zapasów materiałów (i dokonanie ewentualnych odpisów aktualizujących), a także zweryfikować kompetencje osób odpowiedzialnych za powierzone mienie (celem eliminacji ewentualnych niedociągnięć w przyszłości).
Ewidencję księgową dotyczącą niedoborów i nadwyżek wynikłych w drodze inwentaryzacji materiałów prezentuje tabela 6.
Ewidencja księgowa materiałów
Piotr Rybicki
dyrektor finansowy w firmie Myśliwiec ZAP-Petro Sp. z o.o.


reklama

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »