| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Ogólny odpis aktualizujący wartość należności handlowych

Ogólny odpis aktualizujący wartość należności handlowych

Spółka z o.o. zajmuje się importem i dystrybucją wysokiej jakości win francuskich, niemieckich oraz włoskich. Odbiorcami towarów spółki są w zdecydowanej większości restauracje, hotele oraz osoby fizyczne. Zazwyczaj klienci spółki kupują jednorazowo nie więcej niż kilka butelek wina. Spółka prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Obecnie spółka ma ponad cztery tysiące klientów, którzy przeciętnie mają zadłużenie w granicach od 2 do 5 tysięcy złotych. Przed dokonaniem sprzedaży na kredyt spółka prowadzi analizę każdego klienta, jednak mimo to zdarzają się takie sytuacje, że niektóre należności od klientów okazują się nieściągalne. Ze względu na tak szeroką bazę drobnych klientów spółka nie jest w stanie analizować odrębnie każdego przeterminowanego salda należności pod kątem konieczności tworzenia (i ewentualnej wielkości) odpisu aktualizacyjnego na należność od klienta, który opóźnia się z płatnością za zakupione towary. W związku z powyższym, czy dopuszczalne jest utworzenie ogólnego odpisu aktualizującego wartość przeterminowanych należności (na przykład w wysokości 5% kwoty przeterminowanych należności na dzień bilansowy)?

Tak. Utworzenie ogólnego odpisu aktualizującego wartość przeterminowanych należności, obliczonego jako określony procent kwoty przeterminowanych należności na dzień bilansowy, jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów o rachunkowości.
 
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki z o.o. uregulowane zostały w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z zawartym w niniejszej ustawie art. 28 ust. 1 pkt 7, należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. W przypadku wyceny należności handlowych stosowanie zasady ostrożnej wyceny przejawia się w dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych do wysokości kwoty możliwej do uzyskania od dłużnika.
Szczegółowe uregulowanie kwestii odpisów aktualizujących wartość należności handlowych zostało zawarte w artykule 35b ust. 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz takich, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Jak wynika z przytoczonego artykułu, w przypadkach opisanych w punktach od 1 do 4 niniejszego artykułu spółka musi dokonywać odpisów aktualizacyjnych dokładnie w takiej wysokości, jak to jest przewidziane w tych przypadkach.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK