| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Opodatkowanie na Słowacji zależne od rezydencji

Opodatkowanie na Słowacji zależne od rezydencji

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Słowacji podlegają wszystkie dochody słowackich rezydentów. Rezydenci innych krajów podlegają opodatkowaniu na Słowacji tylko od dochodów osiągniętych w tym kraju. Osoby prawne z siedzibą lub miejscem zarządzania na Słowacji uważane są za rezydentów Słowacji. Zgodnie z przepisami słowackimi opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zagraniczni przedsiębiorcy działający na Słowacji za pośrednictwem stałej placówki (zakładu).


Jak wyjaśnia Sylwia Migdał, doradca podatkowy Ernst & Young, zgodnie z polsko-słowacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania działalność polskiego przedsiębiorcy może podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jeśli ma on tam miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat lub miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Prace budowlane, montażowe lub instalacyjne stanowią zakład, gdy trwają dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia rozpoczęcia faktycznej pracy.
Zasady opodatkowania działalności prowadzonej za pośrednictwem zakładu są co do zasady takie same jak zasady opodatkowania spółki słowackiej. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Słowacji wynosi 19 proc.

Dochód do opodatkowania
Podstawę opodatkowania ustala się na podstawie wyniku finansowego, po dokonaniu stosownych korekt. Do przychodów podatkowych nie zalicza się dywidend. Z kosztów dla celów podatkowych należy wyłączyć podatki zapłacone na rzecz innych podatników, kary i grzywny z wyjątkiem zapłaconych kar umownych, spisane należności (chyba że spełnione zostały określone warunki).
– Zasadniczo do kosztów podatkowych nie zalicza się utworzonych rezerw. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące m.in. rezerw na niewykorzystane urlopy, rezerwy związanej ze sporządzaniem sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych, rezerw na należności od podmiotów będących w postępowaniu upadłościowym. Szczególne regulacje podatkowe odnoszą się do rezerw tworzonych przez banki i ubezpieczycieli – podkreśla Sylwia Migdał. Jednocześnie dodaje, że od 2004 roku nie obowiązują na Słowacji ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych (pod warunkiem że są one w rynkowej wysokości).
W przypadku sprzedaży towarów wartość ich rozchodu należy wycenić według metody średniej ważonej kosztów danego składnika aktywów (AVCO) lub przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po kosztach tych składników aktywów, które jednostka nabyła najwcześniej (FIFO). Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych ubytków i szkód w wysokości przekraczającej otrzymane odszkodowanie, chyba że szkoda powstała w wyniku klęski naturalnej albo została spowodowana przez zidentyfikowaną lub niezidentyfikowaną osobę i ten fakt jest potwierdzony przez policję.
Słowackie regulacje dotyczące podatku dochodowego dzielą środki trwałe na cztery kategorie, z których każda podlega innemu okresowi amortyzacji (od 4 do 20 lat). Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane zgodnie z zasadami rachunkowości przez okres nieprzekraczający pięciu lat.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK