| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości

Część zmian wprowadzonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości ma na celu doprecyzowanie niektórych pojęć, m.in. takich jak: kierownik jednostki, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Stosunkowo obszerna nowelizacja ustawy nie dotyczy jednakże w całości jednostek sektora finansów publicznych. Wprowadzone zmiany obowiązują od 2 maja, jednak większość z nich wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2009 r.


Przypomnijmy, że jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 17 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obowiązują szczególne zasady rachunkowości, określone w tej ustawie oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

W tabeli sygnalizujemy najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich jednostek, w tym jednostek sektora finansów publicznych, w kolejności zgodnej z treścią ustawy o rachunkowości (dalej: uor).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowelizacja uor objęła wiele obszarów niezwiązanych z jednostkami sektora finansów publicznych. Najważniejsze z nich to:

1) zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości,

3) wycena udziałów w innych jednostkach,

4) łączenie się spółek,

5) skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej,

6) badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,

7) wzór zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

8) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto w ustawie wprowadzono drobne zmiany redakcyjne.

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej, zmiany uor wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze (pojęcie członka organu jednostki) i drugie (pojęcie kierownika jednostki), pkt 4 (obowiązek kierownika jednostki w zakresie zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe jednostki spełniało wymagania przewidziane w ustawie), pkt 19 (obowiązek stosowania ładu korporacyjnego w jednostkach, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz pkt 49 lit. a (zmiana ust. 4 załącznika nr 1 części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r.,

2) art. 1 pkt 46 (delegacja dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych), art. 2 ust. 1-4 (postępowanie w sprawie wydania certyfikatu księgowego) oraz art. 4 ust. 2 (ważność dotychczasowych przepisów wykonawczych), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393)

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK