| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości

Część zmian wprowadzonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości ma na celu doprecyzowanie niektórych pojęć, m.in. takich jak: kierownik jednostki, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Stosunkowo obszerna nowelizacja ustawy nie dotyczy jednakże w całości jednostek sektora finansów publicznych. Wprowadzone zmiany obowiązują od 2 maja, jednak większość z nich wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2009 r.


Przypomnijmy, że jednostki sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 17 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obowiązują szczególne zasady rachunkowości, określone w tej ustawie oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

W tabeli sygnalizujemy najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich jednostek, w tym jednostek sektora finansów publicznych, w kolejności zgodnej z treścią ustawy o rachunkowości (dalej: uor).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowelizacja uor objęła wiele obszarów niezwiązanych z jednostkami sektora finansów publicznych. Najważniejsze z nich to:

1) zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości,

3) wycena udziałów w innych jednostkach,

4) łączenie się spółek,

5) skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej,

6) badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,

7) wzór zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

8) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto w ustawie wprowadzono drobne zmiany redakcyjne.

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej, zmiany uor wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze (pojęcie członka organu jednostki) i drugie (pojęcie kierownika jednostki), pkt 4 (obowiązek kierownika jednostki w zakresie zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe jednostki spełniało wymagania przewidziane w ustawie), pkt 19 (obowiązek stosowania ładu korporacyjnego w jednostkach, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz pkt 49 lit. a (zmiana ust. 4 załącznika nr 1 części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r.,

2) art. 1 pkt 46 (delegacja dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych), art. 2 ust. 1-4 (postępowanie w sprawie wydania certyfikatu księgowego) oraz art. 4 ust. 2 (ważność dotychczasowych przepisów wykonawczych), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393)

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK