| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Wycena bilansowa akcji notowanych na rynku NewConnect

Wycena bilansowa akcji notowanych na rynku NewConnect

Coraz więcej firm inwestuje w akcje notowane na rynku NewConnect. Na dzień bilansowy działy księgowości podmiotów wykazujących w swoich aktywach tego typu akcje, muszą dokonać ich wyceny bilansowej.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami) - zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z §14 ust. 1 rozporządzenia aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.

Co należy rozumieć pod pojęciem „wiarygodnie ustalona wartość godziwa”? Termin ten wyjaśnia § 15 rozporządzenia, zgodnie z którą za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą:

1) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,

2) oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,

3) zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego,

4) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny obrót regulowany, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,

5) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

W tym miejscu zauważyć należy, że rynek NewConnect jest alternatywnym systemem obrotu, czyli zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami.

Dokonując, zatem wyceny bilansowej akcji notowanych na rynku NewConnect oraz kierując się postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nie możemy w wycenie bilansowej takich akcji opierać się wyłącznie na kursie zamknięcia z ostatniego dnia roboczego roku bilansowego rynku NewConnect.

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych

Raporty fiskalne dobowe i miesięczne - kiedy trzeba je drukować

Spółki komandytowe zapłacą CIT

reklama

Polecamy artykuły

Ekspert:

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Autor:

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »