| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak ująć różnice kursowe powstałe na dzień bilansowy

Jak ująć różnice kursowe powstałe na dzień bilansowy

Zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w momencie ujęcia przeliczana była według kursu kupna banku i wynosiła 3447,21 zł. W wyniku wyceny bilansowej wartość zaliczki w księgach rachunkowych wynosi 3496,21 zł. Powstała różnica - 49 zł. Czy należy ją ująć jako przychód czy koszt?


W przypadku przedstawionym przez czytelnika mamy do czynienia z sytuacją, w której na skutek zmiany kursu walut nastąpił wzrost wartość wpłaconych kontrahentowi środków. Oznacza to, że powstała dodatnia różnica kursowa, którą w księgach rachunkowych należy ująć jako przychód finansowy. W odwrotnym przypadku, gdyby w wyniku wyceny bilansowej wartość księgowa spadła, powstałaby różnica ujemna, co spowodowałoby konieczność ujęta w księgach rachunkowych kosztu finansowego.

W bilansie zaliczkę, którą firma czytelnika wpłaciła na towary, należy ująć w wysokości 3496,21 zł w pozycji aktywów - B.I. Zaliczki na dostawy. Wynika to z wymagań prawa bilansowego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy wszystkie aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych muszą być wycenione według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W wyniku tych działań mogą powstać różnice kursowe, które w zależności od tego, czy mają charakter różnic dodatnich czy ujemnych, ewidencjonuje się odpowiednio jako przychód lub koszt finansowy.

Przychody finansowe powstaną w przypadku:

• należności - jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy jest wyższy od kursu zastosowanego na dzień zaewidencjonowania należności,

• zobowiązań - jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy jest niższy od kursu zastosowanego na dzień zaewidencjonowania zobowiązania,

• środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym - jeżeli średni kurs NBP na dzień bilansowy jest wyższy od kursu z dnia wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy.

W przypadkach odwrotnych mamy do czynienia z kosztami finansowymi.

Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których różnice kursowe powstałe po wycenie bilansowej nie stanowią kosztu lub przychodu finansowego. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości w uzasadnionych przypadkach różnice kursowe (powstałe w wyniku wyceny bilansowej) zalicza się do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Jest tak np., jeżeli zobowiązania w walutach obcych zostały zaciągnięte na sfinansowanie budowy środków trwałych. Do momentu oddania ich do używania różnice kursowe ujmuje się jako zwiększenie lub zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie.

Należy pamiętać, że w sprawozdaniu finansowym różnice kursowe - stanowiące koszty i przychody finansowe - wykazuje się per saldo. Oznacza to, że w rachunku zysków i strat wykazywane są po skompensowaniu jako:

• przychody finansowe - w przypadku nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w pozycji J.V (wariant kalkulacyjny rachunku) lub G.V (wariant porównawczy rachunku),

• koszty finansowe - w przypadku nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w pozycji K.IV (wariant kalkulacyjny rachunku) lub H.IV (wariant porównawczy rachunku).

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Agnieszka Pokojska

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »