| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak wybór metody wydania towaru z magazynu wpływa na wynik finansowy

Jak wybór metody wydania towaru z magazynu wpływa na wynik finansowy

Nasza spółka wycenia towary w magazynie w cenach zakupu. Ewidencjonujemy towary według metody FIFO, jednak w zakładowym planie kont nie ma informacji o przyjętej zasadzie rozchodowania zapasów. W ostatniej dostawie otrzymaliśmy od producenta ten sam towar za niższą cenę z uwagi na pewne jego uszkodzenia. W związku z tym chcielibyśmy jak najszybciej wydać uszkodzony towar z magazynu. Czy w takiej sytuacji możemy zmienić przyjętą zasadę na LIFO i wydać ostatnio przyjęty (uszkodzony) towar?


RADA

Niestety nie. Dla zachowania rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej jednostka nie może w ciągu roku obrotowego zmieniać zasad rozchodowania towarów z magazynu. Zasada ta może być zmieniona jedynie wraz z nowym rokiem obrotowym przy jednoczesnym udowodnieniu, że obecnie stosowana metoda widocznie zniekształca wynik finansowy. Ponadto w takiej sytuacji, gdy wycenimy rozchodowany towar po niższej cenie, doszłoby do zmniejszenia kosztu własnego sprzedanych towarów, a tym samym do zaniżenia kosztów w jednostce. Przy niezmienionej cenie sprzedaży spółka wykaże wówczas większy zysk. W opisanej wyżej sytuacji należy zastanowić się, czy uszkodzony towar będzie tym samym towarem, który spółka magazynuje, i czy nie należy go potraktować jako inny asortymentowo i utworzyć osobny magazyn.

UZASADNIENIE

Przy wycenie zapasów rzeczowych aktywów obrotowych w rzeczywistych cenach nabycia (zakupu) powstaje trudność w pomiarze wartości rozchodu. Powodem jest możliwe zróżnicowanie cen, a tym samym kosztów każdej kolejno przyjmowanej do magazynu partii. W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenia są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu. Ustawa o rachunkowości (art. 34 ust. 4) dopuszcza cztery metody ustalania wartości rozchodu:

1. Średnią ważoną - gdzie rozchód składnika oblicza się na podstawie średniej ważonej cen nabycia podobnych materiałów na początku okresu oraz cen nabycia podobnych pozycji zakupionych w ciągu okresu.

2. FIFO (First In First Out) - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło - gdzie rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej przyjęła do magazynu.

3. LIFO (Last In First Out) - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło - gdzie rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej przyjęła do magazynu.

4. Identyfikację szczegółową - gdzie rozchód składnika aktywów ustalany jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć niezależnie od daty ich zakupu. Identyfikacja szczegółowa jest najbardziej precyzyjna. Przy jej wykorzystaniu nie trzeba przyjmować założeń upraszczających, towar bowiem jest wyceniony w tej samej cenie, w której został przyjęty na stan.

Ważne!

Jeśli przychód towarów wycenia się w cenach rzeczywistych (zakupu, nabycia), to do wyceny rozchodu przyjmuje się jedną z następujących metod: FIFO, LIFO, średnią ważoną lub identyfikację szczegółową. Jeżeli do wyceny obrotu towarowego stosuje się ceny ewidencyjne, to rozchód następuje również w cenach ewidencyjnych, a odchylenia od cen ewidencyjnych stanowią marże zarezerwowane.

Ponieważ wybór dokonany przez jednostkę rzutuje bezpośrednio na wartość aktywów wykazywaną w bilansie oraz koszty, a więc i na wynik finansowy ujawniany w rachunku zysków i strat - stosowny zapis co do przyjętej przez jednostkę metody powinien znaleźć się w zakładowym planie kont. Zmiany są możliwe wyłącznie z początkiem nowego okresu rozliczeniowego po spełnieniu reguły ciągłości (art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Uniemożliwiając zmianę zasad polityki rachunkowości w ciągu roku obrotowego, ustawodawca dba o należytą rzetelność i porównywalność zapisów w księgach rachunkowych. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdanie finansowe i powinna być uzasadniona np. przez zmiany w warunkach rynkowych, w sytuacji znaczącego wzrostu bądź spadku cen.

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 ust. 4, w przypadku gdy ceny zakupu jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody ustalania wartości ich rozchodu, problem rozchodowania towarów skupia się tylko i wyłącznie na wydaniu towaru po odpowiednich cenach. Nie ma tu mowy o tym, który produkt fizycznie może być pierwszy wydany z magazynu, gdyż z założenia wszystkie towary w magazynie są jednakowe lub uznane za jednakowe. W tym przypadku można wydać z magazynu jakikolwiek towar bez względu na to, z jakiej był dostawy. Nie można natomiast, w myśl art. 8 ust. 2, zmieniać zasady wydania towaru z magazynu, gdyż miałoby to wpływ na koszty sprzedaży, a tym samym wynik finansowy jednostki. W momencie bowiem sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów zostaje ujęta jako koszt okresu, w którym ujmowane są przychody związane ze sprzedażą.

Ważne!

W warunkach inflacyjnego wzrostu cen metoda FIFO zapewni relatywnie niższe koszty przy wyższej wartości zapasu - wyższy zysk. Przy wykorzystaniu metody LIFO koszty są zawyżone - rozchód bowiem bazuje na cenach dostaw ostatnio otrzymanych, a więc wyższych, a wartość zapasu relatywnie mniejsza - niższy zysk. Metoda ceny średnioważonej daje wyniki pośrednie.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK