zamknij okno Następny artykuł

Nowe zasady zwrotu akcyzy od paliwa

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Temat dnia » Temat dnia

Umowa zlecenie - kiedy tylko podatek, a kiedy składki ZUS

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-10
Autor: Helena Warszakowska
Źródło: Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton
Pracodawca zlecający wykonanie określonych czynności na podstawie umowy zlecenie powinien pamiętać, aby w momencie podpisywania umowy pozyskać od zleceniobiorcy oświadczenie, na podstawie którego będzie w stanie określić jakie zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego będzie musiał uregulować.


Polecamy poradnik:
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń


Polecamy poradnik:
Nowe zasady rozliczania czasu pracy


Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenie, składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca.

Wszystkie sytuacje szczegółowo opisane są na stronie ZUS w poradniku pt. "Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych". Poniżej zostały przedstawione najczęściej pojawiające się przypadki.


Podstawowe zasady


Przed omówieniem poszczególnych sytuacji należy zwrócić uwagę na podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz opłacana składek na Fundusz Pracy (dalej "FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej "FGŚP") dotyczące zleceniobiorców.

1. Jeżeli umowa zlecenie została podpisana z własnym pracownikiem, taki zleceniobiorca podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom, bez względu na to czy i jaki inny tytuł do ubezpieczeń posiada (wyjątek stanowią jedynie pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym lub urlopie macierzyńskim, dla których ubezpieczenie chorobowe będzie miało charakter dobrowolny).

2. Jeżeli zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a umowa zlecenie nie została podpisana z własnym pracodawcą, podlega on jednocześnie obowiązkowo ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu oraz obowiązkowo opłacane są za niego składki na FP i FGŚP. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

3. Zleceniobiorca, który ma prawo zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, nie może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu można podlegać tylko wtedy, gdy zleceniobiorca jest zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego obowiązkowo.


Polecamy poradnik:
Kodeks pracy 2014 z komentarzem


4. Jeżeli zleceniobiorca mający prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, nie skorzysta z tego uprawnienia - obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

5. Jeżeli zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie.

6. Zleceniobiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia obowiązywania umowy zlecenie, pod warunkiem, że został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w terminie ustawowym tj. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Jeśli termin ten nie został dotrzymany, może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na wniosek od daty wskazanej we wniosku, nie wcześniej jednak niż od daty złożenia wniosku.

Czy zleceniobiorca może otrzymać wynagrodzenie w formie rzeczowej

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - czym się różnią?

Kiedy stosować umowę zlecenia, a kiedy umowę o dzieło?

Powyższe zasady mają charakter ogólny. Nie uwzględniają sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, jak np. przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej czy np. osiągnięcie wieku dla kobiet 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat, powyżej którego nie opłaca się składki na FP i FGŚP itp.


Umowa zlecenie jako jedyny tytuł do ubezpieczeń


Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenie, podlega z tytułu tej umowy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Składka chorobowa ma dla niego charakter dobrowolny.


Umowa zlecenie z uczniem lub studentem


Uczniowie lub studenci do ukończenia 26 roku życia nie są objęci ubezpieczeniami w ZUS z tytułu umowy zlecenie.

Daną osobę uznaje się za ucznia do 31. sierpnia każdego roku, a jeśli przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe - do 30 września. Osoba jest studentem do daty skreślenia z listy studentów lub do daty zakończenia studiów (tj. do daty złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii - do daty złożenia wymaganego planem studiów ostatniego egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - do daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki). Należy pamiętać, iż za studentów nie uznaje się uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych.

Od dnia ukończenia przez ucznia lub studenta 26 roku życia, zleceniobiorca jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, jeśli ta umowa zlecenie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń.


Umowa zlecenie z zatrudnionym u innego pracodawcy


Jeśli zleceniobiorca oświadczy, że w czasie trwania umowy zlecenie, ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą, z której osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu umowy zlecenie będzie podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (przy założeniu, że umowa o pracę i umowa zlecenie są dla niego jedynymi tytułami do ubezpieczeń). Ten zleceniobiorca może podlegać również dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jeśli dany zleceniobiorca z tytułu umowy o pracę nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc, wówczas z tytułu umowy zlecenie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. Może się wówczas zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie INFORFK w artykułach:

Rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia

Jak prawidłowo zawrzeć umowę zleceniaStrona
1
2
3 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  peło 2014-02-12 17:40

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  KTO RZADZI W tym kraju,synowie wyjada z tad i bogu dziekiprawo dla kogo,banda złodzieji i oszustowpowinna byc jedna forma opłat i okskładki płacisz a czy to jest umowa 1 ,,-10 czy 20 letnia płacisz nie kombinujeszbanda i tyle,a zus  z czego ma płacic1,6 procent podwyzki,fuj kto rzadzi w tym burdolini

 • avatar

  Adka 2014-02-04 08:11

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Czytałam oststnio artykuł http://www.praca-polska.blog.gowork.pl/lepsza-umowa-o-prace-czy-zlecenie/, jestem studentką, czy opłaca mi się brać umowę o pracę?

 • avatar

  Misia 2014-01-12 15:24

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jesem uczniem od ponad roku pracuje na umowe zlecenie czy przyszługuje mi kuroniówka w razie zwolnienia ??

 • avatar

  Beznadziejnie napisane 2013-10-25 13:34

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  !

 • avatar

  ewa 2013-10-14 09:54

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Boże chcę wyjechać z tego kraju!!!!!prawda uciekac az szkoda słów co bedzie z naszymi dziecmi 

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?