| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Leasing - krajowy standard rachunkowości

Leasing - krajowy standard rachunkowości

Zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz kryteria prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu, najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Celem KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie występują w praktyce przy stosowaniu umów leasingu, najmu i dzierżawy dla rachunkowości. KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu, nazwanych w kodeksie cywilnym, najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Stosuje się go do umów leasingu, które powodują przeniesienie na korzystającego prawa do użytkowania aktywów, nawet jeśli na finansującym nadal ciąży obowiązek wykonywania znaczących usług związanych z obsługą lub użytkowaniem takich aktywów.

KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” dotyczy również korzystających, stosujących zwolnienie przewidziane w art. 3 ust. 6 ustawy (korzystający ci mogą stosować zasady klasyfikacji umów leasingu przewidziane przepisami o podatku dochodowym), w zakresie ewidencji umów leasingu oraz prezentacji i ujawniania informacji z tytułu leasingu w sprawozdaniach finansowych.

Zastosowanie KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” nie wywiera wpływu na klasyfikację leasingu dokonywaną na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” nie stosuje się:

• do wyceny nieruchomości będących w posiadaniu korzystających jako inwestycje w nieruchomości (wycenia się je zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy),

• do wyceny inwestycji w nieruchomości oddanych przez finansującego w leasing operacyjny (wycenia się je zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy),

• do umów, które są umowami o świadczenie usług i nie powodują przeniesienia prawa do użytkowania aktywów między stronami.

W praktyce gospodarczej dość powszechny jest stan, że umowy zaliczane w myśl ustawy o rachunkowości do leasingu finansowego są do celów podatkowych uznawane za umowy leasingu operacyjnego. Wyjaśnienia KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” obejmują rozwiązania ewidencyjne umożliwiające prawidłowe ujęcie skutków umowy leasingu finansowego klasyfikowanej do celów podatkowych jako leasing operacyjny, ale nie zawierają interpretacji skutków podatkowych umów leasingu.

Treść KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” jest zgodna w podstawowych rozwiązaniach z Międzynarodowym Stadardem w Rachunkowości (International Accounting Standards Board) według stanu na 1 stycznia 2006 r. Najważniejsze różnice między KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” a MSR nr 17 polegają na tym, że krajowy Standard:

• bardziej szczegółowo wyjaśnia niektóre zagadnienia (m.in. ujęcia opłat za zawarcie umowy, opłat wstępnych, opłat podstawowych, opłat końcowych, wyceny wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego, podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową),

• zawiera odmienne podejście do klasyfikacji umów leasingu,

• przewiduje odmienny sposób ujmowania wstępnych kosztów bezpośrednich związanych z zawarciem umowy leasingu,

• umożliwia stosowanie uproszczonych rozwiązań przy podziale opłat na część dotyczącą gruntów i część dotyczącą budynków w przypadku leasingu nieruchomości,

• przewiduje węższy zakres ujawnień informacji aniżeli MSR nr 17,

• przewiduje odmienny sposób ujmowania skutków transakcji operacyjnego leasingu zwrotnego.

Mikołaj Turzyński

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach99.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK