| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w momencie zatrudnienia wypełnia dla pracodawcy szereg dokumentów, które umieszczane są w teczce osobowej pracownika. Część z nich ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, dlatego warto pamiętać m.in. o pewnych uprawnieniach, z których można skorzystać, aby na konto wpływała wyższa wypłata. Poniżej została przedstawiona lista dokumentów, które wpływają na wynagrodzenie netto.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności  - jeżeli wychowuje dzieci:

1. małoletnie,

2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3. do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty czy szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Oświadczenie informujące o tym, iż pracownik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem ważne jest tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone. Jeśli zatem pracownik chce korzystać z tego uprawnienia co roku, powinien każdego roku złożyć nowe oświadczenie.

Poniżej przedstawiony został wzór tego oświadczenia:

 
OŚWIADCZENIE


PRACOWNIKA DLA CELÓW CZĘŚCIOWEGO ZANIECHANIA POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH


Niniejszym proszę płatnika ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

o częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż:

- zamierzam opodatkować swoje dochody na zasadach określonych dla małżonków/osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,

- przewidywane dochody małżonka/dziecka za 20... r. wyniosą: ........................ - czyli mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

- małżonek/dziecko nie będzie korzystał z możliwości obniżenia zaliczki.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych prawdą jest mi znana.

.......................................................................................

(data wypełnienia) ( podpis pracownika)

 


Informacja o przychodach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uzyskane z innych źródeł


Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku kalendarzowym przychód będący podstawą do wyliczenia składek emerytalnej i rentowej z innego źródła niż zawarta z pracodawcą umowa o pracę lub osiągnął takie przychody przed zatrudnieniem u obecnego pracodawcy, powinien podać informację o osiągniętych przychodach swojemu aktualnemu pracodawcy. Obowiązek ten wynika z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawa dla wyliczenia składki emerytalnej i rentowej jest w ciągu roku kalendarzowego ograniczona do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Limit ten wynosi w 2011 roku 100770,00 zł. Jeśli przychody pracownika ze wszystkich źródeł będące podstawą dla składki emerytalnej i rentowej przekroczą ten limit w roku kalendarzowym, od przychodów ponad limit nie pobiera się składki emerytalnej i rentowej do końca roku kalendarzowego.


Przykład

W poniższej tabeli przedstawione zostało przykładowe wyliczenie wynagrodzenia netto z kwoty brutto równej 10000,00 zł w dwóch wersjach:

1. w przypadku, gdy osoba nie złożyła wymienionych wyżej dokumentów;

2. w przypadku, gdy zostały złożone wszystkie wymienione dokumenty.

 

Założenia

 wersja 1

 wersja 2

KUP

111,25

139,06

1/12 kwoty zmniejszającej podatek

-

46,33

wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dzieckiem

NIE

TAK

przekroczenie limitu składek emerytalnej i rentowej

NIE

TAK

 

 

 

Wyliczenia

 

 

Wynagrodzenie brutto

10000

10000

składka emerytalna (9,76%)

976

0

składka rentowa (1,5%)

150

0

składka chorobowa (2,45%)

245

245

składka zdrowotna (9%)

776,61

877,95

zaliczka na pdof

2057

929

Wynagrodzenie netto

5795,39

7948,05

 

Jak wynika z tabeli, jeśli pracownik złożył wszystkie wymienione wyżej dokumenty, po przekroczeniu progu podatkowego oraz limitu dla wyliczenia składek emerytalnej i rentowej, jego miesięczne wynagrodzenie netto mogłoby wynieść o 2152,66 zł więcej niż gdyby dokumenty te nie zostały złożone.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy któregoś z dokumentów, jego uprawnienia nie „przepadają”. Jeśli podatnik był uprawniony do podwyższonych KUP, do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek lub do wspólnego opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem lub dzieckiem, może skorzystać z tych uprawnień przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym miał te uprawnienia. W zeznaniu rocznym należny podatek będzie wówczas niższy niż wpłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek. Po złożeniu zeznania rocznego podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w kwestii przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli pracownik nie poinformuje swojego pracodawcy o innych przychodach, otrzyma zwrot nadpłaconych składek za pośrednictwem swojego pracodawcy dopiero, gdy pracodawca zostanie poinformowany o powstałej nadpłacie przez ZUS.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Helena Warszakowska

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK