| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Dokumenty składane pracodawcy, które wpływają na wysokość wynagrodzenia netto

Pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w momencie zatrudnienia wypełnia dla pracodawcy szereg dokumentów, które umieszczane są w teczce osobowej pracownika. Część z nich ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, dlatego warto pamiętać m.in. o pewnych uprawnieniach, z których można skorzystać, aby na konto wpływała wyższa wypłata. Poniżej została przedstawiona lista dokumentów, które wpływają na wynagrodzenie netto.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o pdof, za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności  - jeżeli wychowuje dzieci:

1. małoletnie,

2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3. do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty czy szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w kwocie wyższej niż kwota wolna od podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Oświadczenie informujące o tym, iż pracownik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem ważne jest tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone. Jeśli zatem pracownik chce korzystać z tego uprawnienia co roku, powinien każdego roku złożyć nowe oświadczenie.

Poniżej przedstawiony został wzór tego oświadczenia:

 
OŚWIADCZENIE


PRACOWNIKA DLA CELÓW CZĘŚCIOWEGO ZANIECHANIA POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH


Niniejszym proszę płatnika ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

o częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż:

- zamierzam opodatkować swoje dochody na zasadach określonych dla małżonków/osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,

- przewidywane dochody małżonka/dziecka za 20... r. wyniosą: ........................ - czyli mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

- małżonek/dziecko nie będzie korzystał z możliwości obniżenia zaliczki.

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych prawdą jest mi znana.

.......................................................................................

(data wypełnienia) ( podpis pracownika)

 


Informacja o przychodach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uzyskane z innych źródeł


Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku kalendarzowym przychód będący podstawą do wyliczenia składek emerytalnej i rentowej z innego źródła niż zawarta z pracodawcą umowa o pracę lub osiągnął takie przychody przed zatrudnieniem u obecnego pracodawcy, powinien podać informację o osiągniętych przychodach swojemu aktualnemu pracodawcy. Obowiązek ten wynika z art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawa dla wyliczenia składki emerytalnej i rentowej jest w ciągu roku kalendarzowego ograniczona do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Limit ten wynosi w 2011 roku 100770,00 zł. Jeśli przychody pracownika ze wszystkich źródeł będące podstawą dla składki emerytalnej i rentowej przekroczą ten limit w roku kalendarzowym, od przychodów ponad limit nie pobiera się składki emerytalnej i rentowej do końca roku kalendarzowego.


Przykład

W poniższej tabeli przedstawione zostało przykładowe wyliczenie wynagrodzenia netto z kwoty brutto równej 10000,00 zł w dwóch wersjach:

1. w przypadku, gdy osoba nie złożyła wymienionych wyżej dokumentów;

2. w przypadku, gdy zostały złożone wszystkie wymienione dokumenty.

 

Założenia

 wersja 1

 wersja 2

KUP

111,25

139,06

1/12 kwoty zmniejszającej podatek

-

46,33

wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub dzieckiem

NIE

TAK

przekroczenie limitu składek emerytalnej i rentowej

NIE

TAK

 

 

 

Wyliczenia

 

 

Wynagrodzenie brutto

10000

10000

składka emerytalna (9,76%)

976

0

składka rentowa (1,5%)

150

0

składka chorobowa (2,45%)

245

245

składka zdrowotna (9%)

776,61

877,95

zaliczka na pdof

2057

929

Wynagrodzenie netto

5795,39

7948,05

 

Jak wynika z tabeli, jeśli pracownik złożył wszystkie wymienione wyżej dokumenty, po przekroczeniu progu podatkowego oraz limitu dla wyliczenia składek emerytalnej i rentowej, jego miesięczne wynagrodzenie netto mogłoby wynieść o 2152,66 zł więcej niż gdyby dokumenty te nie zostały złożone.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy któregoś z dokumentów, jego uprawnienia nie „przepadają”. Jeśli podatnik był uprawniony do podwyższonych KUP, do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek lub do wspólnego opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem lub dzieckiem, może skorzystać z tych uprawnień przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym miał te uprawnienia. W zeznaniu rocznym należny podatek będzie wówczas niższy niż wpłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek. Po złożeniu zeznania rocznego podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w kwestii przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli pracownik nie poinformuje swojego pracodawcy o innych przychodach, otrzyma zwrot nadpłaconych składek za pośrednictwem swojego pracodawcy dopiero, gdy pracodawca zostanie poinformowany o powstałej nadpłacie przez ZUS.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Helena Warszakowska

Senior Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Mandecki

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK