| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Czy podlegają zwolnieniu odsetki od wynagrodzenia wypłaconego pracownikom po terminie

Czy podlegają zwolnieniu odsetki od wynagrodzenia wypłaconego pracownikom po terminie

Nasza firma miała przejściowe problemy finansowe, z tego powodu nie zapłaciliśmy w terminie wynagrodzenia naszym pracownikom. Wypłata nastąpiła z miesięcznym opóźnieniem. Czy jesteśmy zobowiązani zapłacić pracownikom z tego tytułu odsetki? Czy podlegają one opodatkowaniu?


RADA

Tak. W przedstawionym stanie faktycznym są Państwo zobowiązani do zapłaty odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzeń. Odsetki te będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

19.00 złJak zarabiać w domu? - PDF

UZASADNIENIE

Stosowanie do art. 12 updof za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

• wynagrodzenia zasadnicze,

• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

• różnego rodzaju dodatki,

• nagrody,

• ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

• wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, oraz

• świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak widać, przychody z wykonywanej pracy rozumiane są przez ustawodawcę bardzo szeroko. Są to zarówno świadczenia pieniężne (wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne), jak i wartość świadczeń niepieniężnych.

Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek od wynagrodzeń, które nie zostały zapłacone w terminie. W takim przypadku odsetki nalicza się w ustawowej wysokości (art. 300 k.p. w zw. z art. 481 § 2 k.c.). Wysokość odsetek ustawowych określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych z 13 października 2005 r. Obecnie wynoszą one 11,5%. Jednak jeżeli w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy są zapisy określające odsetki w wysokości wyższej od ustawowej, to pracodawca ma obowiązek je stosować.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem m.in. dochodów wymienionych w katalogu dochodów zwolnionych. W katalogu tym znalazły się odsetki wypłacone pracownikowi z tytułu spóźnionego wynagrodzenia. W art. 21 ust. 1 pkt 95 updof czytamy, że wolne od podatku są:

odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updof.

W kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek płaconych z tytułu wypłaty pracownikowi wynagrodzenia z opóźnieniem wypowiadały się również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z 16 lutego 2006 r. nr ŁUS II-2-415/45/05/AG czytamy, że:

(...) zgodnie z art. 12 ust. 1 updof za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (....) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Do tak zdefiniowanych przychodów ze stosunku pracy należy również zaliczyć odsetki wypłacone pracownikowi z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń.

W związku z powyższym należy uznać, że odsetki od zaległych wynagrodzeń są źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updof, stanowią przychód określony w art. 12 ust. 1 i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 updof korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (...).

• art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

• art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Autor:

Zdjęcia


POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU21
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem Infor.pl »