| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT - według opracowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów zmian do ustawy o VAT - wchodzą w życie: mała nowelizacja od 1 maja 2008 r., natomiast duża nowelizacja ustawy o VAT - 1 lipca 2008 r.Przedmiotowe projekty ustaw zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414).

Zasadniczym celem małej nowelizacji, czyli wchodzącej od 1 maja 2008 r., jest dostosowanie polskich przepisów o VAT do przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzetworzonych produktów spożywczych oraz produktów do produkcji rolnej.

Do końca 2010 r. może obowiązywać obniżona stawka VAT w wysokości 3 proc. na nieprzetworzone produkty spożywcze, czyli na:

• środki spożywcze (łącznie z napojami, ale z wyłączeniem napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta,

• żywe zwierzęta,

• nasiona, rośliny oraz składniki zwykle przeznaczone do produkcji środków spożywczych,

• produkty zwykle przeznaczone do użytku jako dodatek lub substytut środków spożywczych.

Tak wynika ze zmienionego art. 128 Dyrektywy 2006/112/WE dotyczącego Polski.

Wykaz nieprzetworzonych produktów spożywczych, na które do końca kwietnia 2008 r., obowiązuje obniżona 3-proc. stawka VAT, określa obecnie załącznik nr 6 do ustawy o VAT.

Po 30 kwietnia 2008 r. załącznik ten ma zostać uszczuplony o 20 pozycji (obecny załącznik nr 6 liczy 66 pozycji, a nowy załącznik nr 10 liczy 46 pozycji) dotyczących dostaw towarów i świadczenia usług zwykle przeznaczonych do wykorzystania przy produkcji rolnej.

Projektowane na 1 maja 2008 r. zmiany to przede wszystkim dodanie określonego na nowo „Wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 proc.”, stanowiącego wcześniej załącznik nr 6 do ustawy o VAT, a obecnie załącznik nr 10 do tej ustawy. Pod względem zakresu odpowiada on zapisom poz. 1 załącznika nr III do Dyrektywy 2006/112/WE Rady, który został powołany w pkt 4 zmienionego art. 128 tej dyrektywy, zezwalającego Polsce na utrzymanie stawki 3 proc. do 31 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 10 będzie stanowić podstawę określenia w rozporządzeniu w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) wykazu tych produktów spożywczych.

W związku z nowym wykazem towarów spożywczych opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 proc., ulegnie podwyższeniu stawka zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 proc. do 6 proc. Jest ona związana z zakończeniem okresu przejściowego umożliwiającego stosowanie 3-proc. stawki na środki produkcji dla rolnictwa, a w konsekwencji - opodatkowaniem tych produktów stawką w wysokości 7 proc. Przewidziana w projekcie stawka zryczałtowanego zwrotu podatku została oparta w szczególności na danych z Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa. Podwyżka stawki zryczałtowanego zwrotu podatku (do 6 proc.) ma zrekompensować podwyżkę stawki podatku na środki produkcji dla rolnictwa (nawozy, środki ochrony roślin). Zmiany w tych stawkach będą zatem neutralne zarówno dla budżetu, jak i rolników ryczałtowych.

Celem dużej nowelizacji, która ma wejść w życie od 1 lipca 2008 r., jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, doprecyzowanie brzmienia określonych regulacji prawnych i zniesienie ograniczeń formalnoprawnych wynikających z obecnych uregulowań. Projekt ustawy zawiera również propozycje zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów o VAT do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany związane są także z wykonaniem dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które w roku 2007 zapadły w odniesieniu do przepisów o podatku od towarów i usług, tj. dotyczących zasad zwrotu VAT dla rolników ryczałtowych oraz potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla korekty podstawy opodatkowania VAT.

Transakcje krajowe

Według projektu, za odpłatną dostawę towarów - zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSP 1/06 - ma zostać uznana czynność oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Wynika to stąd, iż czynności te dotyczą długich okresów (99 lat), a także brak jest swobody zmiany opłat z tego tytułu. Również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów uznane będzie za odpłatną dostawę towarów.

Także zbycie praw spółdzielczych będzie traktowane jako odpłatna dostawa towarów, podobnie jak ich ustanowienie. Zmiana ta potwierdza w sposób jednoznaczny również starą interpretację przepisów i stosowaną praktykę, polegającą na jasnym określeniu w przepisach ustawy, że zbycie praw traktowane będzie na równi jak ustanawianie. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminację pojawiających się niekiedy wątpliwości w tym zakresie.

Uchylony zostanie szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów. Konsekwencją uchylenia tej regulacji będzie zastosowanie zasad ogólnych dla eksportu towarów, co lepiej będzie realizować uregulowania Dyrektywy VAT 112/2006/WE w tym zakresie (przy zachowaniu obecnych warunków do stosowania stawki 0 proc. dla tych transakcji).

W sposób szczególny zostanie też uregulowany moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.Obowiązek ten ma powstawać z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Przepis przejściowy art. 6 reguluje kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego w okresie przejściowym. Brak takiego przepisu może spowodować, że w niektórych przypadkach mogłaby powstać wątpliwość, czy obowiązek podatkowy w ogóle powstanie, gdyż - zgodnie z obecnie obowiązującym art. 19 ustawy - obowiązek taki jeszcze nie powstanie, a na gruncie nowego brzmienia tego artykułu - obowiązek taki już nie powstanie.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »