REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”
Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”

REKLAMA

REKLAMA

Czy nastąpiły realne efekty poprawy otoczenia biznesowego w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”? Czy perspektywy dla przedsiębiorców są lepsze? Czy zasada wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest w pełni przestrzegana? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy IV Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” odbywającego się w ramach Dni dla Biznesu na Targach Kielce.

Odbywające się każdego roku w listopadzie w Kielcach  Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” na stałe już wpisało się w kalendarz doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, której partnerami są Targi Kielce oraz Miasto Kielce reprezentowane przez Centrum Obsługi Inwestora. Patronatem wydarzenie objął Prezydent Miasta Kielce, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz portal Infor.pl.

Autopromocja

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była pakietowi ustaw w ramach tzw. Konstytucji dla biznesu, która obowiązuje w Polsce od kwietnia br. Obecność przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) daje możliwość wymiany poglądów i przekazania uczestnikom Forum kompleksowych i aktualnych informacji. Organizatorzy zaoferowali uczestnikom punkty informacyjno-konsultacyjne. Przy stoisku Świętokrzyskiego Oddziału KIDP uzyskać można było porady z zakresu prawa podatkowego, przy stoisku PIBR  i SKwP z prawa bilansowego a przy stoisku ZUS dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Po przywitaniu gości, prelegentów i uczestników Forum przez prowadzącą, Wiesławę Moczydłowską, uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele organizatorów. Pierwszy głos zabrał prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych a następnie Barbara Misterska - Dragan, wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wystąpiła prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP Halina Gąsior-Mikulska, która odczytała list od Prezesa Zarządu Głównego SKwP Franciszka Wali. Uczestników Forum powitała także pani Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce.

Pierwszy wykład „Ustawa - Prawo przedsiębiorców” wygłosił Marcin Górski, doradca podatkowy, wykładowca SKwP. Podkreślił on, że od kwietnia br. obowiązuje ta ustawa a jeszcze wcześniej weszły w życie przepisy uszczelniające, powodujące, że prowadzenie działalności jest coraz trudniejsze. Na poziomie legislacyjnym wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczana – stwierdził Marcin Górski. Podkreślił, że Konstytucja dla biznesu składa się z kilku aktów prawnych, tworzących całość: wszystkie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.: Prawo przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy.

Marcin Górski podkreślił, że ustawa – prawo przedsiębiorcy stanowi lex generalis w stosunku do pozostałych przepisów a normy w niej zawarte mają charakter ogólny. Wprowadziła ona zasady: wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców; „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”; uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka; domniemania uczciwości przedsiębiorcy; rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate; pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa; pewności prawa i zasadę udzielania informacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marcin Górski podkreślił, że zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, którą powinny stosować organy władzy publicznej, stanowi, że  organy te muszą w dobrej wierze zakładać, że przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę i moralność publiczną oraz postępuje uczciwie w relacjach z innymi.

Aparat skarbowy reprezentował Sławomir Podkówka, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Renata Pietralik, zastępca Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach. Zaprezentowali oni Konstytucję dla Biznesu w kontekście administracji skarbowej. - W przeciwieństwie do powszechnych opinii nie koncentrujemy się na kontrolach podatkowych. Mamy świadomość, że dynamika zmian w podatkach musi być poparta wsparciem z naszej strony dlatego postawiliśmy na edukację - podkreślił Sławomir Podkówka. Poinformował, że już drugi rok działa w Kielcach Centrum Kompetencyjne do zarządzania danymi. - Każdy naczelnik urzędu skarbowego dostaje przed g. 8 rano informację jak kształtowały się wpływy podatkowe poprzedniego dnia. To niesamowite narzędzie – podkreślił S. Podkówka.

Renata Pietralik przedstawiła katalog zmian, które powinny ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich kontakty z administracją skarbową. Podkreśliła przywileje dla przedsiębiorców korzystających z mechanizmu podzielonej płatności.

Dariusz Suchorowski, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Kielcach prezentując temat „Konstytucja dla Biznesu w kontekście ZUS”, przedstawił ulgi wprowadzone dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne  osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, tzw. ustawa o małej działalności gospodarczej, zmieniająca ustawę z  dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (dalej ustawa o sus). Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność  gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od ich przychodu z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Ustawa będzie miała zastosowanie do osób, których: przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym  nie przekroczyły  30-krotności minimalnego wynagrodzenia  obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. 63 000 zł) – jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy o sus) bądź nie przekroczyły proporcjonalnie pomniejszonego rocznego limitu – jeśli prowadziły działalność przez część poprzedniego roku, np. ją zawieszały (art. 18c ust. 7 ustawy).

Z „małej działalności” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe warunki to nie korzystanie w poprzednim roku  kalendarzowym z karty podatkowej i ze zwolnienia z VAT oraz nie spełnianie warunków do opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia).

Dr Witold Furman, doradca podatkowy, Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UE w Krakowie omówił zmiany i uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Podkreślił on, że pakietowi ustaw - „Konstytucja dla biznesu" przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. Dr Witold Furman wskazał, że w przypadku konieczności przeprowadzenia przez organ kontroli, ma ona być jak najmniej uciążliwa. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie. W przypadku przekroczenia czasu kontroli przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przysługujących mu roszczeń.

Dr Furman podkreślił też, że osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji przychodów i opłacać składek ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start, zwalniającej nowego przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek społecznych do ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności (pozostaje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego). Podkreślił, że do ustalania przychodu z działalności nierejestrowej służyć będzie ewidencja sprzedaży. Dr Furman przypomniał też o możliwości rozliczenia straty podatkowej jednorazowo do 5 mln zł oraz o stawce CIT 15% dla „małych podatników” a od 1 stycznia 2019 r.  9%  oraz o wydłużeniu ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat. Podkreślił, że skrócono  ze 150 do 120 dni termin w uldze na złe długi – VAT.

Łukasz Mleczko, dyrektor Rozwoju Regionu BGK zaprezentował ofertę BGK jako Partnera w rozwoju biznesu w kraju i za granicą.

Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, omówił temat „Bezpieczny podatnik w czasach rewolucyjnych zmian prawa podatkowego”. Wskazał na nowe podejście do kontroli podatkowych.

- Kontrola ma być prowadzona wobec podmiotów i w takich obszarach, w których analiza ryzyka wykazała zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości na wielką skalę – kontrola celno – skarbowa. W odniesieniu do mniejszych nieprawidłowości działania mają być proporcjonalne do ich istotności – dążenie do ich usuwania, np. tylko w toku czynności sprawdzających – stwierdził prof. Mariański.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Przedstawił działania KAS w liczbach w odniesieniu do postępowań kontrolnych i kontroli celno – skarbowych. Wskazał na liczbę postępowań kontrolnych: w 2016 - 9.855 postępowań kontrolnych urzędów kontroli skarbowych; w 2017 -  4.728 kontroli urzędów celno – skarbowych (w tym 2.633 w I poł. 2017) i  poł. 2018: 1.700 kontroli urzędów celno – skarbowych.

Działania KAS w odniesieniu do kontroli podatkowych przedstawiały się następująco: w 2016 - 44.068 kontroli podatkowych urzędów skarbowych; w 2017 - 23.781 takich kontroli (13.854 w I poł. 2017) i w I poł. 2018: 10.361 kontroli podatkowych urzędów skarbowych. Prof. Adam Mariański wskazał na nowe narzędzia stosowane przez organy podatkowe i obowiązki podatników. Zwrócił uwagę na STIR, dający możliwość otrzymywania przez KAS  informacji o wszystkich przelewach i transakcjach dokonywanych na rachunkach oraz możliwość blokowania rachunków bankowych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą służyć wyłudzeniom podatku. Analiza zebranych danych pozwala na identyfikację podmiotów podwyższonego ryzyka. Dotychczas do klas podwyższonego ryzyka zakwalifikowano 25,9 tys. podmiotów – podkreślił prof. Mariański.


Przedstawił też wyniki analizy danych wynikających ze składanych plików JPK. Podkreślił, że dotychczas przeanalizowano ok. 10 mld faktur (ponad 2 mld faktur w I poł. 2018). Tylko w pierwszej poł. 2018: po analizie JPK_VAT do wyjaśnienia zidentyfikowano 155.443 faktury wystawione przez 55.780 podmiotów (kwota VAT z faktur: 260 mln PLN) – poinformował prof. Mariański.

Prof. Mariański przedstawił też inne obowiązki sprawozdawcze ciążące na podatnikach i obszary zagrożeń. Odniósł się też  do obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych przez podmioty wdrażające je w życie, jak i samych podatników, podkreślając, że regulacje te wykraczają poza wymogi unijnej dyrektywy.

Hubert Grzyb, adwokat i doradca podatkowy zaprezentował temat „Należyta staranność w transakcjach gospodarczych”.

Rafał Zajęcki z Urzędu Miasta Kielce poinformował jakie kompetencje pomogą osiągnąć sukces w biznesie. Zaprezentował projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości.

- Takie forum wymiany poglądów i doświadczeń jest w Kielcach bardzo potrzebne. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie uczestników i duża frekwencja. Z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy – stwierdziła Anita Lagierska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w kieleckim ratuszu.

Istotnym elementem Forum był panel dyskusyjny: „Czy zasada wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest w pełni przestrzegana?”  Wzięli w nim udział: Barbara Misterska-Dragan, zastępca Prezesa Krajowej Rady Doradców Podatkowych; prof. Adam Mariański, Przewodniczacy Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Bożena Staniak, zastępca prezesa Zarządu Targów Kielce; Czesław Kaczyński, Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Krzysztof Zwiefka- Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prof. Adam Mariański odniósł się do kwestii cech dobrego systemu podatkowego. Podkreślił,  że trzeba go przebudować tak aby był bardziej przyjazny dla podatników. Stwierdził, że według uzasadnienia ostatniego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych, mają one służyć podatnikom i wprowadzają uproszczenia, podczas gdy żaden przepis takiego uproszczenia nie wprowadził. W podobny sposób odniósł się do projektu Ordynacji podatkowej, stwierdzając, że niestety nie zawiera on żadnych rozwiązań rewolucyjnych ułatwiających życie podatników a dobre rozwiązanie zakazu nadużywania prawa przez organy skarbowe  zostało z projektu usunięte. Ponadto, apelował aby prawo podatkowe było tak uchwalane żeby służyło podatnikom a nie polityce.

Prof. Adam Mariański stwierdził, że należałoby poprawić współpracę organów skarbowych z podatnikami poprzez jasne zasady wykładni prawa podatkowego i zmniejszenie represyjności. Poinformował, że KRDP zaproponowała tzw. kontrolę doradczą, prowadzoną przez doradców podatkowych u podatnika, mającą na celu sprawdzenie prawidłowości wszelkich rozliczeń w zamian za określone przywileje – otrzymanie statusu tzw. rzetelnego podatnika. Podkreślił, że takie systemy funkcjonują w innych krajach.

Krzysztof Zwiefka podkreślił, że środowisko księgowych, które reprezentuje, ze zmianami przepisów ma do czynienia przez całą swoją karierę zawodową. – Marzy nam się pewna stabilizacja, ale z drugiej strony nie mamy powodów do narzekań bo istnienie zmian uzasadnia nasz zawód i im jest ich więcej, tym większe poszukiwania dobrych księgowych na rynku – stwierdził Krzysztof Zwiefka. Podkreślił, że to na tym środowisku ciąży wdrożenie tych zmian i są one oceniane pod kątem ich racjonalności.  – Jeśli widzimy, że są one racjonalne to wdrażamy je chętnie a te dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego uważam za racjonalne – poinformował Krzysztof Zwiefka. Zauważył, że są jednak i zmiany nieracjonalne, tak jak ostatnie dotyczące samochodów, gdzie cel jest niejasny a efekt skromny. – Konkludując, ilość zmian i ich częstotliwość jest gwarancją stabilizacji naszego zawodu – podsumował Krzysztof Zwiefka.

Stwierdził też, że normowanie rachunkowości ustawą nie powinno mieć miejsca natomiast powinna być ustawa o sprawozdawczości finansowej. -Uważam, że dążenie do zaszufladkowania dynamicznej rzeczywistości gospodarczej w postaci elektronicznych sprawozdań finansowych to chybiony cel – podkreślił Krzysztof Zwiefka.

Zapytana o to czy stabilność systemu podatkowego determinuje zachowania przedsiębiorców i inwestorów, Bożena Staniak stwierdziła, że pytanie jest skierowane w dobrą stronę.  – Od lat mam kontakt z wieloma firmami, rocznie odwiedza Targi Kielce kilka tysięcy wystawców a liczba zwiedzających sięga 200 000. Dlatego znam firmy różnej wielkości, z różnych branż i często rozmawiamy o tym co jest największą przeszkodą w rozwoju biznesu – poinformowała Bożena Staniak. – W tych rozmowach przewija się właśnie to, że niestabilność prawa podatkowego stanowi bardzo duże ryzyko w działalności gospodarczej – dodała. – Przedsiębiorcy podejmują dużo różnego rodzaju decyzji, także tych inwestycyjnych, brzemiennych w skutki. Bez względu na to czy to dotyczy inwestycji odtworzeniowych czy rozwojowych często skala tych nakładów jest bardzo duża a okres zwrotu bardzo długi i stąd przy podejmowaniu takich decyzji muszą oni znać wiele uwarunkowań, które będą towarzyszyć rozwojowi ich biznesu przez najbliższe lata. Brak stabilności przepisów jest dla nich ogromnym utrudnieniem – stwierdziła Bożena Staniak.

- Przy tworzeniu prawa potrzebne są konsultacje, zwłaszcza z organizacjami przedsiębiorców i zainteresowanymi z danej branży, aby było ono przyjazne przedsiębiorcom, bo sami teoretycy nie stworzą dobrego prawa – dodała Bożena Staniak. Podkreśliła także, że ważne jest podejście administracji do biznesu. - Przez wiele lat przedsiębiorcy byli traktowani przez urzędników jak petenci, jednak zauważalne są zmiany na lepsze, tworzy się partnerstwo w tych relacjach – dodała.

Czesław Kaczyński odniósł się do kwestii naruszania prawa przez organy podatkowe na etapie jego stosowania i braku wyważenia interesu publicznego a interesu jednostki. Podkreślił, że spór co do sprawiedliwości opodatkowania będzie się toczył zawsze, on jest na styku interesu materialnego państwa a sytuacji majątkowej i interesów finansowych jednostki. – Potrzebna jest pewna empatia ze strony pracowników aparatu skarbowego po to żeby nie tylko ślepo czytać przepisy ale zastosować zasadę proporcjonalności, zasadę in dubio pro tributario i wiele innych zasad, już na etapie stosowania prawa przez organy podatkowe bo często okazuje się, że w późniejszym etapie  bywa już na to za późno. Podatnik ma słabszą pozycję. Aparat skarbowy jest wyposażony w wykwalifikowaną kadrę prawników, posiada różne systemy informacyjne i nieograniczone możliwości finansowe. Podatnik natomiast jeżeli sam nie jest w stanie się obronić to potrzebuje pomocy fachowej, która jest oczywiście odpłatna, a czasem odstępuje od kontynuowania sporu bo nie ma już sił- stwierdzi Czesław Kaczyński. Jako przykład podał kazus Optimusa, w przypadku, którego organy podatkowe dopatrzyły się naruszenia prawa i finał był taki, że przedsiębiorca został zniszczony.  - Gdyby organy podatkowe zachowały się inaczej możliwe, że dziś Optimus byłby wiodącą firmą w Europie a może i na świecie w zakresie technologii IT- podkreślił Czesław Kaczyński. Wówczas korzyści poprzez wymierzenie decyzji Optimusowi były iluzoryczne dla państwa, a jakie mogłyby być dziś gdyby ta firma nadal funkcjonowała?- pytał Kaczyński. Stwierdził, że ten przykład ostrzega jak powinien być postrzegany interes fiskalny.

Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej ocenił pozytywnie.

- Miałem duże nadzieje z wprowadzeniem  w 2016 r. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, jednak okazuje się, że nie jest ona stosowana – stwierdził Czesław Kaczyński. Podkreślił, że przykład powinien iść z góry a pracownicy administracji podatkowej powinni mieć większą swobodę aby ją  stosować.

Barbara Misterska Dragan stwierdziła, że jej zawód jest mocno regulowany. Przypomniała, że jest standard, który mówi o tym jak biegły ma się zachować kiedy bada sprawozdanie finansowe żeby się upewnić, że nie zostało ono zniekształcone poprzez fakt, że kierownik jednostki nie przestrzega przepisów prawa. – Interesują nas te przepisy, które się przekładają na informacje w sprawozdaniu finansowym, na ujawnienia czyli to co jest dedykowane użytkownikowi informacji finansowej a także te przepisy, które mogą wpłynąć na działalność operacyjną jednostki – stwierdziła Barbara Misterska-Dragan. Podkreśliła, że spektrum zainteresowań biegłego rewidenta jest ogromne a czasu mało. – Zmiany przepisów dotyczą wszystkich osób, które biorą udział w procesie sprawozdawczości, a na końcu jest biegły rewident, który musi to ocenić. Zawsze mamy wątpliwości, zwłaszcza jak pojawiają się nowe transakcje, tokeny, kryptowaluty. Nie możemy się oprzeć o decyzje innych, musimy prześledzić cały proces bo to jest zawsze nasza decyzja, za którą bierzemy odpowiedzialność – podkreśliła Barbara Misterska-Dragan. Stwierdziła, że kieruje się sceptycyzmem zawodowym, rosnącym wraz z liczbą zmian przepisów.

W podsumowaniu dyskusji paneliści odnieśli się do tego czy dostrzegają realne efekty poprawy otoczenia biznesowego w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”? Czy perspektywy dla przedsiębiorców są lepsze? Prof. Adam Mariański stwierdził, że efekty tak naprawdę można będzie ocenić za 5 lat. - Założenia są piękne, zasady wspaniałe ale jestem sceptykiem, uważam, że większości tych zasad nie uda się zrealizować. Podczas ostatnich lat administracja skarbowa w trzech decyzjach rozstrzygnęła wątpliwości na korzyść podatnika – podkreślił prof. Mariański. Jeżeli tak będzie stosowana Konstytucja dla biznesu to będzie tylko kolejna teoria, która się w praktyce nie sprawdzi – dodał Przewodniczący KRDP. Krzysztof Zwiefka także stwierdził, że to uruchomiony proces, o którego skutkach dowiemy się za jakiś czas. Podkreślił jednak, że jest to dobry prognostyk na przyszłość, bo już widzimy, że następuje zmiana na korzyść w nastawieniu aparatu skarbowego do przedsiębiorców i działania służące poprawie tych relacji idą w dobrym kierunku. Bożena Staniak oceniła bardzo pozytywnie  Konstytucję dla Biznesu. - Kibicuję żeby te zmiany znalazły praktyczny wymiar ale niepokoję się tym co się dzieje w innych aktach prawnych, zwłaszcza w podatkach gdzie mamy takie zaciśnięcie pętli przez  fiskusa na szyi podatnika  - podkreśliła Bożena Staniak. Czesław Kaczyński stwierdził, że jest optymistą i również w tym przypadku ma nadzieję, że zmiany przyniosą dobre efekty. - Uważam, że idą one w dobrym kierunku, chociażby z uwagi na fakt, że zmniejsza się liczba kontroli podatników a wpływy rosną. Dobry system podatkowy powinien polegać właśnie na tym, że podatnik powinien sam dobrowolnie deklarować i  wpłacać żeby jak najmniej było środka przymusu – podsumował Czesław Kaczyński. Barbara Misterska-Dragan stwierdziła, że jest optymistką a kierunek zmian uważa za  bardzo dobry. - Biorąc pod uwagę możliwości rozwoju dla mikroprzedsiębiorców to należy mieć nadzieję, że mogą one się stać pewną dźwignią, która zwiększy szanse na rozwój mniejszych firm. Ważne, że obserwujemy już zmiany w kierunku przyjaznego stosunku  urzędów do podatnika - podkreśliła Misterska-Dragan.

Konferencję i panel prowadziła autorka artykułu.

IV Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców należy uznać za niezwykle udane, inspirujące i bogate w nowości wydarzenie. Do zobaczenia za rok!

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA