REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Cele i przyczyny wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli po co nam RODO

Cele i przyczyny wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli po co nam RODO
Cele i przyczyny wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli po co nam RODO

REKLAMA

REKLAMA

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce (a także w innych państwach członkowskich UE) stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Myśl przewodnią, przyczyny oraz cele RODO omawia Michał Gruza z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.

Myśl przewodnia Rozporządzenia

Prawną podstawą wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest art. 16 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stanowi on, iż Parlament Europejski i Rada UE określają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania prawa Unii, a także zasady dotyczące swobodnego przepływu takich danych. Ustęp pierwszy tego samego artykułu TFUE, w związku z art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, określa natomiast podstawową przesłankę wprowadzenia owej regulacji – ochronę uznanego prawa podmiotowego wszystkich obywateli UE, jakim jest prawo do ochrony danych osobowych ich dotyczących.

Autopromocja

Ten dosyć generalny zapis Traktatu rozwinięty jest w preambule do Rozporządzenia. Jej punkt (2) stanowi bowiem, iż „niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczyniać się do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania i konwergacji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także do pomyślności ludzi”. Dalej w tekście Rozporządzenia jest również mowa o tym, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości.

Odnośnie prawnego charakteru prawa do ochrony danych osobowych, Rozporządzenie słusznie zaznacza, iż nie jest to prawo bezwzględne i należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej, a także wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. W szczególności mowa tu o takich prawach jak: prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz komunikowania się; prawa do wolności myśli, sumienia oraz religii; wolności wypowiedzi i informacji; wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

W aspekcie szczegółowym należy zaznaczyć, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Ponadto dla osób fizycznych powinno być przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane. Zasada przejrzystości wymaga również, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach dodatkowo wizualizowane. Informacje te mogą być przekazywane w formie elektronicznej, na przykład za pomocą strony internetowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na uwagę zasługuje również rozszerzenie katalogu praw osoby fizycznej w stosunku do jej danych osobowych. Przede wszystkim informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą należy przekazać jej w momencie zbierania danych. Jeżeli dane osobowe można zgodnie z prawem ujawnić innemu odbiorcy, należy poinformować o tym osobę, której dane dotyczą, w momencie pierwszorazowego ujawnienia danych temu odbiorcy. Dodatkowo każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem. Na przykład obejmuje to prawo dostępu osób, których dane dotyczą do danych dotyczących ich zdrowia, w tym do danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Osoba fizyczna powinna również mieć prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących oraz tak zwane prawo do „bycia zapomnianym”. W szczególności, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane; jeżeli cofnęła ona zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących. Natomiast, w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania zarówno pierwotnego, jak i dalszego.

Istotny nacisk Rozporządzenie kładzie także na ochronę danych osobowych dzieci. Mogą być one bowiem mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych. Szczególna ochrona dzieci powinna mieć zastosowanie zwłaszcza w razie wykorzystywania ich danych osobowych do celów marketingowych, tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika. Dodatkowo, gdy przetwarzanie dotyczy dziecka, wszelkie informacje i komunikaty powinny być sformułowane na tyle prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.

Przyczyny oraz cel wprowadzenia Rozporządzenia

Jedynym z głównych powodów, dla których wprowadzenie niniejszego Rozporządzenia zostało przez Ustawodawcę Europejskiego uznane za konieczne, jest, wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego, społeczno-gospodarcza integracja państw członkowskich Unii, która doprowadziła do istotnego wzrostu transgranicznych przepływów danych osobowych. Przy czym wzrost ten dotyczy wszelkich kategorii podmiotów – tak publicznych, jak i prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego. Niewątpliwie należy również zwrócić uwagę na kierunek rozwoju prawa europejskiego, które zwłaszcza w ostatnich latach coraz częściej wymaga, by państwa członkowskie Unii współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi w celu realizacji zadań w imieniu innego państwa członkowskiego lub w celu wykonania swoich obowiązków,.

Do wprowadzenia Rozporządzenia niewątpliwie przyczyniły się również nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych, będące pochodną wszechogarniającej nas globalizacji oraz gwałtownego postępu technologicznego. Zjawiska te znacząco wpłynęły na możliwość przetwarzania danych osobowych przez podmioty prawa publicznego oraz prywatnego, które to mają możliwość wykorzystania w swojej działalności rozmaitych kategorii danych na niespotykaną dotąd skalę. Przemiany te wymagają stabilnych, spójniejszych ram ochrony danych w Unii oraz zdecydowanego ich egzekwowania. Zdaniem instytucji europejskich ważna jest bowiem budowa zaufania, które pozwoli na rozwój gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym,  a nieodłącznym elementem takiego zaufania jest posiadanie przez osoby fizyczne kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz uzyskanie przez wszelkie kategorie podmiotów prawa prywatnego i publicznego większego poczucia pewności prawa i jego stosowania w praktyce.

Za niewątpliwy cel Ustawodawcy Europejskiego, który przyświecał wprowadzeniu niniejszego rozporządzenia, należy także uznać zapewnienie wysokiego i spójnego stopnia ochrony osób fizycznych w Unii, usunięcie przeszkód w przepływie danych osobowych oraz zapobieganie rozbieżnościom hamującym swobodny przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym.

Prowadzić do tego ma po pierwsze: zapewnienie spójnego i jednolitego stosowania przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej Unii. Jednakże w tej kwestii postanowienia Rozporządzenia wyraźnie zastrzegają, iż jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, to państwa członkowskie powinny móc zachować lub wprowadzić krajowe przepisy doprecyzowujące stosowanie przedmiotowego aktu prawnego Unii.


Po drugie, Rozporządzenie powinno zagwarantować podmiotom gospodarczym pewność i przejrzystość prawa, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów i podmiotów przetwarzających; pozwalać na spójne monitorowanie przetwarzania danych osobowych, a także zapewniać równoważne kary we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną współpracę organów nadzorczych z różnych państw członkowskich.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na szczególną sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których dotyczy zawarty w Rozporządzeniu wyjątek przewidujący łagodniejsze zasady rejestrowania czynności przetwarzania dla podmiotów zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Dodatkowo w RODO znajduje się wyraźna zachęta dla instytucji i organów Unii oraz organów nadzorczych państw członkowskich, aby stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby tych kategorii osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

W końcu należy też zwrócić uwagę na potrzebę zwiększonej skuteczności ochrony danych osobowych w Unii oraz ograniczenie ryzyka obchodzenia prawa w związku przepisami dotyczącymi tej ochrony. Parlament Europejski i Rada, w uchwalonym przez siebie Rozporządzeniu, starają się realizować te cele poprzez działania trojakiego rodzaju.

W pierwszej kolejności chodzi o wzmocnienie i doprecyzowanie praw osób, których dane dotyczą oraz obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu. Następnie, działania te mają polegać na zapewnieniu równorzędnych uprawnień w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz równorzędnych kar za naruszenia tych przepisów w państwach członkowskich.

Po trzecie, w tekście Rozporządzenia pojawia się postulat odnoszący się do ochrony osób fizycznych, która to powinna być neutralna pod względem technicznym i nie powinna zależeć od stosowanych technik.

Michał Gruza, Associate, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ubezpieczenie dla firmy – czy to mi się opłaci? Spokój za 1 promil wartości majątku

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu biznesu i firmy. Ile to kosztuje, co można ubezpieczyć? I najważniejsze: czy ubezpieczenie się opłaci?

Opodatkowanie wyrównawcze od 2025 roku. Trzy nowe podatki dla biznesu. Konsultacje trwają do 24 maja 2024 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Ustawa ta ma wprowadzić w Polsce od 2025 roku system globalnego podatku minimalnego oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:  globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy oraz podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.

Fundacja rodzinna - opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń dla beneficjentów

Fundacja rodzinna jako instytucja prawna będzie 22 maja 2024 r. obchodzić swoje pierwsze urodziny. Zgodnie z ustawowymi celami ma służyć do zarządzania i kumulowania majątku w interesie beneficjentów oraz wypłacania im świadczeń. Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej?

Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Przykłady dla ulgi rehabilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak przebiega finansowanie faktur?
Finansowanie faktur, zwane również faktoringiem, to istotny element strategii finansowej wielu przedsiębiorstw. Proces ten umożliwia bowiem firmom uzyskanie dostępu do środków pieniężnych, poprzez sprzedaż swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej. Choć działanie to może wydawać się skomplikowane, to faktoring jest w rzeczywistości bardzo prosty. Jak przebiega finansowanie faktur?
Wskaźnik ściągalności zaległych podatków rośnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Egzekucja należności innego rodzaju jest bardzo dużym problemem

W ubiegłym urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40 proc. zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu 6,6 mld zł – informuje dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Egzekucja należności innego rodzaju jest jednak bardzo dużym problemem.

Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

REKLAMA