Kategorie

Zmiana zasad udzielania zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Zmiana zasad udzielania zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji
Od 5 września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej, udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, wydane na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, które docelowo zastąpią dotychczasowe przepisy strefowe. Jednocześnie należy wskazać, że przepisy strefowe (w tym ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych), nadal będą stosowane w kontekście zezwoleń strefowych wydanych wcześniej na ich podstawie. Tym samym, nowe regulacje będą miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy planują realizację nowej / kolejnej inwestycji i chcą pozyskać zwolnienie w podatku dochodowym z tego tytułu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji, w kontekście nowych przepisów.

Lokalizacja inwestycji vs. okres obowiązywania zwolnienia

Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim przedsiębiorcom, inwestującym w swoje przedsiębiorstwa na terenie całej Polski, a nie jak dotychczas tylko na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Niniejsza zmiana niewątpliwie ułatwi i skróci procedurę przyznania pomocy oraz zlikwiduje ograniczenia terytorialne w lokalizacji nowych inwestycji.

Zgodnie z nowymi przepisami, lokalizacja inwestycji będzie miała wpływ na długość okresu, w ramach którego inwestorowi będzie przysługiwało prawo do wykorzystania zwolnienia podatkowego. Tym samym, będzie to odpowiednio:

 • 10 lat – w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej odpowiednio 25%, 20% lub 10% (dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, podregion warszawski zachodni i Warszawa);
 • 12 lat – w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 35% (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawsko-wschodni);
 • 15 lat – w przypadku inwestycji w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 50% (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

Ponadto, jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu, teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położony w granicach specjalnej strefy, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.

Jednocześnie, w przypadku gdy przedsiębiorca posiada co najmniej dwie decyzje o wsparciu, rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydania decyzji o wsparciu.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Zwolnienie z podatku dochodowego

Wysokość zwolnienia podatkowego, jakie zostanie przyznane przedsiębiorcy, będzie zależeć przede wszystkim od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy.

Wysokość zwolnienia do wykorzystania przez inwestora zależy od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy nowych pracowników) oraz dopuszczalnej intensywności pomocy obowiązującej w danym regionie (co zostało wyjaśnione w punkcie powyżej), a także od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalną intensywność pomocy, podwyższa się odpowiednio o:

 • 10 % (w przypadku średnich przedsiębiorców);
 • 20 % (dla małych i mikroprzedsiębiorców).

Jednocześnie, należy wskazać, że koszty kwalifikowane inwestycji obniża się odpowiednio:

 • w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu (np. centra usług wspólnych) oraz prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 95%;
 • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %, dla małych przedsiębiorców o 95%, dla średnich przedsiębiorców o 80%.

Natomiast, w przypadku 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takim miastem, inwestor zobowiązany jest ponieś koszty kwalifikowane inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Kryteria, jakie muszą spełnić inwestorzy

Ze zwolnienia w podatku dochodowym w związku z realizacją nowej inwestycji nie będą dostępne dla każdego inwestora, który planuje taki projekt. Przy ocenie czy dana inwestycja może zostać objęta wsparciem, weryfikowane będzie spełnienie:

 • kryterium ilościowe tj. minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych, jak również
 • kryterium jakościowe.

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące kryterium ilościowego:

Minimalne koszty kwalifikowane
w mln PLN

(w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)

Poziom

bezrobocia

w powiecie jako % średniej krajowej[1]

Duże Średnie Małe[2] Mikro
<60% średniej krajowej 100 20 5 2
od 60% do średniej 80 16 4 1,6
od średniej do 130% 60 12 3 1,2
130% -160% 40 8 2 0,8
160% – 200% 20 4 1 0,4
200% – 250% 15 3 0,75 0,3 0,75 0,3
>250% lub inwestycja w jednym ze 122 preferowanych miast lub gminach z nimi graniczącymi 10 2 0, 0,2

[1] Bezrobocie jest oceniane na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego raz w roku; dane na 2018 r.:https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30-czerwca-2018-roku,284,5.html
[2] Niniejsze kryterium ilościowe dotyczy małych przedsiębiorców lub inwestycja w zakresie nowoczesnych usług w biznes lub prac badawczo-rozwojowych.


Ponadto nowe przepisy przewidują szereg kryteriów jakościowych. Część z nich będzie wspólna dla wszystkich rodzajów projektów inwestycyjnych, a część będzie przeznaczona wyłącznie do oceny projektów usługowych oraz projektów przemysłowych.

Kryteria wspólne dla wszystkich inwestycji są:

 • inwestycje związane z branżami strategicznymi, zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju oraz z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym planowana jest realizacji inwestycji;
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski;
 • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko;
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • miejsce lokalizacji inwestycji;
 • wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;
 • podejmowanie działań z zakresu opieki nad pracownikiem.

Kryteria dodatkowe dla projektów przemysłowych:

 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę);
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.

Kryteria dodatkowe dla projektów w sektorze usług:

 • utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy;
 • oferowanie stabilnego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę).

Jak wynika z nowych przepisów, minimalna ilość punktów w kryteriach jakościowych, jaką musi uzyskać inwestor ubiegający się o prawo do korzystania ze zwolnienia wynosi od 4 do 6 pkt (z maksymalnie 10 pkt możliwych). Minimalny limit punktowy uzależniony jest od lokalizacji inwestycji tj. preferencje przewidziane są dla inwestycji realizowanych na obszarach mniej rozwiniętych województw.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018, poz. 1713), wydane na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162).

Źródło: Accace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?