Kategorie

Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych

Krzysztof Jan Majczyk
Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta
Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych
Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych
Charakterystykę i zalety (także dla polskich spółek i przedsiębiorców) systemu korporacyjno – podatkowego Malty, procedurę i sposoby zawiązywania spółek holdingowych na Malcie, zasady działania i procedury rozliczeń podatkowych tych spółek przybliża Krzysztof Majczyk, ekonomista, prawnik i doradca podatkowy.

Wstęp - Malta to raj dla ludzi kochających wolność

Już starożytni odkryli, że podróże kształcą. Zapraszam do podróży do państwa, ale nie tak odległej podatkowo, w jakiej znajduje się znany polski podróżnik, czyli nie do Teksasu. Otóż Polacy kierujący się intuicją ekonomiczną zakładają interesy na Malcie!

Reklama

Zawiązaniem i prowadzeniem międzynarodowych struktur holdingowych na Malcie powinni być zainteresowani ci wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy wykazują znaczne  zyski od swoich biznesów a tym samym – zmuszani są do ponoszenia znacznych podatków od tych zysków, będąc jednocześnie całkowicie świadomymi skuteczności i agresywności polityki uszczelniania dochodów podatkowych.

Maltańskie struktury holdingowe zyskują uznanie zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących biznes stacjonarny na terenie kraju, także wśród pracodawców zatrudniających pracowników etatowych, a przede wszystkim – wśród przedsiębiorstw prowadzących interesy poza za granicami Polski, w tym, posiadających oddziały, w tym oddziały zagraniczne.

Jeśli czarterować jachty, to też tylko na Malcie. Przy spełnieniu liberalnych wymogów, rejestrowanie jachtów na Malcie pozwala armatorom na zwolnienie od podatku dochodowego wszelkich przychodów z czarteru, co czyni banderę maltańską najpopularniejszą w Europie i jedną z najpopularniejszych na świecie.

Malta czerpie także znaczne korzyści także z rozbudowanego, ale liberalnego ustawodawstwa hazardowego, pozwalającemu na legalne funkcjonowanie wszelkiego typu gier hazardowych, tak  stacjonarnych jak i internetowych.

Poniżej zostanie zaprezentowana zarówno polska spółka komandytowa, w której wspólnikiem może być maltańska spółka kapitałowa jak i maltańska kapitałowa spółka holdingowa. Każde  z w/w przedsiębiorstw złożonych strukturalnie daje inwestorom niezmierną swobodę działania jak i rozwoju, nie spotykaną we współczesnych totalitarnych państwowych strukturach fiskalno- biurokratycznych.

Polecamy: Komplet podatki 2019

1. Maltański system korporacyjno - podatkowy

1.1. Elastyczność maltańskiego systemu podatkowego

Reklama

Malta rozsądnie egzystuje między marksistowskimi państwami Europy Zachodniej, dysponującymi siłą finansową, militarną i polityczną a przedsiębiorcami z całego świata, pragnącymi swobodnego rozwoju swoich interesów. Maltański system podatkowy umiejętnie godzi interesy dwóch, wzajemnie antagonistycznych stron sporów majątkowych a mianowicie  przedsiębiorców, czyli wytwórców  dochodów i majątków oraz państw, czerpiących z majątków i dochodów przedsiębiorców. Z jednej strony mała Malta, wobec presji mocarstw, w tym europejskich mocarstw fiskalnych, formalnie podporządkowuje się panującej w Europie ideologii agresywnego fiskalizmu, gdyż zachowuje wszelkie formalne atrybuty współczesnego socjalnego państwa agresywnego wobec przedsiębiorców, z drugiej strony umożliwia praktycznie każdemu chcącemu człowiekowi swobodne prowadzenie i rozwój strukturalny swojego przedsiębiorstwa. Takie rozumnie prowadzone państwo zyskuje pozytywne opinie, nie tylko od przedsiębiorców, ale także po cichu, od innych administracji fiskalnych innych małych państw, konkurujących z Maltą o dostęp do międzynarodowych finansów prywatnych.

Państwo maltańskie może i na razie, skutecznie argumentuje innym, agresywnym jurysdykcjom podatkowym, iż nie odstaje od  nich w ciemiężeniu swoich podatników. Z pozoru maltański system podatkowy jest podobny do tradycyjnych, agresywnych systemów fiskalnych, gdyż progresywna stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych PIT wynosi od 15% aż do 35%, podstawowa stawka korporacyjnego podatku dochodowego CIT wynosi aż 34%, podstawowa stawka VAT wynosi aż 13%, a stawki preferencyjne zaledwie 5% a nawet 0%.

Dzięki jednak korsarskiemu, wyspiarskiemu charakterowi maltańczyków istnieją preferencyjne reguły podatkowe, zarówno umożliwiające każdemu łatwą zmianę osobistej i korporacyjnej rezydencji podatkowej, a także, już po asymilacji podatkowej, akceptowalne ekonomicznie opodatkowanie osób fizycznych i  szerokie i łatwe możliwości likwidacji przez inwestorów opodatkowania dochodu korporacyjnego, podatku od zysków kapitałowych oraz dywidend.

Otóż na Malcie nie istnieje żaden podatek dochodowy u źródła od odsetek, dywidend oraz należności licencyjnych wypłacanych przez spółki maltańskie. Mimo że osobisty podatek dochodowy PIT wynosi 35%, to w odniesieniu do zysku operacyjnego dość łatwo obniżyć go do 5%. 

1.2. Totalna redukcja podatków dochodowych w polsko-maltańskiej spółce komandytowej

Wielu polskich przedsiębiorców doskonale wie i chętnie korzysta z totalnej redukcji podatków dochodowych czy to w holdingu polskiej spółki komandytowej spółek kapitałowych czy to w holdingu maltańskich spółek kapitałowych, zwłaszcza że zgodność takiego działania z przepisami polskimi łatwo uzyskać w drodze uprzednich interpretacji indywidualnej wydawanych przez polskie ministerstwo finansów, oczywiście dzięki obowiązywaniu korzystnej dla przedsiębiorców polskich, bilateralnej konwencji  Polski z Maltą o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Otóż w majestacie w/w konwencji można powołać do istnienia polsko - maltańską spółkę komandytową, złożoną z maltańskiej spółki kapitałowej. Wspólnicy spółki komandytowej, wśród nich maltańska spółka kapitałowa, mogą umownie podzielić dochodów nawet w miażdżącej przewadze 99,99% do 0,01% wspólnika polskiego. Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz jedynie jej wspólnicy; dlatego maltańska spółka kapitałowa poddaje dochód opodatkowaniu na Malcie. Wykorzystanie w/w odpowiedniej struktury udziałowej w spółce komandytowej oraz maltańskiego modelu opodatkowania podatkiem dochodowym z refundacją (tzw. remitance bassis) umożliwia redukcję zobowiązań podatkowych takiego przedsiębiorstwa w maltańskim CIT i PIT do poziomu tysięcznych procenta dochodów.

Zgodnie z konwencją Polska – Malta oraz lokalną, polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, komandytariusz polskiej spółki komandytowej (np. polska spółka z o.o.), w której komplementariuszem jest spółka limited z siedzibą na Malcie może  płacić CIT w Polsce jedynie od 0,01% swojego dochodu, natomiast zdecydowana większość dochodu czyli 99,99% dochodu polskiej spółki komandytowej może być ujawniona przez komplementariusza maltańskiego (maltańską spółkę Ltd), oczywiście do opodatkowania podatkiem CIT na Malcie.

Zgodnie z  w/w konwencją Polska – Malta oraz lokalną, maltańską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, maltański komplementariusz polskiej spółki komandytowej (maltańska spółka Ltd), może, tytułem wynagrodzenia, swój dochód w całości wypłacić dyrektorowi zarządzającemu, przy czym, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Maltą oraz maltańskiej ustawy o PIT, wynagrodzenie dyrektora maltańskiej Ltd jest zwolnione z PIT, nie stanowi też podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych, ani na Malcie, ani tym bardziej w PL.

1.3. Procedura powiązania spółek kapitałowych w PL i na Malcie polską spółką komandytową

Struktura, którą najczęściej wykorzystują firmy polskie na Malcie, a która daje możliwość obniżenia podatku dochodowego do poziomu minimalnego, zakłada w pierwszej kolejności powołanie na Malcie spółki kapitałowej, w której funkcję dyrektora zarządzającego pełni inwestor polski. Następnie inwestor powołuje w Polsce spółkę komandytową, w której komplementariuszem zostaje utworzona wcześniej maltańska spółka kapitałowa, nazwijmy ją "Malta Ltd", a komandytariuszem zostaje dotychczas istniejąca polska spółka z o.o., nazwijmy ją "Polska Spółka z o.o."

Z chwilą powołania polskiej spółki komandytowej z w/w wspólnikami, wszelkie  obroty gospodarcze powinny być przeprowadzane przez inwestora z wykorzystaniem "Malta Ltd", która, jako komplementariusz polskiej spółki komandytowej powinna rozliczać zysk z działalności operacyjnej w proporcji 99,99 % dochodu w stosunku do 0,01% dochodu komandytariusza polskiej spółki komandytowej, jaką jest "Polska Sp.  z o. o", która od 0,01% dochodu płaci CIT w PL. Cała reszta podatku dochodowego, czyli podatek CIT od 99,99 % dochodu polskiej spółki komandytowej trafia do państwa maltańskiego.

Tego samego miesiąca rozliczeniowego "Malta Ltd",  od 99,99% dochodu wygenerowanego  w polskiej spółce komandytowej, zobowiązana zostaje do zapłaty CIT na Malcie, jednak w ramach  wynagrodzenia menedżerskiego,  przekazuje w/w dochód w całości dyrektorowi zarządzającego, niwelując tym samym podstawę opodatkowania maltańskim CIT-em. Ostatnim etapem jest wypłata dyrektorowi wynagrodzenia menedżerskiego, które to wynagrodzenie dyrektorskie, wedle nie tylko bilateralnej umowy Polski z Maltą, ale także zgodnie z  polską ustawą o PIT  jest zwolnione jest w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych; nie stanowi też podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych. Oczywiście, w/w wynagrodzenie menedżerskie podlega maltańskiemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Dzięki utworzeniu takiej struktury możliwe staje się zredukowanie podatku CIT od obu spółek oraz podatku PIT od jej wspólników, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej samego podatku PIT. Transparencję podatkową zapewnia w tym wypadku zgłoszenie zarówno polskiej spółki komandytowej jak i maltańskiej spółki kapitałowej do VAT w Polsce, a na potrzeby rozliczeń dyrektora zarządzającego spółka maltańska posiada stosowny NIP. Dodatkowym atutem, jak wskazują eksperci, jest fakt, że polskiej spółki komandytowej, maltańskiej i polskiej spółek kapitałowych nie dotyczy polska klauzula obejścia prawa podatkowego do rocznego dochodu spółki komandytowej w wysokości 2,5 mln zł.

Możliwe jest także uzyskanie pozytywnej interpretacji MF także w kwestii wypłaty zysku z maltańskiej spółki kapitałowej  oraz nieopodatkowanej wypłaty wynagrodzenia przez dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej.

Niezależnie od tego, spółka kapitałowa Ltd powołana na Malcie może także funkcjonować samodzielnie, a nie w strukturze spółki komandytowej, co obniża koszt jej obsługi.

2. Procedura zawiązywania spółek holdingowych na Malcie

Proces rejestracji maltańskiej spółki kapitałowej jest łatwy, można też przeprowadzić rejestrację maltańskiej spółki holdingowej on line jak i podczas obecności na wyspie, co nie zajmie więcej niż trzy dni robocze.

Główna struktura maltańskiej spółki holdingowej to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), która musi posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 200 euro. Minimalny kapitał zakładowy do zarejestrowania maltańskiej spółki holdingowej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi około 1200 euro, natomiast minimalny kapitał zakładowy do zarejestrowania spółki publicznej (spółki akcyjnej) wynosi prawie 46 000 euro. Maltańska spółka holdingowa musi również mieć co najmniej dwóch akcjonariuszy, którzy mogą być albo krajowymi albo zagranicznymi osobami fizycznymi lub korporacjami.

Maltańska spółka holdingowa nie musi mieć lokalnego dyrektora pochodzącego z Malty, a posiedzenia jej zarządu nie muszą odbywać się fizycznie na terytorium Malty.

2.1. Sposoby zakładania spółek holdingowych na Malcie

Istnieją dwa sposoby zakładania spółek holdingowych na Malcie:

- poprzez rejestrację maltańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd) oraz

- poprzez rejestrację maltańskiej spółki akcyjnej.

                       

2.2. Uprawnienia właścicielskie udziałowca  maltańskiej spółki holdingowej

Udziały inwestora w kapitale zakładowym  maltańskiej spółki holdingowej dają następujące prawa:

- prawo do głosowania,

- prawo do udziału w zyskach, które może zostać rozdzielone między akcjonariuszy,

- prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

2.3. Wymogi skorzystania ze zwolnień podatkowych stawiane maltańskiej spółce holdingowej

Jedną z największych zalet maltańskich spółek holdingowych jest to, że dochody lub zyski kapitałowe uzyskane na Malcie mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bez względu na to, czy udziałowcem jest osoba krajowa czy tez zagraniczna. Aby skorzystać ze zwolnienia z uczestnictwa, inwestor musi kwalifikować się jako udziałowiec spółki holdingowej.

Przesłanki uznania inwestora za udziałowca spółki holdingowej są następujące:

- maltańska spółka holdingowa musi posiadać co najmniej 10% udziałów w innej spółce kapitałowej (zależnej), której kapitał dzieli się na udziały, częściowo lub w całości,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym innej spółki i być uprawniona do nabycia pozostałych udziałów w spółce,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym w spółce i przysługiwać jej powinno prawo do pierwszej odmowy w przypadku umorzenia lub umorzenia udziałów,

- maltańska spółka holdingowa powinna mieć prawo do zasiadania w Radzie Dyrektorów drugiej spółki kapitałowej (zależnej),

- maltańska spółka holdingowa powinna inwestować co najmniej 1 164 000 EUR przez co najmniej 183 dni w innej spółce kapitałowej,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym w innej spółce, ale jej przedsiębiorstwo powinno być wykorzystywane do celów biznesowych i nie może być utrzymywana jako spółka handlowa (spółka do działalności gospodarczej).

2.4. Uprawnienia właścicielskie maltańskiej spółki holdingowej w zależnych spółkach kapitałowych

Maltańska spółka holdingowa może:

- posiadać i zarządzać udziałami lub akcjami jednej lub większej ilości spółek kapitałowych na Malcie;

- posiadać i zarządzać innymi aktywami w lokalnych spółkach, takimi jak własność intelektualna;

- poprzez różne spółki zależne posiadać i dzierżawić nieruchomości na Malcie i poza  granicami Malty,

- prowadzić działalność gospodarczą, produkcyjną, handlową, usługową, finansową i zarządzać aktywami i działalnością maltańskich spółek zależnych zawiązanych na Malcie lub poza granicami Malty.


3. Korzyści ekonomiczne powołania maltańskich struktur holdingowych

Jak wyżej opisano, niewątpliwe korzyści finansowe wynikają z powołania i istnienia polskiej spółki komandytowej, w której wspólnikami będą dwie spółki kapitałowe, maltańska i polska. Jednak jeszcze większe korzyści w postaci swobodnego rozwoju struktury organizacyjno -prawnej swojego przedsiębiorstwa przynosi powołanie holdingu spółek kapitałowych w całości na Malcie. Główne korzyści z założenia spółki holdingowej na Malcie to w ogólności  swoboda planowania gospodarczego jak i w szczególności swoboda rozwoju holdingu, praktycznie stłamszone przez socjal liberalne administracje podatkowe większości państw europejskich. W przeciwieństwie do nich, w tym kraju, jak w niewielu innych, osobisty przychód podatkowy w PIT z tytułu zarobków prezesa zarządu spółki kapitałowej zaliczany jest na poczet przychodu spółki kapitałowej w CIT, w której zarobkuje prezes.

Dodatkowe korzyści dla rezydentów polskich, inwestujących na Malcie wynikają z korzystnych zapisów bilateralnej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Maltą, która pozwala na optymalizowanie podatku dochodowego na Malcie przy wykorzystaniu spółki osobowej czyli spółki komandytowej. Malta pozwala na jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym nie tylko zagranicznym strukturom organizacyjno- prawnym takim jak polska spółka Malta Ltd spółka komandytowa, ale także krajowym czyli maltańskim holdingom spółek kapitałowych.

Każdy inwestor, który powoła mini-holding dwóch maltańskich spółek LTD, w terminie kilku miesięcy od dnia jego rozliczenia może bez przeszkód uzyskać zwrot 6/7  podatku CIT. Jako efektywne opodatkowanie, państwu maltańskiemu wystarcza zaledwie 5% z CIT od przychodu  z holdingu dwóch spółek kapitałowych, nie ważne czyjego pochodzenia, założonego przez krajowców lub przez inwestorów zagranicznych, osoby fizyczne lub spółki.  Malta pozwala  nawet, w przypadku przychodów holdingu spółek maltańskich z obrotu prawami własności intelektualnej na efektywną stawkę  CIT w wysokości 0%.

Malta robi w ten sposób głęboki ukłon w stosunku do inwestorów, a jednocześnie, dzięki wysokiej stawce nominalnej rzędu 35% pozwala im na ominięcie restrykcyjnych reguł podatkowych dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.        

3.1. Brak represyjnych podatkowych cen transferowych w maltańskim prawie podatkowym

Kiedy interes rozwija się, z reguły, w celu poprawienia finansów, kontroli, zarządzania, i skali działalności, wspólnicy spółki kapitałowej odczuwają naturalną potrzebę uczynienia pierwotnego przedsiębiorstwa spółką -matką z jednoczesnym wydzieleniem kilku funkcji z dotychczasowego przedsiębiorstwa między kilka przedsiębiorstw odrębnych organizacyjnie, a zatem w kierunku stworzenia spółki holdingowej.  Struktura holdingowa świetnie nadaje się także do poszerzania działalności biznesowej na nowe rynki, nowe kraje, czy do fuzji kapitałowych, a także do pozyskania kapitału i podział kapitału pomiędzy siebie a swoje swoje spółki zależne.

Z reguły istniejące powszechnie rozbudowane struktury administracyjne oraz działy prawa antymonopolowego albo podatkowego współczesnych demokracji socjal- liberalnych utrudniają lub stają firmom na przeszkodzie w swobodnym rozwoju działalności holdingowej. Otóż  podatkowy prawodawca maltański nie różnicuje między spółką holdingową a jakąkolwiek prostą spółką handlową.

3.2. Zasady działania i procedury rozliczeń podatkowych  maltańskich spółek holdingowych

Oczywiście, aby korzystać ze swobody, w tym ze swobody  podatkowej w zarządzaniu spółkami zależnymi, maltańska spółka holdingowa musi być "znaczącą" spółką holdingową, ale przecież takie wymogi są zgodne z interesami właścicieli spółek holdingowych. A zatem,  maltańska spółka holdingowa musi dysponować prawem  głosowania w spółkach zależnych, prawem do podziału zysków i / lub prawem do aktywów dostępnych w przypadku likwidacji spółki zależnej.

Jeżeli w/w podmiot spełnia w/w wymogi, to wspólnicy maltańskiej spółki holdingowej mogą czerpać wiele korzyści z założenia takiego holdingu.

Wspólnicy, nieważne czy są to rezydenci czy nierezydenci, nie płacą żadnego podatku dochodowego od wypłat dywidend z maltańskiej spółki holdingowej, czy też ze zwykłej spółki kapitałowej. Nierezydenci nie płacą podatku dochodowego od zysków kapitałowych pobieranych ze zbycia udziałów w maltańskiej spółce kapitałowej, zwykłej czy holdingowej.

Jeżeli w/w spółka jest zatem "znaczącą" spółką holdingową, to wszelkie nabycie przez nią udziałów w spółkach zależnych, czy to w drodze emisji uprawnień, czy transferów, nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez nią podatku dochodowego CIT. Maltańska spółka holdingowa jest także wyłączona z opodatkowania podatkiem CIT z tytułu pobierania przez nią dywidend jak i z osiągania zysków kapitałowych od spółki zależnej.

Spółka holdingowa musi spełniać również inne przesłanki, aby korzystać z innych ulg podatkowych. Są to głównie limity kwotowe lub limity procentowe wielkości udziałów posiadanych w spółce zależnej oraz określenia praw, które te akcje dają spółce holdingowej.

3.3.  Zwolnienie z podatku VAT czystych spółek holdingowych

Maltańska spółka kapitałowa, będąca spółką holdingową dla innych spółek maltańskich może zajmować się tylko zarządzaniem interesami, w tym własnością (majątkiem czyli udziałami) oraz dochodami z majątku (czyli dywidendami itp. zyskami kapitałowymi) w maltańskich i pozamaltańskich spółkach zależnych jako tzw. czysta spółka holdingowa, a zatem nie angażująca się w jakikolwiek obrót gospodarczy. Wówczas, czysta spółka holdingowa nie jest objęta maltańskim podatkiem VAT. Oczywiście, maltańska spółka holdingowa może zrezygnować z matkowania spółkom zależnym i  zajmować  się dodatkowo obrotem gospodarczym, wówczas podatek VAT może ją obowiązywać w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług podlegających zasadom odwrotnego obciążenia.

Pełny system zaliczenia korporacyjnego pdatku dochodowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu podatku dochodowego na Malcie, zwany remitance bassis, wraz z ryczałtem z tytułu zagranicznej ulgi podatkowej, wszelkie niezwolnione przychody lub zyski pochodzące od maltańskiego przedsiębiorstwa będą podlegały ogólnej efektywnej stawce podatkowej w wysokości od 0% do 6,25%.

3.4. Korzystna jurysdykcja podatkowa dla spółek holdingowych

Państwo Malta nie stworzyło określonego reżimu holdingowego, dlatego ogólnie dostępne są korzyści dla spółek maltańskich w ich działalności holdingowej. Zwiększeniu elastyczności i wartości maltańskiej struktury holdingowej służy to, że spółka holdingowa może również świadczyć dodatkowe usługi dla spółek zależnych, takie jak funkcje skarbowe  czy  finansowe, w tym outsouringu finansowego itp.

Ze względu na przyjazny holdingom system podatkowy Malty, maltańska spółka holdingowa może rozwinąć swoje międzynarodowe plany strukturalne. Spółka holdingowa uprawnia swoich właścicieli do zwrotu podatku, bez podatku od dywidend i bez podatku od zysków kapitałowych, które są utrapieniem wszystkich inwestorów na Kontynencie.

           

3.5. Minimalizacja opodatkowania w maltańskich spółkach holdingowych

Od czasu wprowadzenia systemu holdingowych zwolnień podatkowych Malta stała się preferowanym miejscem docelowym dla inwestorów zagranicznych chcących założyć spółki holdingowe. Maltańskie spółki holdingowe są najlepszym rozwiązaniem do utrzymywania aktywów i udziałów w innych spółkach na Malcie.

Maltańskie spółki holdingowe są doskonałymi instrumentami służącymi do minimalizacji podatków.

Wśród korzyści podatkowych wynikających z rejestracji spółek holdingowych na Malcie są:

- dywidendy otrzymane z uczestniczącego holdingu, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT na Malcie, jeżeli spełnione są określone warunki,

- zyski uzyskane z dyspozycji udziałów, które nie są opodatkowane podatkiem CIT na Malcie,

- odsetki i tantiemy, które nie są opodatkowane podatkiem CIT na Malcie, gdy są dystrybuowane do zagranicznych akcjonariuszy.

Zwolnienie w podatkach dochodowych z tytułu uczestnictwa w maltańskich spółkach holdingowych może mieć również zastosowanie do holdingów nie tylko w maltańskich spółkach kapitałowych ale także w maltańskich spółkach komandytowych i w spółkach inwestycyjnych.

Ponadto, w oparciu o maltański system pełnego naliczania podatku dochodowego, udziałowcy w spółkach holdingowych mogą korzystać z różnych ulg podatkowych.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.