reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych

Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych

Charakterystykę i zalety (także dla polskich spółek i przedsiębiorców) systemu korporacyjno – podatkowego Malty, procedurę i sposoby zawiązywania spółek holdingowych na Malcie, zasady działania i procedury rozliczeń podatkowych tych spółek przybliża Krzysztof Majczyk, ekonomista, prawnik i doradca podatkowy.

Wstęp - Malta to raj dla ludzi kochających wolność

Już starożytni odkryli, że podróże kształcą. Zapraszam do podróży do państwa, ale nie tak odległej podatkowo, w jakiej znajduje się znany polski podróżnik, czyli nie do Teksasu. Otóż Polacy kierujący się intuicją ekonomiczną zakładają interesy na Malcie!

Zawiązaniem i prowadzeniem międzynarodowych struktur holdingowych na Malcie powinni być zainteresowani ci wszyscy polscy rezydenci podatkowi, którzy wykazują znaczne  zyski od swoich biznesów a tym samym – zmuszani są do ponoszenia znacznych podatków od tych zysków, będąc jednocześnie całkowicie świadomymi skuteczności i agresywności polityki uszczelniania dochodów podatkowych.

Maltańskie struktury holdingowe zyskują uznanie zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących biznes stacjonarny na terenie kraju, także wśród pracodawców zatrudniających pracowników etatowych, a przede wszystkim – wśród przedsiębiorstw prowadzących interesy poza za granicami Polski, w tym, posiadających oddziały, w tym oddziały zagraniczne.

Jeśli czarterować jachty, to też tylko na Malcie. Przy spełnieniu liberalnych wymogów, rejestrowanie jachtów na Malcie pozwala armatorom na zwolnienie od podatku dochodowego wszelkich przychodów z czarteru, co czyni banderę maltańską najpopularniejszą w Europie i jedną z najpopularniejszych na świecie.

Malta czerpie także znaczne korzyści także z rozbudowanego, ale liberalnego ustawodawstwa hazardowego, pozwalającemu na legalne funkcjonowanie wszelkiego typu gier hazardowych, tak  stacjonarnych jak i internetowych.

Poniżej zostanie zaprezentowana zarówno polska spółka komandytowa, w której wspólnikiem może być maltańska spółka kapitałowa jak i maltańska kapitałowa spółka holdingowa. Każde  z w/w przedsiębiorstw złożonych strukturalnie daje inwestorom niezmierną swobodę działania jak i rozwoju, nie spotykaną we współczesnych totalitarnych państwowych strukturach fiskalno- biurokratycznych.

Polecamy: Komplet podatki 2019

1. Maltański system korporacyjno - podatkowy

1.1. Elastyczność maltańskiego systemu podatkowego

Malta rozsądnie egzystuje między marksistowskimi państwami Europy Zachodniej, dysponującymi siłą finansową, militarną i polityczną a przedsiębiorcami z całego świata, pragnącymi swobodnego rozwoju swoich interesów. Maltański system podatkowy umiejętnie godzi interesy dwóch, wzajemnie antagonistycznych stron sporów majątkowych a mianowicie  przedsiębiorców, czyli wytwórców  dochodów i majątków oraz państw, czerpiących z majątków i dochodów przedsiębiorców. Z jednej strony mała Malta, wobec presji mocarstw, w tym europejskich mocarstw fiskalnych, formalnie podporządkowuje się panującej w Europie ideologii agresywnego fiskalizmu, gdyż zachowuje wszelkie formalne atrybuty współczesnego socjalnego państwa agresywnego wobec przedsiębiorców, z drugiej strony umożliwia praktycznie każdemu chcącemu człowiekowi swobodne prowadzenie i rozwój strukturalny swojego przedsiębiorstwa. Takie rozumnie prowadzone państwo zyskuje pozytywne opinie, nie tylko od przedsiębiorców, ale także po cichu, od innych administracji fiskalnych innych małych państw, konkurujących z Maltą o dostęp do międzynarodowych finansów prywatnych.

Państwo maltańskie może i na razie, skutecznie argumentuje innym, agresywnym jurysdykcjom podatkowym, iż nie odstaje od  nich w ciemiężeniu swoich podatników. Z pozoru maltański system podatkowy jest podobny do tradycyjnych, agresywnych systemów fiskalnych, gdyż progresywna stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych PIT wynosi od 15% aż do 35%, podstawowa stawka korporacyjnego podatku dochodowego CIT wynosi aż 34%, podstawowa stawka VAT wynosi aż 13%, a stawki preferencyjne zaledwie 5% a nawet 0%.

Dzięki jednak korsarskiemu, wyspiarskiemu charakterowi maltańczyków istnieją preferencyjne reguły podatkowe, zarówno umożliwiające każdemu łatwą zmianę osobistej i korporacyjnej rezydencji podatkowej, a także, już po asymilacji podatkowej, akceptowalne ekonomicznie opodatkowanie osób fizycznych i  szerokie i łatwe możliwości likwidacji przez inwestorów opodatkowania dochodu korporacyjnego, podatku od zysków kapitałowych oraz dywidend.

Otóż na Malcie nie istnieje żaden podatek dochodowy u źródła od odsetek, dywidend oraz należności licencyjnych wypłacanych przez spółki maltańskie. Mimo że osobisty podatek dochodowy PIT wynosi 35%, to w odniesieniu do zysku operacyjnego dość łatwo obniżyć go do 5%. 

1.2. Totalna redukcja podatków dochodowych w polsko-maltańskiej spółce komandytowej

Wielu polskich przedsiębiorców doskonale wie i chętnie korzysta z totalnej redukcji podatków dochodowych czy to w holdingu polskiej spółki komandytowej spółek kapitałowych czy to w holdingu maltańskich spółek kapitałowych, zwłaszcza że zgodność takiego działania z przepisami polskimi łatwo uzyskać w drodze uprzednich interpretacji indywidualnej wydawanych przez polskie ministerstwo finansów, oczywiście dzięki obowiązywaniu korzystnej dla przedsiębiorców polskich, bilateralnej konwencji  Polski z Maltą o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Otóż w majestacie w/w konwencji można powołać do istnienia polsko - maltańską spółkę komandytową, złożoną z maltańskiej spółki kapitałowej. Wspólnicy spółki komandytowej, wśród nich maltańska spółka kapitałowa, mogą umownie podzielić dochodów nawet w miażdżącej przewadze 99,99% do 0,01% wspólnika polskiego. Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz jedynie jej wspólnicy; dlatego maltańska spółka kapitałowa poddaje dochód opodatkowaniu na Malcie. Wykorzystanie w/w odpowiedniej struktury udziałowej w spółce komandytowej oraz maltańskiego modelu opodatkowania podatkiem dochodowym z refundacją (tzw. remitance bassis) umożliwia redukcję zobowiązań podatkowych takiego przedsiębiorstwa w maltańskim CIT i PIT do poziomu tysięcznych procenta dochodów.

Zgodnie z konwencją Polska – Malta oraz lokalną, polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, komandytariusz polskiej spółki komandytowej (np. polska spółka z o.o.), w której komplementariuszem jest spółka limited z siedzibą na Malcie może  płacić CIT w Polsce jedynie od 0,01% swojego dochodu, natomiast zdecydowana większość dochodu czyli 99,99% dochodu polskiej spółki komandytowej może być ujawniona przez komplementariusza maltańskiego (maltańską spółkę Ltd), oczywiście do opodatkowania podatkiem CIT na Malcie.

Zgodnie z  w/w konwencją Polska – Malta oraz lokalną, maltańską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, maltański komplementariusz polskiej spółki komandytowej (maltańska spółka Ltd), może, tytułem wynagrodzenia, swój dochód w całości wypłacić dyrektorowi zarządzającemu, przy czym, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Maltą oraz maltańskiej ustawy o PIT, wynagrodzenie dyrektora maltańskiej Ltd jest zwolnione z PIT, nie stanowi też podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych, ani na Malcie, ani tym bardziej w PL.

1.3. Procedura powiązania spółek kapitałowych w PL i na Malcie polską spółką komandytową

Struktura, którą najczęściej wykorzystują firmy polskie na Malcie, a która daje możliwość obniżenia podatku dochodowego do poziomu minimalnego, zakłada w pierwszej kolejności powołanie na Malcie spółki kapitałowej, w której funkcję dyrektora zarządzającego pełni inwestor polski. Następnie inwestor powołuje w Polsce spółkę komandytową, w której komplementariuszem zostaje utworzona wcześniej maltańska spółka kapitałowa, nazwijmy ją "Malta Ltd", a komandytariuszem zostaje dotychczas istniejąca polska spółka z o.o., nazwijmy ją "Polska Spółka z o.o."

Z chwilą powołania polskiej spółki komandytowej z w/w wspólnikami, wszelkie  obroty gospodarcze powinny być przeprowadzane przez inwestora z wykorzystaniem "Malta Ltd", która, jako komplementariusz polskiej spółki komandytowej powinna rozliczać zysk z działalności operacyjnej w proporcji 99,99 % dochodu w stosunku do 0,01% dochodu komandytariusza polskiej spółki komandytowej, jaką jest "Polska Sp.  z o. o", która od 0,01% dochodu płaci CIT w PL. Cała reszta podatku dochodowego, czyli podatek CIT od 99,99 % dochodu polskiej spółki komandytowej trafia do państwa maltańskiego.

Tego samego miesiąca rozliczeniowego "Malta Ltd",  od 99,99% dochodu wygenerowanego  w polskiej spółce komandytowej, zobowiązana zostaje do zapłaty CIT na Malcie, jednak w ramach  wynagrodzenia menedżerskiego,  przekazuje w/w dochód w całości dyrektorowi zarządzającego, niwelując tym samym podstawę opodatkowania maltańskim CIT-em. Ostatnim etapem jest wypłata dyrektorowi wynagrodzenia menedżerskiego, które to wynagrodzenie dyrektorskie, wedle nie tylko bilateralnej umowy Polski z Maltą, ale także zgodnie z  polską ustawą o PIT  jest zwolnione jest w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych; nie stanowi też podstawy do naliczenia składek ubezpieczeniowych. Oczywiście, w/w wynagrodzenie menedżerskie podlega maltańskiemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Dzięki utworzeniu takiej struktury możliwe staje się zredukowanie podatku CIT od obu spółek oraz podatku PIT od jej wspólników, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej samego podatku PIT. Transparencję podatkową zapewnia w tym wypadku zgłoszenie zarówno polskiej spółki komandytowej jak i maltańskiej spółki kapitałowej do VAT w Polsce, a na potrzeby rozliczeń dyrektora zarządzającego spółka maltańska posiada stosowny NIP. Dodatkowym atutem, jak wskazują eksperci, jest fakt, że polskiej spółki komandytowej, maltańskiej i polskiej spółek kapitałowych nie dotyczy polska klauzula obejścia prawa podatkowego do rocznego dochodu spółki komandytowej w wysokości 2,5 mln zł.

Możliwe jest także uzyskanie pozytywnej interpretacji MF także w kwestii wypłaty zysku z maltańskiej spółki kapitałowej  oraz nieopodatkowanej wypłaty wynagrodzenia przez dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej.

Niezależnie od tego, spółka kapitałowa Ltd powołana na Malcie może także funkcjonować samodzielnie, a nie w strukturze spółki komandytowej, co obniża koszt jej obsługi.

2. Procedura zawiązywania spółek holdingowych na Malcie

Proces rejestracji maltańskiej spółki kapitałowej jest łatwy, można też przeprowadzić rejestrację maltańskiej spółki holdingowej on line jak i podczas obecności na wyspie, co nie zajmie więcej niż trzy dni robocze.

Główna struktura maltańskiej spółki holdingowej to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), która musi posiadać minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 200 euro. Minimalny kapitał zakładowy do zarejestrowania maltańskiej spółki holdingowej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi około 1200 euro, natomiast minimalny kapitał zakładowy do zarejestrowania spółki publicznej (spółki akcyjnej) wynosi prawie 46 000 euro. Maltańska spółka holdingowa musi również mieć co najmniej dwóch akcjonariuszy, którzy mogą być albo krajowymi albo zagranicznymi osobami fizycznymi lub korporacjami.

Maltańska spółka holdingowa nie musi mieć lokalnego dyrektora pochodzącego z Malty, a posiedzenia jej zarządu nie muszą odbywać się fizycznie na terytorium Malty.

2.1. Sposoby zakładania spółek holdingowych na Malcie

Istnieją dwa sposoby zakładania spółek holdingowych na Malcie:

- poprzez rejestrację maltańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd) oraz

- poprzez rejestrację maltańskiej spółki akcyjnej.

                       

2.2. Uprawnienia właścicielskie udziałowca  maltańskiej spółki holdingowej

Udziały inwestora w kapitale zakładowym  maltańskiej spółki holdingowej dają następujące prawa:

- prawo do głosowania,

- prawo do udziału w zyskach, które może zostać rozdzielone między akcjonariuszy,

- prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

2.3. Wymogi skorzystania ze zwolnień podatkowych stawiane maltańskiej spółce holdingowej

Jedną z największych zalet maltańskich spółek holdingowych jest to, że dochody lub zyski kapitałowe uzyskane na Malcie mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bez względu na to, czy udziałowcem jest osoba krajowa czy tez zagraniczna. Aby skorzystać ze zwolnienia z uczestnictwa, inwestor musi kwalifikować się jako udziałowiec spółki holdingowej.

Przesłanki uznania inwestora za udziałowca spółki holdingowej są następujące:

- maltańska spółka holdingowa musi posiadać co najmniej 10% udziałów w innej spółce kapitałowej (zależnej), której kapitał dzieli się na udziały, częściowo lub w całości,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym innej spółki i być uprawniona do nabycia pozostałych udziałów w spółce,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym w spółce i przysługiwać jej powinno prawo do pierwszej odmowy w przypadku umorzenia lub umorzenia udziałów,

- maltańska spółka holdingowa powinna mieć prawo do zasiadania w Radzie Dyrektorów drugiej spółki kapitałowej (zależnej),

- maltańska spółka holdingowa powinna inwestować co najmniej 1 164 000 EUR przez co najmniej 183 dni w innej spółce kapitałowej,

- maltańska spółka holdingowa powinna być udziałowcem kapitałowym w innej spółce, ale jej przedsiębiorstwo powinno być wykorzystywane do celów biznesowych i nie może być utrzymywana jako spółka handlowa (spółka do działalności gospodarczej).

2.4. Uprawnienia właścicielskie maltańskiej spółki holdingowej w zależnych spółkach kapitałowych

Maltańska spółka holdingowa może:

- posiadać i zarządzać udziałami lub akcjami jednej lub większej ilości spółek kapitałowych na Malcie;

- posiadać i zarządzać innymi aktywami w lokalnych spółkach, takimi jak własność intelektualna;

- poprzez różne spółki zależne posiadać i dzierżawić nieruchomości na Malcie i poza  granicami Malty,

- prowadzić działalność gospodarczą, produkcyjną, handlową, usługową, finansową i zarządzać aktywami i działalnością maltańskich spółek zależnych zawiązanych na Malcie lub poza granicami Malty.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama