| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Dochody członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce na Malcie – opodatkowanie PIT

Dochody członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce na Malcie – opodatkowanie PIT

Dochód podatnika uzyskany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2017 r., 1462-IPPB2.4511.25.2017.2.KW1.

Sprawa dotyczyła podatnika podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie podatnik rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego, bądź alternatywnie „dyrektora zarządzającego”. Spółka będzie spółką kapitałową, zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty, będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Podatnik będzie otrzymywał od spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych bądź zarządczych. Te obowiązki podatnik będzie pełnił na podstawie statutu spółki oraz uchwały wspólników lub członków zarządu. Podatnik nie pozostaje ze spółką w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym. Podatnik, zgodnie z przepisami prawa maltańskiego, będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej prawa maltańskiego.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy wynagrodzenie podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że otrzymywane przez podatnika wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał jednakże wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce, znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez podatnika dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych).

Sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej, nie wpłynie na sytuację podatnika na gruncie ustawy o PIT. Oznacza to, iż ww. dochód będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania na Malcie. Przy czym, jeżeli podatnik uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Podatnik przytoczył szereg interpretacji indywidualnych potwierdzających to stanowisko.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Organ podkreślił, że na zwolnienie w Polsce wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce maltańskiej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Istotnym natomiast jest, aby z tytułu całego dochodu uzyskiwanego jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce maltańskiej, podatnik podlegał ograniczonemu obowiązkowi na Malcie

Patrycja Łukasiewicz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »