reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.?

Co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.?

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów wywołuje skutek między stronami tej umowy – tj. aktualnym oraz nowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy kodeksu spółek handlowych nakładają na strony takiej transakcji obowiązek powiadomienia spółki. Powstaje pytanie jaki skutek ma to powiadomienie i co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.? Temat ten może pozornie wydawać się teoretyczny, ale z pewnością może on mieć istotne znaczenie praktyczne.

Zawiadomienie spółki o sprzedaży udziałów

Stosownie do postanowień art. 187 § 1 KSH o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają Spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec Spółki od chwili, gdy Spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności.

Sformułowanie „zainteresowanie zawiadamiają spółkę” sugeruje, że zawiadomienia muszą dokonać obaj zainteresowani. Podkreślić należy, że wystarczające jest zawiadomienie ze strony jednego z uprawnionych (zbywcy albo nabywcy). Strony w np. umowie sprzedaży mogą zobowiązać lub wskazać jedną ze stron, która będzie zobligowana do zawiadomienia Spółki o dokonanej czynności sprzedaży udziałów.

W regulacjach kodeksowych brak jest szczególnej formy w jakiej powinno zostać doręczone omawiane zawiadomienie. Jak wskazał SN w wyroku z dnia 30 marca 2012 r. sygn. III CSK 232/11 zawiadomienie, o który mowa w art.  187 § 1 KSH, nie wymaga żadnej szczególnej formy może być zatem dokonane w każdy możliwy sposób. Stanowisko takie znajduje również odzwierciedlenie w dominującej części piśmiennictwa, gdzie bardzo często wskazuje się, że zawiadomienie może być dokonane w formie ustnej, telefonicznej czy mailowej.

W części doktryny istnieją jednak odmienne poglądy, zgodnie z którymi postuluje się dokonanie zawiadomienia w formie pisemnej lub w formie pisemnej z zachowaniem dowodu doręczenia (np. listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), chodzi bowiem o ustalenie daty, wraz z którą transakcja jest skuteczna wobec Spółki (M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, LEX 2014 czy Z. Jara (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz 2017, wyd. 2 Legalis 2017).

Samo tylko zawiadomienie o przejściu udziału na rzecz nowego wspólnika nie jest wystarczające. Należy podkreślić, że dla skuteczności zawiadomienia niezbędne jest przedstawienie przez osobę zainteresowanego dowodu przejścia udziału. Dowód ten z natury rzeczy musi być dowodem pisemnym (np. oryginałem umowy sprzedaży udziałów). Warunkiem skuteczności prawidłowego zawiadomienia jest więc przedłożenie Spółce dowodu przejścia udziału (oryginał umowy sprzedaży). Nie musi on być doręczony w tym samym czasie co zawiadomienie, jednak zawiadomienie wywołuje skutki wobec spółki dopiero z chwilą przedłożenia Spółce dowodu przejścia. Uznać więc należy, że samo zawiadomienie spółki o przejściu udziału bez przedłużenia odpowiedniego dokumentu powoduje, że zbycie jest bezskuteczne wobec Spółki (art. 187 § 1  zd. 2 KSH) co nierzadko może rodzić szereg problemów natury prawnej.

Adresatem zawiadomienia jest Spółka, czyli zarząd uprawniony do reprezentowania Spółki. Oświadczenie takie może być dokonane wobec jednego członka zarządu lub wszystkich albo prokurenta (red. Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz 2017, wyd. 2, Legalis 2017).

Skutek zawiadomienia i jego brak

Od momentu, otrzymania przez Spółkę od jednego z zainteresowanych prawidłowego zawiadomienia o przejściu udziału (z dowodem przejścia), przejście udziałów jest skuteczne wobec spółki, tzn. uznaje się, że dotychczasowy wspólnik traci ten status, a wspólnikiem staje się nabywca, który wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki nabywcy.

Natomiast w doktrynie istnieje jednolity pogląd, że do chwili otrzymania zawiadomienia Spółka i zbywający wspólnik muszą zachowywać się tak, jakby zbycie udziału nie miało miejsca. Innymi słowy wobec spółki wspólnikiem jest nadal zbywca udziałów. Przypomnieć należy – jak wskazano już powyżej - że wraz z zawiadomieniem zainteresowany winien przedłożyć dowód przejścia udziału, bowiem brak doręczenia Spółce dowodu przejścia jest bezskuteczne wobec Spółki.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Podsumowując powyższe, do czasu otrzymania prawidłowego oświadczenia o przejściu udziału, z dowodem przejścia wobec spółki wspólnikiem pozostaje dotychczasowa osoba (fizyczna lub prawna), ze wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami, zarówno w sferze korporacyjnych (prawo głosu, prawo do wypłaty dywidendy itp.) jak i odpowiedzialności (np. obowiązek wniesienia dopłat, innych świadczeń należnych spółce).

Pamiętać więc należy, że wypełnienie obowiązków z art. 187 KSH warunkuje skuteczne wstąpienie w prawa wspólnika w spółce z o.o., warto więc zadbać o wszelkie kwestie formalne z tym związane.

Autor: Joanna Mizińska, adwokat, partner w GACH MIZIŃSKA, autorka bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zdjęcia

Co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.? /shutterstock.com
Co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.? /shutterstock.com

Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama