| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Podatnicy i obowiązek podatkowy > Akcyza 2015 - nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Akcyza 2015 - nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Trwają konsultacje projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Ta obszerna nowelizacja przepisów akcyzowych ma zgodnie z założeniami wejść w życie 30 czerwca 2015 roku.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że proponowane rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Nowelizacja poprzez ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty realizacji procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności.    

Proponowane    regulacje    obejmą    uproszczenie     procedur    związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych w innych ustawach (np. kwestie dotyczące wystawiania faktur zawarte w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Celem nowelizacji przepisów jest także konieczność udoskonalenia obowiązującego prawa i ułatwienie stosowania przepisów przez ich adresatów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres projektowanej nowelizacji:

1) doprecyzowanie regulacji dotyczących terytoriów poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb podatku akcyzowego, w związku z wejściem w życie Dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 353, str. 5).

2) doprecyzowanie pojęcia dotyczącego faktury oraz ujednolicenie nomenklatury w zakresie wystawiania  faktur  i jej  dostosowanie  do  przepisów  wprowadzonych  ustawą z  dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35);

3) zniesienie odrębnego druku INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym;

4) wprowadzenie regulacji dotyczącej umieszczania przez podatnika podatku akcyzowego, kwoty akcyzy na fakturze, na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;

5) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych;

6) doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;

7) rezygnacja z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego, którego niedopełnienie skutkuje obecnie cofnięciem z urzędu zezwolenia;

8) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku  do wyrobów akcyzowych;

9) doprecyzowanie regulacji dotyczących przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy;

10) doprecyzowanie regulacji dotyczących obrotu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy;

11) doprecyzowanie pozostałych regulacji dotyczących obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawka akcyzy,

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF

12) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych, które nie są objęte definicją ubytków wyrobów akcyzowych;

13) zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;

14) zmiany przepisów w zakresie terminu, w którym podmiot obowiązany jest do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe i winiarskie lub, w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego, sprowadzenia oznaczonych wyrobów spirytusowych i winiarskich na terytorium kraju;

15) ograniczenie stosowania druku upoważnienia do odbioru banderol wyłącznie w sytuacji wydawania podmiotom znaków akcyzy przez wytwórcę tych znaków;

16) wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe;

17) wprowadzenie możliwości przemieszczania na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy ze składu podatkowego, gdzie były wytwarzane usługowo przez inny podmiot do składu podatkowego podmiotu, będącego właścicielem tych wyrobów;

18) wprowadzenie możliwości otrzymywania znaków akcyzy przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i posiadające zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego;

19) doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

20) ograniczenie konsekwencji prawnych w przypadku wystąpienia uchybień w ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie;

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

21) ograniczenie   obciążeń   administracyjnych   dla  podmiotów   posiadających   zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza  procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

22) zmiany upraszczające w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

23) doprecyzowanie regulacji dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

24) umożliwienie podmiotom gospodarczym samodzielnego saldowania zabezpieczenia generalnego;

25) upoważnienie Ministra  Finansów  do  określania  właściwości  organów  podatkowych w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego;

26) zmiana częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego poprzez wprowadzenie elastycznego terminu aktualizacji i wydłużenie do roku maksymalnego terminu na jej dokonanie przez naczelnika urzędu celnego;

27) rozszerzenie możliwości objęcia zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego;

28) wprowadzenie możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu określonego w  tym zwolnieniu, w przypadku gdy prawidłowo i terminowo złożony wniosek o przedłużenie terminu ważności zwolnienia nie zostanie przez organ podatkowy rozstrzygnięty przed jego upływem;

29) umożliwienie, automatycznego odnotowywania przez System EMCS obciążenia albo użycia zabezpieczenia akcyzowego podmiotu odbierającego, po zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »