| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Ceny transferowe > Jakie sankcje grożą za brak dokumentacji cen transferowych

Jakie sankcje grożą za brak dokumentacji cen transferowych

Ceny transferowe stają się coraz popularniejszym tematem, m.in. z uwagi na nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Jednakże temat ten jest popularny również ze względu na coraz częstsze kontrole podatkowe, które są przeprowadzane właśnie pod kątem prawidłowości przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi. Co może grozić podatnikowi w przypadku nieprzedstawienia organom podatkowym dokumentacji cen transferowych?

Przede wszystkim, w przypadku nieprzedłożenia organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej dokumentacji podatkowej cen transferowych, może zostać doszacowany dochód podatnika. Wiąże się to również z drugą konsekwencją, tj. stawką sankcyjną podatku wynoszącą 50%.

Z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej zwana: updop) wynika, że jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11 updop, dochód podatnika w wysokości wyższej / stratę w wysokości niższej, niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przepisami prawa dokumentacji podatkowej, w takim wypadku różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy będzie opodatkowana stawką 50%. Analogiczny przepis znajduje się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej zwana: updof), tzn. art. 30d ust. 1.

Jednakże doszacowanie może wystąpić również na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej zwana: ustawą o VAT). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o VAT jeżeli między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  • niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  • wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Warto również dodać, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, wyżej wymieniony związek pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów istnieje „gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów”.

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zdjęcia

Jakie sankcje grożą za brak dokumentacji cen transferowych
Jakie sankcje grożą za brak dokumentacji cen transferowych

Darowizny, spadki, testamenty12.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »