| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Rozliczenie roczne podatku CIT

Rozliczenie roczne podatku CIT

Podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych CIT po zakończeniu roku podatkowego. W trakcie trwania roku podatkowego są natomiast zobowiązani do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek. Zaliczki są płacone miesięcznie albo kwartalnie.

Co składamy

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznanie roczne o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Zeznanie należy złożyć na właściwym urzędowym wzorze, który nazywa się CIT-8. Celem złożenia CIT-8 jest właśnie rozliczenie podatku dochodowego.

Zaznaczmy, że podatkowe grupy kapitałowe składają zeznanie roczne na wzorze CIT -8A albo CIT-8B.

W jakim terminie

Rozliczenia, a więc złożenia CIT i zapłaty podatku, dokonujemy w terminie określonym w ustawie, czyli do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane. Podatnicy, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą złożyć wypełnione zeznanie do ostatniego dnia marca.

Pamiętajmy, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W terminie do złożenia CIT-8 podatnik jest również obowiązany wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. Jeżeli w ciągu roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki - wpłaca różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek, o ile podatek wykazany w zeznaniu jest wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek.

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Oprócz zeznania CIT podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty wymienione w ustawie.

Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego to sprawozdanie finansowe.

Polecamy: serwis Ryczałt

Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, podatnicy załączają do sprawozdania sporządzoną przez biegłego rewidenta opinię i raport z jego badania. Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki są również zobowiązani przekazać odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Wymienione dokumenty należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie dziesięciu dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) powinno to nastąpić w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Dodatkowe obowiązki informacyjne dotyczą podatników, którzy prowadzą działalność na terenie kilku gmin. Na nich spoczywa obowiązek składania do właściwego urzędu skarbowego informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ci podatnicy składają formularze CIT-ST oraz informację o zakładach (oddziałach) - CIT-ST/A.

Polecamy: serwis PIT

Przekazane przez podatników informacje stanowią podstawę dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego do rozdzielenia przypadających udziałów w CIT pomiędzy uprawnione jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli bowiem podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział) i to proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Podstawa prawna:
- art. 27 ust. 1, art. 28, art. 28a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »