| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Straty wynikające z zamknięcia umów opcyjnych a koszty podatkowe

Straty wynikające z zamknięcia umów opcyjnych a koszty podatkowe

Analiza art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT prowadzi do wniosku, że wydatki „związane z nabyciem” pochodnych instrumentów finansowych są pojęciem szerszym niż wydatki na nabycie tych instrumentów. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy należy interpretować w ten sposób, że odnosi się on do kosztów nabycia, które ponosi jedna ze stron umów o nabycie pochodnych instrumentów finansowych, czyli do nabywcy opcji. Koszty wystawcy opcji należy oceniać zgodnie z regułami art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wyroku z 17 września 2012 r., (sygn. II FSK 233/11).

Opcja

Zabezpieczanie się od ryzyka kursowego

Sprawa dotyczyła spółki, działającej głównie w sektorze motoryzacyjnym. W celu zabezpieczenia podstawowego źródła przychodów, jakim jest dla spółki eksport, od 2004 r. spółka korzystała z bankowych instrumentów finansowych zabezpieczających planowany poziom rentowności wpływów ze sprzedaży wyrażonych w EUR, osiągając z tego tytułu zyski.

Od jesieni 2008 r. w wyniku kryzysu światowego wystąpiło nadzwyczajne - niespotykane wcześniej osłabienie się złotówki - co spowodowało wykonywanie przez banki opcji CALL i powstawanie po stronie spółki wysokich kosztów finansowych realizacji opcji. Umowy zostały rozwiązane.

Opcje walutowe i inne pochodne instrumenty finansowe nie są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy

Na skutek wcześniejszego zamknięcia transakcji przez bank oraz wiążącej się z tym wcześniejszej realizacji praw wynikających z transakcji, odpłatnego zbycia instrumentów - wszystkie transakcje stały się transakcjami nierzeczywistymi oraz powstało zobowiązanie wobec banków wynikające z rozliczenia zamkniętych transakcji. Zobowiązanie to nie zostało do tej pory zapłacone.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym straty wynikające z rozliczenia (zamknięcia) umów opcyjnych w powyższych okolicznościach, stanowią koszty uzyskania przychodów niezależnie od formy wcześniejszego rozwiązania umowy opcyjnej?

Spółka chciała również potwierdzić, że powyższe koszty powstają w dacie rozliczenia wszystkich transakcji (odpowiednio data zamknięcia lub data wcześniejszego rozwiązania umowy opcyjnej, w której nastąpiło rozliczenie wszystkich transakcji) bez względu na to, kiedy nastąpi zapłata długu opcyjnego.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ wskazał, że w niniejszej sprawie straty wynikające z wcześniejszego rozliczenia (zamknięcia) transakcji opcyjnych nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie wystąpiła żadna z trzech sytuacji wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT (por. wybór przepisów poniżej); nie doszło również do faktycznego wydatkowania środków.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego, spółka wniosła skargę do WSA, który ją oddalił, podzielając argumentację zaprezentowaną przez organ podatkowy. Skarga kasacyjna spółki została uwzględniona.

Instrument bazowy a instrument pochodny (w prawie giełdowym)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »