| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Najczęstsze problemy > Ceny transferowe - identyfikacja podmiotów powiązanych

Ceny transferowe - identyfikacja podmiotów powiązanych

Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych – zgodna z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) - to nadal aktualny problem, z którym musi mierzyć się wielu podatników.

Praktycznym przykładem trudności interpretacyjnych w powyższym zakresie jest interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2010 r. (nr IPPB5/423-39/10-2/MB).

Pytanie postawione przez wnioskodawcę odnosiło się zasadniczo do konsekwencji podatkowych na gruncie przepisów o cenach transferowych, związanych z powołaniem i funkcjonowaniem kilku centrów usług wspólnych w Polsce w ramach Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (EZIG), z usług których podatnik będzie korzystał.

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG)

W ocenie spółki EZIG, ze względu na jego charakter, nie może być uznane za podatnika podatku dochodowego (a tym samym podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny), co w konsekwencji uniemożliwia kwalifikowanie go jako podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 11 ustawy o CIT.

Jednocześnie we wniosku wskazano na zawarte w § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268 – zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym) uregulowanie, iż „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych”. Przepis ten, zdaniem podatnika, znajduje zastosowanie w opisywanym przypadku.

Będzie łatwiej uniknąć podwójnego opodatkowania

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich z 25 lipca 1985 r., nr 2137/85/EWG w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985) zawiera bowiem pośrednie wskazanie co do metody określania ceny usług – EZIG winno mieć zapewniony jedynie zwrot kosztów, a nie realizować zyski.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe.

Ceny transferowe - formalizm organów podatkowych podczas kontroli

Konstrukcja prawna EZIG zbliżona jest do konstrukcji prawnej spółki jawnej, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych. Na mocy rozporządzenia WE oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej EZIG kwalifikować należy jako ułomną osobą prawną.

Organ interpretacyjny potwierdził, że EZIG nie jest powoływane w celu osiągania zysków, jednakże – na co zwrócono uwagę - nie oznacza to, iż tego rodzaju forma działalności nie może generować żadnych zysków. Zyski powstałe w wyniku działalności EZIG uznaje się za zyski członków, podlegające w dalszej kolejności podziałowi pomiędzy nich. W związku z powyższym opodatkowaniu podlegają członkowie EZIG, zasadniczo bowiem EZIG nie jest beneficjentem wygenerowanych zysków.

Ceny transferowe - jak określać limity transakcji między podmiotami powiązanymi

W ocenie władz skarbowych, jeżeli:

- wnioskodawca i podmioty powiązane z wnioskodawcą utworzą EZIG, a

- warunki transakcji zawieranych przez spółkę z EZIG i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z wnioskodawcą członków EZIG odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego

- wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania polskiego beneficjenta usług z pozostałymi członkami EZIG nie istniały,

to w takim przypadku polskie organy podatkowy na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogłyby określić dochód wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Krzysztof Janusz, Departament Cen Transferowych ECDDP

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »