| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > 9% stawka CIT - zasady stosowania

9% stawka CIT - zasady stosowania

W 2019 r. z 15% do 9% została obniżona preferencyjna stawka CIT. Podatek według tej stawki płacą podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Dzięki nowelizacji w 2019 r. podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy co do zasady mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu stawki w wysokości 9% za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro. Po przekroczeniu tej wartości, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania stawki w wysokości 19%.

W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek osobowych, sama niższa stawka niż obowiązująca w ustawie o PIT nie powinna być jedynym powodem przekształcenia w spółkę kapitałową. Efektywne obciążenia podatkowe w takim przypadku mogą bowiem nawet wzrosnąć, jeżeli uwzględni się poza 9% podatkiem dochodowym płaconym przez spółkę, także 19% podatek od dywidendy płacony przez wspólników.

Przepisy dotyczące stawki podatkowej 9% zawierają art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 1c-1e ustawy o CIT.

Zasady stosowania stawki 9%

Stawka podatku 9% ma zastosowanie tylko do dochodów innych niż dochody z zysków kapitałowych. Do zastosowania 9% stawki CIT jest wymagane, by przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Tym samym z obniżonej stawki podatku korzystają wyłącznie podatnicy posiadający status małego podatnika (zob. także komentarz do art. 19 ust. 1d i 1e).

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis mówi o obliczeniu limitu sprzedaży w roku "bieżącym", w którym stawkę uprzywilejowaną się stosuje.

Pojawia się tu kilka wątpliwości:

a) co ma zrobić podatnik stosujący stawkę obniżoną od początku roku podatkowego, gdy w trakcie roku przekroczy limit przychodów i nie jest podatnikiem rozpoczynającym działalność w tym roku podatkowym? Zdaniem komentującego podatnik utraci prawo do stosowania stawki obniżonej i będzie musiał uzupełnić wartość zapłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet podatku wraz z odsetkami;

b) czy podatnik odprowadzający w trakcie roku zaliczki według stawki podstawowej (19%), który nie przekroczy limitu przychodów, będzie mógł rozliczyć podatek roczny według stawki obniżonej z wykazaniem nadpłaty podatku. Zdaniem komentującego będzie miał takie uprawnienie, ponieważ przepis nie wprowadza innego kryterium poza limitem przychodów (z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych, omówionych w dalszej części komentarza).

Z obniżonej stawki nie skorzystają podatkowe grupy kapitałowe, które zapłacą podatek według stawki podstawowej 19% (zob. komentarz do art. 19 ust 1b).

Dodatkowy warunek wyłączający stosowanie stawki preferencyjnej - art. 19 ust. 1a pkt 5

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono dodatkowy warunek wyłączający możliwość stosowania niższej stawki CIT przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Z niższej stawki nie mogą korzystać podatnicy w roku rozpoczęcia działalności oraz w roku bezpośrednio po nim następującym, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony (oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym), zostało do podatnika wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez podmiot wnoszący:

● przedsiębiorstwo,
● zorganizowana część przedsiębiorstwa albo
● składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Działania restrukturyzacyjne wyłączające stosowanie stawek preferencyjnych - art. 19 ust. 1c

Dodany od 1 stycznia 2019 r. przepis wyłącza możliwość stosowania niższej stawki podatku CIT przez podatnika, który dokona określonych działań restrukturyzacyjnych. Z niższej stawki podatku nie może skorzystać podatnik, który:

● dokona podziału spółki albo
● wniesie tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro lub składniki majątku uzyskane przez podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

W takiej sytuacji podatnik nie może korzystać z niższej stawki podatku w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Status małego podatnika - art. 19 ust. 1d

Stosowanie preferencyjnej 9% stawki CIT uzależnione jest od posiadania w danym roku podatkowym statusu małego podatnika (ust. 1d). Warunku tego nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność w ich pierwszym roku podatkowym. Jednocześnie za podatnika rozpoczynającego działalność nie będą uznawane podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1a (powstałe w wyniku wymienionych w tym przepisie działań restrukturyzacyjnych).

Przepisy przejściowe

Szczególne przepisy przejściowe przewidziano dla podatników, którzy zostali utworzeni w okresie od 20 listopada 2018 r. (dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy), a przed 1 stycznia 2019 r., lub którzy w tym okresie dokonali działań restrukturyzacyjnych.

Tym samym z 9% stawki CIT nie mogą korzystać podatnicy, którzy powstali od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

● w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
● w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
● przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro w zaokrągleniu do 1000 zł, (wartość ta po przeliczeniu zgodnie z ustawą wynosi 43 000 zł), albo
● przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
● przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro

- art. 11 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).

Ze stawki 9% nie skorzystają także podatnicy, którzy od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

1) dokonali podziału,

2) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

- art. 12 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159).

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: CIT 2019. Komentarz

CIT 2019. Komentarz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »