reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Opodatkowanie dochodów z handlu walutami wirtualnymi - projekt nowelizacji ustawy o CIT

Opodatkowanie dochodów z handlu walutami wirtualnymi - projekt nowelizacji ustawy o CIT

Obecnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP), pomimo niesłabnącego zainteresowania walutami wirtualnymi, w dalszym ciągu nie zawiera wyrażonych wprost zasad opodatkowania tej sfery aktywności podatników. Są oni zmuszeni opierać swoje działania na interpretacji przepisów dokonywanej przez organy podatkowe. Może to jednak ulec zmianie w najbliższej przyszłości.

W przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projekcie UC135 z 24.08.2018 roku (dalej: Projekt), dotyczącym m.in. nowelizacji ustawy o PDOP, zamieszczono szereg regulacji dotyczących handlu walutami wirtualnymi. Pierwszą z istotnych zmian jest wprowadzenie do zbioru definicji ustawowych zawartych w art. 4a ustawy o PDOP pojęcia „waluty wirtualnej”. Zastosowano tutaj odesłanie do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa o PPPFT).  Zgodnie z tym przepisem, przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Jeśli chodzi o charakter przychodów, zgodnie ze zmianami proponowanymi w art. 2 pkt 6 Projektu, zostaną one uznane co do zasady za przychody z zysków kapitałowych. Wyjątkiem od powyższej reguły klasyfikacji objęte będą podmioty prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o PPPFT, czyli dotyczącą świadczenia usług z zakresu wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne lub środki płatnicze, pośrednictwie w takiej wymianie oraz prowadzenia rachunków określonych w art. 2 ust. 2 pkt 17 ustawy o PPPFT, rozumianych jako prowadzone w formie elektronicznej zbiory danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany. Dla tych podmiotów przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą klasyfikowane jako przychody inne niż pochodzące z zysków kapitałowych. Jako przykłady takich podmiotów podaje się w uzasadnieniu do Projektu: giełdy oraz kantory walut wirtualnych.

Problemy sprawiało dotychczas określenie momentu rozpoznania przychodu w związku z obrotem walutami wirtualnymi. Powstawały wątpliwości czy nie powinien on być rozpoznany już w momencie „wydobycia” waluty wirtualnej za pomocą tzw. „koparek”. Kwestia ta została poruszona m.in. w interpretacji indywidualnej z 4.09. 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak 0111-KDIB1-1.4010.275.2018.1.BK, w której organ podatkowy stwierdził, iż momentem generującym przychód jest dopiero zbycie waluty wirtualnej. Podobne rozwiązania zostały przyjęte w Projekcie, zgodnie z którym, przychodem miałaby być  zamiana waluty wirtualnej na inne prawo majątkowe, środek płatniczy, towar lub usługę lub uregulowanie zobowiązania za jej pomocą. Dotyczy to jednak sytuacji, w której waluta byłaby „wydobywana” na własny rachunek.

W uzasadnieniu do Projektu czytamy, że w przypadku „kopania” walut wirtualnych na zlecenie innych podmiotów za wynagrodzeniem, jeżeli zostało ono wypłacone w całości albo części w walutach wirtualnych, wynagrodzenie takie zostanie opodatkowane jako wynagrodzenie za pracę.  Zaś w przypadku zbycia tak pozyskanych walut wirtualnych (zapłaty nimi), przychód w ten sposób uzyskany zostanie zakwalifikowany jako przychód z zysków kapitałowych (kapitałów pieniężnych na gruncie ustawy o PIT). Co istotne, nie będzie przychodem wymiana jednej waluty wirtualnej na inną.

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów, zgodnie z proponowanymi  zmianami,  będą mogły nimi być jedynie wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie/zbycie walut wirtualnych z uwzględnieniem wydatków na rzecz wymienionych wyżej podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o PPPFT. Konsekwencją uznania wymiany między walutami wirtualnymi za nie generującą przychodu, jest także  propozycja zmian w art. 16 ustawy o PDOP, zgodnie z którymi wydatki poniesione w związku z taką wymianą nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli chodzi o stawkę opodatkowania, Projekt zakłada dodanie art. 22d ust. 1, który ustala podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego dochodu, z możliwością potrącenia kosztów uzyskania przychodów, wskazanych w Projekcie.. Możliwe będzie także zastosowanie przepisów zawartych w obowiązujących umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 22d ust. 4 nie jest dopuszczalne łączenie dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych z innymi dochodami podatnika. Skutkiem takiej regulacji będzie brak możliwości odliczenia straty poniesionej w wyniku handlu walutami wirtualnymi od innych osiągniętych przez podatnika dochodów.

Należy pamiętać, iż powyższe regulacje są ciągle w fazie projektu. Prace legislacyjne w tej materii trwają i nie można kategorycznie stwierdzić, że proponowane przepisy zostaną wprowadzone w takim właśnie kształcie.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bolesław A. Dùllek

Prawnik, adwokat kościelny, ekspert w zakresie kościelnych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama