reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > Koszty uzyskania przychodów 2019 - konwersja długu na kapitał

Koszty uzyskania przychodów 2019 - konwersja długu na kapitał

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, który obecnie jest rozpatrywany przez Sejm zawiera m.in. zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał.

Jak jest obecnie

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) w przypadku wniesienia przez podatnika wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki lub do spółdzielni, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatnik jest obowiązany wykazać z tego tytułu przychód. Przychód ten co do zasady odpowiada wartości wkładu określonej w umowie spółki, w statucie lub w innym stosownym dokumencie.

Jednak regulacje ustawy o PIT i ustawy o CIT nie określają obecnie dokładnie sposobu określania przez podatników podatku dochodowego wysokości kosztów uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach, tj. kiedy przedmiotem aportu jest wierzytelność przysługująca podmiotowi wnoszącemu wkład wobec spółki (spółdzielni), do której wkład taki jest wnoszony.

Wyjątkiem (gdzie wystarczająco jasno są określone koszty podatkowe) jest tylko przypadek odnoszący się do wniesienia wierzytelności z tytułu pożyczki do podmiotu prowadzącego działalność typu venture capital  (chodzi o podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności).

Ten stan prawny powoduje, że w praktyce organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych spotkać można rozbieżne oceny, czy w takich przypadkach można przyznać podatnikowi prawo do potrącenia kosztów podatkowych.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Jak będzie od 2019 roku

Ministerstwo Finansów i rząd zaproponowali przepisy, zgodnie z którymi w przypadkach kiedy przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wierzytelność przysługująca wnoszącemu wkład niepieniężny z tytułu pożyczki uprzednio udzielonej przez ten podmiot spółce (spółdzielni), podatnik wnoszący taki wkład będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wartość odpowiadającą kwocie udzielonej uprzednio pożyczki, nie wyższej jednak niż przyjęta przez strony (wnoszącego i przez spółkę) wartość takiej wierzytelności, określona na dzień jej wniesienia.

Natomiast gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie wierzytelność własna uprzednio zaliczona przez wnoszącego wkład do przychodów należnych, podatnik wnoszący taki wkład będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wartość odpowiadającą kwocie przychodu należnego wykazanego przez tego podatnika z tytułu wykonania tego świadczenia (zbycia towaru).

Proponowana treść przepisów:

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), w artykule 15 w ust. 1j:

–     pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a)  wartości odpowiadającej kwocie pożyczki (kredytu), która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki (kredytu), określoną zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki (kredytu);”,

–     po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b)  wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego ten wkład;”,

–     pkt 3 wyrazy „1, 2 i 2aˮ zastępuje się wyrazami „1–2bˮ,

Ponadto mają być uchylone ust. 9 i 10 w art. 15.

W przypadku osób fizycznych, regulacje te będą dotyczyły tylko przypadków, gdy będące przedmiotem wkładu wierzytelności dotyczą prowadzonej przez takie podmioty pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej i dochód z takiego aportu określa się na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 7ca ustawy o PIT (tj. co do zasady w wysokości wartości wierzytelności wyrażonej w cenie określonej w umowie).

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tej daty.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2854.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama