reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Wydanie majątku likwidowanej spółki wspólnikom – skutki w CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki wspólnikom – skutki w CIT

W sytuacji przekazania majątku likwidacyjnego wspólnikom, spółka nie uzyskuje żadnego definitywnego przysporzenia od swoich wspólników. Trudno tu mówić o ekwiwalentności świadczeń czy w ogóle o zobowiązaniu w rozumieniu cywilistycznym.

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2017 r., III SA/Wa 377/16.

Sprawa dotyczyła spółki, której wspólnicy zdecydowali, że w przyszłości podejmą uchwałę o jej likwidacji. W wyniku likwidacji spółki, po zakończeniu jej działalności, a w szczególności po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, majątek spółki zostanie podzielony pomiędzy udziałowców. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w tym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem spółki z rejestru, w majątku spółki mogą się znajdować: udziały lub akcje, papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, środki trwałe.

Spółka, reprezentowana przez likwidatorów, wyda składniki majątku swoim udziałowcom w naturze. Wydanie składników majątkowych udziałowcom nastąpi w okresie licząc od dnia następującego po dniu, na który zostało sporządzone sprawozdanie likwidacyjne do dnia złożenia do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała:

1) Czy w razie likwidacji spółki, po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku CIT w związku z wydaniem przez spółkę udziałowcom składników majątku.

Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1:

2) Jeśli zdaniem organu w razie likwidacji spółki po stronie spółki powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku CIT w związku z wydaniem udziałowcom składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu, jeśli w dacie płatności podatku spółka będzie już wykreślona z rejestru?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że brak podstawy prawnej dla uznania, że po stronie likwidowanej spółki w związku z przekazaniem udziałowcowi majątku likwidacyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Odnosząc się do pytania nr 2 spółka wskazała, że nie sposób przyjąć, że racjonalny ustawodawca nakazałby zapłatę podatku przez likwidowaną spółkę kapitałową od ostatniego zdarzenia kończącego jej byt prawny, jakim jest wydanie majątku pozostałego po likwidacji i spłacie zobowiązań likwidowanej spółki. Co istotne nie byłoby już podatnika (w dacie płatności podatku byłby już wykreślony przez KRS), gdyż wydanie majątku poprzedzi bezpośrednio wykreślenie spółki z rejestru spółek.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na poziomie wspólnika spółki kapitałowej, np. z tytułu dywidendy czy wynagrodzenia za umorzone udziały albo ich zbycia w celu umorzenia, nie sprzeciwia się opodatkowaniu samej spółki z tytułu zbycia składnika majątku na rzecz jej udziałowca. W ocenie organu, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. przekazanie składników majątku spółki wspólnikom w związku z likwidacją spółki będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie spółki na podstawie art. 14a ustawy o CIT. Ponadto, przyjęcie argumentu spółki, że w dacie płatności podatku nie byłoby już podatnika, gdyż wydanie majątku poprzedzi bezpośrednio wykreślenie spółki z rejestru spółek, doprowadziłoby do sytuacji, w której spółka nie mogłaby wypełnić również innego, a bezspornie ciążącego na niej obowiązku – płatnika podatku dochodowego powstałego po stronie jej udziałowca z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego.

WSA w Warszawie nie przychylił się jednak do stanowiska organu. Podkreślił jednak, że stanowisko sądów jest w tej materii niejednolite. Za poglądem wyrażanym przez organ podatkowy przemawiają np. wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Bd 719/16) albo WSA w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Łd 743/16). Istnieje też grupa orzeczeń, w których uznano, że wydanie składników majątku likwidowanej spółki jej wspólnikom nie jest objęte zakresem zastosowania art. 14a ustawy o CIT. Do tych orzeczeń należą m.in. wyroki WSA w Warszawie z 27 lutego 2017 r.,III SA/Wa 400/16, WSA w Krakowie z 19 października 2016 r., I SA/Kr 976/16 oraz WSA w Łodzi z 19 kwietnia 2016 r., I SA/Łd 146/16. Sąd rozpoznając tę sprawę uznał za uzasadnione opowiedzenie się za tą linią orzeczniczą.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama